demonstreren burgerlijke ongehoorzaamheid

Demonstratie Break the system van 27 januari 2015

Je kunt bij de wijze van optreden tijdens de demo “Break the system” concluderen, dat er eenzijdig handhaven plaats heeft gevonden door het overheidsoptreden, dat gericht is tegen het grondwettelijke rechten van burgers, om hun vrijheid van meningsuiting te kunnen uiten.

Dit middel werd m.i. misbruikt door de staat. Zij dienen hier in het belang van de burgers te handhaven, niet als middel van onderdrukking het geweldsapparaat en verordeningen tegen de burgers te keren. Dit is is een grondwettelijk recht, wat door zowel optreden van politie/ME ingrijpen duidelijk als intimideren kan worden neergezet. Zo wordt het ook een vergrijp als verordeningen worden uitgevaardigd waar treinen worden tegengehouden en bussen worden teruggestuurd.
Hierin was geen sprake van een extreme overvloed aan mensen dat als gevaar voor de veiligheid gezien kunnen worden. Het was blokkeren van het recht op protest, waar al deze mensen een lange weg voor gemaakt hebben, plus de nodige kosten van vervoer en vrije dag, om het in hun ogen als burgerplicht gehoor te geven. Het is een aanmatiging deze te dwarsbomen onder valse voorwendselen en de toegang tot de stad te weren.

Bedenk wel dat beleid uitvoeren in naam van de burgers en dit misbruiken ter onderdrukking/intimideren zeer dicht bij elkaar kunnen liggen.

Bij het voorkomen in geval van verstoren van de openbare orde, kan ingrijpen op basis van pre-justice geen middel zijn, dan wordt onherroepelijk een politiek inzicht tot een oordeel van kracht, dat mag nooit in het systeem aanwezig zijn, daar dit dan als onderdrukking van het vrije recht van mening gezien moet worden.

Ook dienen wij als burgers uitleg te krijgen over het vooral door agenten in burger uitgevoerde gijzelen van aanwezigen krijgen, dat door zowel bijstanders als zij die er beelden van zagen als uiterst grof ervaren wordt en ons als burger als intimiderende handeling gezien kan worden, dat sterk doet denken aan gedrag zoals dat ook bv in Argentiniƫ aan de orde was. Waar burgers gewoon maar opgepakt kunnen worden en gegijzeld. Wij hoeven ons daar niet bij neer te leggen en dat te tolereren. Dit samen met het gedrag van ME is voldoende om ons in onze staat niet meer veilig te voelen als burger door het optreden van de overheden en diens geweldsapparaat. Vergeet niet dat dit geweldmonopolie alleen gelegitimeerd kan worden als dit door het volk zelf te toetsen is en het ten dienste voor bescherming van het gehele volk zelf wordt ingezet, dit overschrijdend verwordt het direct tot een huurleger tegen het volk.

 

Paul Helmken

Break the system

1 Comment

  1. Roy

    Thanx , keep up the good work!

Leave a Comment