Het Verweesde Bankwezen - Debat over de toekomst van de banken in Nederland from De Balie on Vimeo.

Het Verweesde Bankwezen

Debat over de toekomst van de banken in Nederland.

Dit is een spektakel waarin de directeuren van SNS en ING er van langs krijgen van Hoogleraren Ewald Engelen en Sweder van Wijnbergen. Wat beide hoogleraren vergeten in de discussie te gooien is dat de bankensector, 1/7 van de Nederlandse economie, zorgt voor een vermogens verschuiving van de werkende burger naar de rijken/elite. De private banken scheppen geld uit het niets en de rente die erover wordt gerekend is buiten proportioneel voor het werk dat ze ervoor verrichten.  Ook vergeten de bank directeuren Maurice Oostendorp en Wilfred Nagel beiden verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die is aangericht door het gegok met spaargelden van de Nederlandse burger. Zoals Ewald Engelen in zijn column ‘Heb meelij met de verweesde bankier’ zegt wordt de indruk gewekt van een zielige bankier die ten onrechte velaten wordt door de Nederlandse burger. Het kan niet anders beschouwd worden als een poppenspel om de burger een sentiment van terechtstelling van de ‘foute’ bankiers te geven terwijl alle oorzaken, foute mechanismen en echte veranderingen in het bankwezen niet besproken worden….

 

vermogensverdeling-2006-12

Het CBS heeft cijfers vrij gegeven die de vermogens van de Nederlandse huishoudens in kaart brengt. Vanaf 2006 tot 2012 hebben de top huishoudens een vermogensgroei gezien van €70.500.000.000 terwijl de middelste 80% een vermogens daling heeft gezien van €27.000.000.000. Dit is een schrijnend voorbeeld van verkeerd uitgevoerd politiek beleid.

Daarnaast is in meerder uitzendingen (TROS Radar ‘De schuldvraag’, ‘De biecht van een bankier’) voor het eerst aan het Nederlandse publiek uitgelegd dat banken 97% van al het geld in omloop zelf genereren. Dit geld is op basis van een 3% reserve (spaargeld of geleend geld van de ECB) door krediet in omloop gebracht geld. Over dit digitale geld vragen banken rente. Dit is een van de mechanismen die ervoor zorgt dat de vermogens balans richting de rijken in de samenleving verschuift. Het zijn immers de rijken die kapitaal hebben om uit te lenen. En het is een niet democratisch gekozen elite die zo geld kan scheppen.

De vraag rijst of de economen Ewald Engelen en Sweder van Wijnbergen niet onder de plak zitten van de banken. De hoogleraren hebben zo veel kennis en inzicht in de mechanismen van onze economie, waarom brengen zij de oorzaak van de scheve vermogens verdeling in de maatschappij niet ter sprake?  Mogen zij over de oorzaak van de vermogensongelijkheid praten, nml. de rente en meer de rente over geld uit lucht gemaakt? Serieuze vragen voor een serieuze situatie…

Aanwezigen in de uitzending;

Wilfred Nagel, CRO en lid raad van bestuur van ING
Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam
Sweder van Wijnbergen, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam
Maurice Oostendorp, CFRO en lid van de Raad van Bestuur SNS Reaal
Kees Vendrik, Lid van de Algemene Rekenkamer

Comments are closed.