Gelre logo

Gelre Regionaal Rentevrij Geld

Het is een grote zegen dat de politiek langzaam aan begint te ontwaken voor enerzijds de ernst van de economische situatie en anderzijds de vrijwel onbegrensde mogelijkheden van complementaire munten. April Ranshuijsen en Jos Reihoudt breken terecht een lans voor initiatieven om vrijwilligerswerk te gaan beloven met aanvullende betaalmiddelen. Echter, zij lichten slechts een tipje van de sluier op en verraden en passant nog weinig voeling te hebben voor de fundamentele noodzaak tot monetaire hervorming en het potentiële belang van een munt als de Gelre.
Natuurlijk is wat extra werkkapitaal voor het financieren van vrijwilligerswerk nuttig. Maar we zitten in de diepste economische crisis sinds de oorlog. Alleen beleidsmakers en politici geloven dat het einde in zicht is. Onafhankelijke waarnemers en de meerderheid van de bevolking realiseren zich dat de crisis nog maar net begonnen is. De banken zijn allemaal insolvabel en het wachten is slechts op de volgende golf afschrijvingen en faillissementen. Door hun insolvabiliteit weigeren banken te lenen. Als gevolg hiervan zitten we met een gierende deflatie. Met name het MKB, de motor van onze economie, wordt gewurgd door kapitaalschaarste.
De rente zal volgend jaar gaan stijgen en de problemen alleen maar verergeren. De werkeloosheid loopt op en is in de VS en Zuid-Europa al op een gevaarlijk niveau. De opkomst van China en de daarmee gepaard gaande teloorgang van de Petrodollar brengt een immense verschuiving van de economische machtsverhoudingen met zich mee.
De overheid doet alles om olie op het vuur te gooien door de vraaguitval in de economie te verergeren met destructieve bezuinigingen. De EU doet onder het motto ‘never let a good crisis go to waste’ een brutale greep naar nog meer macht door aan te sturen op een fiscale unie waar niemand op zit te wachten.
Maar zelfs als het goed gaat in de economie, betalen we voor een hypotheek van 200.000 euro over dertig jaar 300.000 euro rente. En dat terwijl het tegenwoordig algemeen bekend is dat banken niet het geld van spaarders uitlenen, maar het geld boekhoudkundig creëren op het moment dat we de hypotheek aangaan. Rente is de belangrijkste kostencomponent in de productie: 45% van de prijzen die wij betalen zijn te herleiden tot kapitaalkosten. De overheid betaalt 20 miljard euro per jaar aan rente op de staatsschuld, terwijl zij die eenvoudig rentevrij zelf zou kunnen financieren.
Kortom: er is heel wat meer aan de hand dan ontbrekende budgetten om vrijwilligers te motiveren. Er is een diepe rot in de kern van ons financieel economische model. Nationale monetaire hervorming (om te beginnen een staatsbank die overheidsschuld rentevrij financiert) is ver achter de horizon.
Dat is de context waarin wereldwijd, maar ook Nederland, op dit moment naarstig gezocht wordt naar alternatieven. Alternatieven die ruimschoots voor handen zijn. In Duitsland circuleren sinds de introductie van de euro tientallen regionale eenheden. Sommigen daarvan zetten al miljoenen per jaar om en zijn erg belangrijk voor het lokale bedrijfsleven. Het belangrijkste voorbeeld is echter de WIR in Zwitserland, dat al sinds 1934 bestaat. Er doen 60.000 bedrijven aan mee en ze zetten het equivalent van 2 miljard CHF per jaar om. Er staat 1 miljard aan (vrijwel) rentevrij krediet open.
Echter, deze voorbeelden zijn, hoe krachtig ook, slechts aanzetten en bieden nog niet de volledige functionaliteit die van hoogwaardige complementaire munten mag worden verwacht. Zo kunnen de
Duitsers bijvoorbeeld geen rentevrij krediet bieden en is de WIR niet inwisselbaar voor Zwitserse Frank.
En dan de Gelre. Na een valse start, dat leidde tot een verbod door de Nederlandsche Bank (nooit tuk op concurrentie), werden we gedwongen het systeem drastisch te herontwerpen. Niet alleen om binnen de wet te vallen, maar bovendien om de bestaande beperkingen van rentevrije eenheden te overwinnen en naar het volgende level te gaan. De Gelre is niet kleinschalig vanwege haar ‘idealisme’, maar vanwege het feit dat we de laatste jaren bezig zijn geweest het nieuwe systeem te ontwikkelen. Inmiddels is alles klaar en dit najaar gaat de winkel open.
De Gelre biedt dan een volwaardig alternatief voor de euro. Speciaal voor alle inwoners en het MKB van Gelderland. Alle deelnemers winnen vanaf het begin door met Gelre te betalen. Bedrijven krijgen rentevrij krediet en kunnen Gelre die ze niet zinvol kunnen besteden inwisselen voor Euro. Particulieren kunnen Gelre voor maximaal 0,95 cent kopen. In de winkel geldt: 1 Gelre=1 Euro. Dat betekent dus altijd een korting van minimaal 5%. De Gelre is giraal beschikbaar en als papiergeld. Na de (her)introductie gaan we snel verder met het implementeren van betalen met de telefoon.
De Gelre is puur een betaalmiddel. Er kan geen geld met geld worden verdiend en er kan niet mee worden gespeculeerd. Het bestaat alleen om de reële economie te financieren. De Gelre pakt hiermee de kern van de problemen aan: kapitaalschaarste en kapitaalkosten. Bedrijven zijn niet langer overgeleverd aan banken die niet lenen en kunnen het krediet tegen minimale kosten betrekken, waardoor ook hun kosten structureel gaan dalen. Economische macht komt terug naar de burger en regionaal bedrijfsleven.
Hoe meer mensen en bedrijven meedoen, hoe meer iedereen er aan heeft. Ook voor overheden biedt de Gelre grote mogelijkheden: overheden hebben ook een financieringsbehoefte en het is een cruciaal middel om de werkgelegenheid, duurzame economie en sociale cohesie te versterken. Het systeem waarop de Gelre is gebaseerd is ook beschikbaar voor anderen en implementatie wordt op dit moment in verschillende plaatsen in Nederland en Ierland onderzocht.
Kortom: de Gelre is een grote kans voor iedereen. Het pakt de financieel-economische in de kern aan. Het is en initiatief van burgers en ondernemers, wat goed past in deze tijd van burgerlijke zelfredzaamheid. Het doet niet mee aan exuberant zelfverrijking. Het stimuleert productie. Het past in de groeiende behoefte aan streekproducten. We gaan er samen iets moois van maken!

1 Comment

  1. rob van der Zon

    Ik wacht!

Leave a Comment