Uit de EU Een blijvend en bindend referendum!

De Verloren Democratie

Nederland, en eigenlijk heel Europa, gaat door een van zijn diepste crises. Bij het referendum tot een vaststelling van een grondwet voor Europa, waar ten minste tien landen aan mee zouden doen, waren er twee landen met een meerderheid tegen deze grondwet. Dit waren Nederland en Frankrijk. Na deze uitslagen werden in allerijl de referenda in de andere landen uitgesteld of zelfs geannuleerd.

Hierna kwam het Verdrag van Lissabon, een verdrag dat 96% identiek was aan het eerdere concept waar wij massaal NEE! tegen hadden gezegd. Er werd een beetje make-up gebruikt om de illusie te geven dat er hier met een totaal ander voorstel gekomen werd. Wat hier gebeurde liet zien hoe alle regeringen in Europa over ons, het volk dacht. En wat wij zagen was wat de democratie eigenlijk waard was. Want een referendum kwam deze keer niet en onze volksveretegnwoordigers, ik heb steeds meer moeite met dat woord, tekende het verdrag.

De meeste politici, onze nationale en de Europese in Brussel, realiseerde zich dat er een damaga-controle nodig was om het beschadigde vertrouwen in de democratie te herstellen. Tien jaar van retoriek heeft niet geholpen. Persoonlijk vond ik de argumenten soms zo doorzichtig absurd, irrelevant, onwaar en appelerend aan meest basale angsten dat deze het hele debat veranderde in een wanvertoning. Tien jaar van het uit de nek kletsen heeft de politiek gemaakt tot wat het nu is. De afstand tot de burger is nooit zo groot geweest. De afkeer tot Europa als super staat heeft mensen tot een punt gebracht waarbij sommigen zich afvragen of er nog wel enige sprake is van een democratie. En als dit een democratie heet, zou er een nieuwe naam voor gevonden moeten worden. De niet bindende Democratie? Een raadplegende Democratie? De Plutodemocratie?

Het burgerforum EU heeft opgeroepen om met een petitie een referendum af te dwingen in Nederland. Het is lovend te zien hoe wanhopig nog wordt gepoogd de illusie van de democratie te herstellen. Want wat zou er gebeuren als we massaal wakker werden en realiseren dat de democratie dood is? Het is niet een geisoleerd incident, dit accefietje waarbij de regering onze wil zo blatant naast zich neer legt. Het animo om te stemmen, het geloof dat de regering echt voor ons werkt is tanende, als het nog wel bestaat.

Als ik kijk naar de houding van de politiek naar de banken sector kan ik zien dat er een reeks voorvallen is geweest waarbij de bankensector extreem anders is behandeld dan welke we rechtvaardig zouden noemen. Ik zal een rijtje opnoemen.

ABN AMRO werd onder leiding van Wouter Bos en met advies van adviseurs en Nout Wellink van de DNB voor veel te veel geld gekocht.

LIBOR schandaal waarbij de banken onderling de rente tarieven manipuleren en RABO Bank er met alleen een boete vanaf komt.

EURIBOR schandaal waarbij de banken de variabele hypotheek rente manipuleren.

Dan het gegraai van de directeuren van de bankiers dat iedereen toch nu wel echt de strot uit komt.

Maar het ergste wat nog moet komen is dit. Banken creëren geld op het moment dat zij een lening afsluiten! En ik heb het hierbij over de commerciële banken! Nog steeds wil de politiek dit niet aankaarten, ondanks dat het al in TROS Radar ‘ De Schuldvraag’ en bij Tegenlicht ‘De biecht van een bankier’ op televisie is geweest. Daarnaast hebben de Bank of England en de Ratings agency Standard and Poors dit in verklaringen naar buiten gebracht! Dat banken geld zonder noemenswaardige productiekosten, geld uit het niets, kunnen maken is tot daar aan toe. Maar de exorbitante kosten die ze daarvoor in rekening brengen in de vorm van rente is ongeloofelijk. Als je bedenkt dat maar een kleine elite mag ‘bankieren’ vraag je je af waar het democratische gehalte is gebleven in de geldschepping die heeft geleid tot iets wat je met gerust hart ‘De roof van de eeuw’ mag noemen!

Wat we nodig hebben is een revolutie. De politici die de democratie hebben verkracht moeten hiervoor verantwoording afleggen. Daarnaast moeten de wetten zodanig aangepast worden dat de bankiers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun daden. De centrale banken hebben laten zien niet te functioneren en hun macht moet worden afgenomen. De geldschepping moet in handen komen van democratisch gereguleerde organen en een rentevrije economie gerealiseerd worden. En nu we deze crisis zo optimaal mogelijk gaan gebruiken om de democratische rechten van de burger te consolideren moeten we het referendum institutionaliseren. Geen voorwaardelijk eenmalig referendum, maar een blijvend stuk gereedschap om de toekomstige aristocraten op het Binnenhof te corrigeren als dat nodig is.

De macht van het groot kapitaal moet gebroken, voor eens en altijd. Met de revolutie die op handen is en mogelijk in Nederland begint, wordt een beweging in gang gezet. Het bewustzijn groeit in een rap tempo over de gehele wereld. De mensen zien door de leugens en retoriek van de politici. De mediatrainingen worden zichtbaar. De lege woorden en het karakterloze van de machthebbers is een doorn in het oog van de hard werkende mens. Met de vonk die ontsteekt ergens, in het westen, komt er een revolutie die geen spaan heel laat van de gevestigde orde, de oude rijke families, het grootbedrijf en het kapitaal. De tsunamie zal zo’n overweldigende kracht hebben dat het de wereld in ieder geval voor enige eeuwen zal schoon wassen van de psychopaten en de sociopaten in de leidinggevende posities.

Ik heb hoop voor de mensheid. Tegen de enorme krachten van de Nieuwe Wereld Orde in, is er een evenredig grote kracht voor het goede in de mens. Ondanks alle giffen die we krijgen toegedient via ons voedsel, medicijnen en de lucht, het menselijk wezen en zijn geest is niet te breken of te onderwerpen. Vrijheid, liefde en rechtvaardigheid zijn de drie pijlers die onze ziel nodig heeft om dit leven zinvol te maken. Er is geen kracht die deze kan vernietigen. Niet in dit leven of het volgende.

 

Socrates - De Ommekeer

 

Comments are closed.