Het Crisisdiner from De Balie on Vimeo.

Het Crisisdiner

Een debat over de toekomst van Europa en de euro met o.a. Bas Jacobs, Wouter Bos, Ewald Engelen en Kees Vendrik.

Weer een fantastisch debat over Europa, de banken en, jawel, een referendum! Na het compleet negeren van de wens van het volk waagt Wouter Bos het onder dreiging van extremisme die door heel Europa wordt gevoeld, eindelijk het enige waarlijke democratisch proces, het referendum, aan het volk aan te bieden. Europa, of de afscheiding hiervan, moet de keus zijn van het volk . Beide wegen zijn als een duivels dilemma, zoals Ewald Engelen het omschrijft. Er is gewoon geen goed einde aan eender welke keuze. In de Euro blijft het een gezeur met de niet af te betalen schulden van de zuidelijke landen en de kwijt te schelden miljarden steun aan Griekenland. Dit terwijl het uit de Euro stappen een signaal naar de financiele sector kan geven die niet alleen onze triple A- rating omlaag kan doen denderen, er zou ook een kapitaal vlucht kunnen komen weg uit Nederland. Ook dan zullen we decennia last hebben van de gevolgen hiervan. Bedankt beste politici. Het is ook echt gods geklaagd dat deze optie nu aan ons gegeven zou worden. Daarmee wordt de schuld afgewentelt op de burger en kan de politiek zijn handen wassen in onschuld.

De Balie - Crisis diner - De Ommekeer

De Balie – Crisis diner

De terechte verontwaardiging van Ewald Engelen stuitert ook ditmaal door de zaal en weet met onverbloemde taal zijn vingers diep in de open wonden te steken van de politici en de banken. Samen met Wouter Bos, terug uit het niets, zit er een combinatie van vakbekwaamheid in de zaal waar menig kabinet jaloers op zou zijn. De terugkeer van Wouter heeft volgens hem geen politieke ambitie in zich, maar had er slechter uit kunnen zien. Je kan je afvragen waarom debatten in de regering niet dit niveau hebben, wat je toch vraagtekens doet zetten bij het belachelijke poppenspel dat de tweede kamer en deze incompetente regering toch eigenlijk is. Toch is het opmerkelijk te noemen dat Wouter Bos hier nu weer in de schijnwerpers zit, de man die de banken met alle bailouts overeind heeft gehouden, tegen alle principes van het kapitalisme in zonder duidelijke en bindende voorwaarden voor de reformatie van het bancaire systeem en de hoeveelheid reserves waar banken minimaal naar toe moeten werken.

De Balie - Crisis diner - De Ommekeer - Ewald Engelen

De Balie – Crisis diner – Ewald Engelen

De punten zijn duidelijk. Europa is zijn democratisch karakter aan het verliezen, als die het al had. Het electoraat in heel Europa is naar extreem rechts en links aan het verplaatsen, en de politiek maakt zich ernstig zorgen. Reddings maatregelen en zoals Wouter Bos het verwoordde, onorthodoxe methodes, moeten bedacht worden om de zaak te redden. Een referendum om de burger te laten besluiten in de Euro te blijven of eruit te stappen is zo’n onorthodoxe methode… De opties zijn om uit de Euro of uit de monetaire Euro te gaan. Een vraag uit het publiek of de burger wel de kennis heeft om deze keuze te kunnen maken wordt door Wouter beantwoord dat als dezelfde burger kan kiezen tussen VVD en CDA, zij ook kan kiezen of we uit de Euro moeten of niet en of dat de banken 3 of 5% reserve in huis moeten hebben. Ewald noemt het ‘the wisdom of the crowd’, iets dat eerder is omschreven als ‘de dictatuur van de massa’, een minder lovende omschrijving…

Nu dat dan weer het referendum op tafel is gelegd zou wat mij betreft gelijk dit mechanisme permanent in gebruik genomen kunnen worden. Politici blijken, net als banken, gereguleerd te moeten worden. In de publieke functie die de politiek heeft heeft het gewoonweg teveel macht in handen gekregen. Om in de coalities die het vormt en de daarop volgende 4 jaar tijd die het krijgt om te regeren, kan het toch de wensen van het volk totaal negeren. Als het volk met het voorgestelde referendum dan de totale schuld van de keuze die ze nemen op zijn bord krijgt, laten we dan gelijk het bestuur van dit land weer in eigen handen nemen.

De Balie - Crisis diner - De Ommekeer - Ewald Engelen

De Balie – Crisis diner

Even op een rijtje, de regulatoren van het bankwezen, de ECB en de DNB hebben gefaald. 9 Crises niet zien aankomen zou elk ander bestuur al veel eerder het gat van de deur hebben doen laten zien. En het is in het huidige politieke systeem dat we als domme schapen zijn behandeld en de Euro in zijn getrokken. Beide instituten hebben laten zien de verantwoordelijkheid niet te kunnen hanteren en we zullen ons moeten gaan beraadslagen over de consequenties die dit voor hen heeft. Mij lijkt het dat de banken hun nuts functie moeten afstaan aan het volk, net als dat de geld creatie ook een nationale aangelegenheid moet worden. En naast het installeren van een nieuwe wet op regelmatige referenda, zou ik ook een extra taxatie op het vermogen van de betrokken politici en bankiers willen zien die de ons in de Euro en de crisis hebben getrokken.

Een antwoord op de kapitaalvlucht of migratie, het kan net zo goed met een rotvaart Nederland in vliegen, kan gemodereert worden door kapitaal restricties. Nog voordat besloten wordt tot een referendum moet er een limiet gesteld worden aan deze kapitaal verplaatsingen. En om onder het juk vandaan te komen van de kapitaalmarkt die deze migraties gebruikt om wetgeving erdoor te krijgen die gunstig is voor het groot kapitaal, is het beheren van een eigen munt ook de oplossing. Hoe dan ook moeten we kiezen voor systemen die onze economie minder chantabel maken door de financiele markten.

Een andere optie zou zijn als Nederland naast de Euro zijn eigen munt zou hebben. Op deze manier kan de transitie makkelijker gemaakt worden. De Euro kan een functie blijven vervullen waar deze voor is bedoeld, nml. de vrije handel binnen Europa te vergemakkelijken en het gedoe en de kosten die gepaard gaan met wisselkoersen te vermijden.

Om de transitie op te vangen zou er een systeem van kleine lokale banken opgezet kunnen worden. Rentevrije geld systemen zijn ontwikkeld en met als voorbeeld de Gelre in Arnhem die kleine kredieten kan verlenen aan het bedrijfsleven. Deze lokale geld systemen kunnen grote klappen opvangen in hevige schommelingen in het monetair systeem. Zwitserland heeft al 81 jaar een complementaire munt naast de Zwitserse Frank. Dit maakt dat Zwitserland een van de stabielste economieën in de wereld.

Met onder anderen:

– Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën Erasmus Universiteit Rotterdam
– Wouter Bos, oud-minister van Financiën
– Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie
– Robin Fransman, oud-adjunct-directeur Holland Financial Centre
– Bernard ter Haar, oud-topambtenaar ministerie van Financiën
– Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance, Tilburg University
– Egbert Kalse, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad
– Kees Vendrik, lid Algemene Rekenkamer

Nog meer interessants;
Nederland dobbert mee
Belasting paradijzen
Tax Justice Network
Feiten over inkomens en vermogens
Hoe groot is de ongelijkheid in Nederland
Lokaal Geld
Margarit Kennedy – Our money system continually redistributes wealth from the large majority to a small minority

 

Comments are closed.