Basis Inkomen. Ideaal of Noodzaak?

Basis Inkomen, ideaal of noodzaak?

Er is intussen al veel geschreven hierover. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen een basis inkomen. De argumenten voor zijn een hele rij. Het zou alle uitkerings instanties overbodig maken. Iedereen zou een basis inkomen hebben zonder dat daar iets tegenover zou moeten staan in de vorm van arbeid of sollicitatie plicht.Het zou de rechten van de mens eerbiedigen zoals omschreven door de VN. We zouden een geheel andere atmosfeer krijgen betreft arbeid. De verhoudingen werkgever en werknemer zou er meer een worden van samenwerking. De vermogens verdeling zou eerlijker worden. De werkeloosheid zou verminderen en ziektes of arbeids ongeschiktheid door te lang verkeerde houding gebruiken of werkdruk zouden nagenoeg verdwijnen.

Tegen argumenten zijn ook een rijtje. Als iedereen geld krijgt voor niets gaan er toch minder mensen werken? Wie gaat het dan betalen? Als er naast het basis inkomen voor zieken en gehandicapten een extra uitkering komt is er ook een ambtenaren apparaat nodig om dit te controleren.

Ommekeer vindt dit initiatief toch zeker veel voordelen hebben. De menselijke samenleving is iets om te behouden of te verbeteren. Door automatisering blijft de productie van de industrie op peil of stijgt terwijl er minder menselijke arbeidskrachten nodig zijn. Er is een mechanisme te zien dat zodra mensen meer te besteden hebben de prijzen zich aanpassen. Dit patroon kan ook een andere kant op gestuurd worden. De consumptieve maatschappij zijn contra productief op de ecologie. Alle veranderingen die bedacht worden moeten aan het consumptieve proces ondergeschikt zijn willen ze bespreekbaar worden. Het basis inkomen stapt daarmee uit deze gedachtegang. Wij moeten evolueren, anders zijn de consequenties niet te overzien. Om een voorbeeld te noemen; onze beschaving is geconcentreerd aan de kusten. Dit is van oudsher zo. Zo staan honderden kernenergie centrales ook langs de kust. Bij stijgende globale temperaturen zijn stijgende zeewater spiegels en tsunami’s door aardbevingen te verwachten. We hebben door Fukushima gezien wat de gevolgen hiervan zijn. Hoelang hebben we nog voordat we ‘the point of no return’ bereiken? Volgens sommigen zijn we dit al gepasseerd. Maar het basis inkomen gaat in ieder geval duidelijk voor een verantwoordde keuze maken betreft ons klimaat en daarmee de menselijkheid van onze samenleving.

Vereniging Basis Inkomen
Velen willen een revolutie, een echte verandering in het systeem, een oplossing voor de existentiële problemen van onze samenleving MEGA … maar wat kan echt de oorzaken van deze problemen elimineren? Het bandbreedtemodel ! De enige duurzame economische systeem .

Global Basic Income Foundation
Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van de waardigheid van ieder mens. Het bevordert de individuele vrijheid doordat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt. Een basisinkomen stelt mensen in staat een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde werkzaamheden.

Arjen Neijboer Tegenargumenten tegen het onvoorwaardelijk Basis Inkomen

Leave a Comment