Ontmoeting met Belgische Bankiers. Een GOTSPE!

Ontmoeting met Belgische Bankiers. Een GOTSPE!

Op 29 April zijn wij, Anthony migchels en ik, naar het congres ‘Rond Geld” geweest in Antwerpen. De bedoeling was om Bernard Lietaer te ontmoeten en mogelijk enkele bankiers te spreken. Het was een fantastische dag. Niet alleen was het contact met Bernard Lietaer uitstekend, ook Joeri Oltheten deed een fantastische presentatie over een onvoorwaardelijk basis inkomen. We hadden de primeur van hun nieuwe hit, en die ging over basis inkomen! Way to go bro! Met een vraag aan dhr. Bernard  Lietaer over de crisis en de komende diepe val ging het gesprek over of we WWIII willen of eerst een revolutie. Het denken van de mensheid moet om. Van het geld denken naar ecologisch, menswaardig, geluk en liefde denken. Zal de enige manier de weg van totaal geweld zijn, of worden we eerder wakker? Na de middag pauze zat er ineens een rij bankiers aan tafel. Dit waren ze. Olivier Marquet, directeur Triodosbank Marc Bontemps, NewB Erik Van Acker, General Manager CSR KBC Staf Lavergne, Van Lanschot Bankiers Dirk Coeckelbergh, auteur standaardwerk ethisch beleggen Evert Peeters, campaigner FairFin

<br>

Vanaf het moment dat ze begonnen te praten kwam het stoom uit mijn oren. Het half accepteren van schuld, de standaard verhalen over de verbetering die ze willen, allemaal retoriek, op een enkele uitzonderingen na. Olivier Marquet sprak erover dat de banken zouden moeten kiezen niet meer beurs genoteerde bedrijven te zijn. Een argument dat lokale geld eenheden al langer zien. Het stimulans is momenteel in dit systeem alleen winst optimalisatie en houdt elke vorm van dienstbaarheid naar de lokale economie op grote afstand in tijden van crises.

Terwijl de directeuren door zemelde zat ik met vragen als; “En wat dan met de ‘Rating Agencies’? De fraude die zij hebben gepleegd waardoor de Europeesche banken al die giftige pakketten hypotheken opkochten. Wat dan over het rente vragen over het geld dat de commerciële banken uit lucht scheppen? Wat dan over het monopolie dat jullie houden om te mogen bankieren? Waarom krijgen banken die rentevrij krediet willen verschaffen geen bank vergunning? De centrale banken bepalen wie er mogen bankieren. De reden dat niet iedereen dit mag doen is dat bankieren een moeilijke zaak zou zijn en de betrouwbaarheid en integriteit erg belangrijk is. Deze argumenten zijn nu van tafel geveegd. De centrale banken zou nu deze eisen soepeler moeten maken. En dan nog de blijde boodschap de de banken bijna al het geld waarmee ze gered zijn hebben terug betaald! Wat zijn dan de plannen van deze banken om de schade die ze de economie hebben aangedaan weer goed te maken?

Terwijl we zitten te praten krijgen deze banken goedkoop geld van de centrale banken om de echte economie te helpen, echter gebruiken de banken dit op andere plaatsen waar de meeste winst is te behalen. Het midden en klein bedrijf en de burger worden voor onze ogen het afgrond in geduwd! En de bankiers zitten daar met droge oogjes te proberen het vertrouwen weer terug te krijgen! Wat een GOTSPE! Ik KOOKTE!!! Ik kon het dus niet meer inhouden. Na als eerste de vraag te hebben kunnen stellen of de directeur de verklaring  van de Bank of England kende (Money creation in the modern economy) en van de ratings agency Standards and Poors  (‘Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves’) waarom banken zulke hoge vergoeding vragen over geld uit het niets gemaakt en waarom de Triodos bank de st. Lokaal Geld een rekening weigerde. Op de laatste zei hij dat ik dat met de Triodos bank in Nederland moest opnemen, en over het eerste antwoordde hij de verklaringen niet te kennen. Daarmee ging de vraag naar de volgende.

Ah may! Dit ging tever! Ik was samen met Anthony Migchels gekomen en we hadden afgesproken samen te werken, dus even later nam hij het over. Wat een weerstand om het erover te hebben! Toch nam de directeur Evert Peeters van FairFin het op zich om te antwoorden. Maar er kwam zulk een oppervlakkig antwoord uit dat je je af vroeg of er nog echte economen in de zaal zaten die zagen hoe de vraag totaal aan de kant werd geschoven. Op dat moment ontplofte ik. Ik nam even het gesprek over tegen de wil van John Vandaele en enkele in het publiek in. Ik brieste het uit dat ik ook wilde bankieren, bedoelende rentevrij, maar dat het banken kartel onder leiding van de centrale banken geen concurrentie dulden!

Documentatie

Money creation in the modern economy This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans. Standard and Poors ‘Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves’ Repeat After Me: Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves Strip Private Banks Of Their Power To Create Money. The Giant Hole in the heart of our market economy needs to be plugged. Strip Private Benks Of Their Power To Create Money The Money Syndrome Towards a Market Economy Free from Crises  Helmut Creutz   GELD met Leonor Wiesbauer (docente filosofie): over de erotiek van geld Bernard Lietaer (Club van Rome): wereldexpertise omtrent alternatieve munten Riccardo Petrella (UAB): over rijkdom en armoede INKOMEN met Joeri Oltheten (NL) over ‘Basisinkomen’, met kritische reflecties van Riccardo Petrella en Francine Mestrum (World Social Forum) vanuit de Social Commons en Social Protection Hans Luyten als LETSexpert, en Anne Snick (Flora vzw) over de relatie arbeid en inkomen. Over hoeveel is nodig en hoeveel is genoeg? BANKEN met Olivier Marquet, directeur Triodosbank Marc Bontemps, NewB Erik Van Acker, General Manager CSR KBC Staf Lavergne, Van Lanschot Bankiers Dirk Coeckelbergh, auteur standaardwerk ethisch beleggen Evert Peeters, campaigner FairFin Moderator: John Vandaele (MO*-magazine) http://www.kdg.be/kalender/congres-rond-geld Anthony Migchels van de Gelre www.gelre.org Tilasmi Frigge van st. lokaal geld en de Ommekeer.

Socrates - De Ommekeer

1 Comment

  1. Ep

    Besten,
    Oppervlakkige antwoorden zijn in de regel niet mijn ding. Het is ook niet mijn gewoonte om opponenten naar de mond te praten. Gewoon even voor de duidelijkheid: ik heb aan dit panel helemaal niet deelgenomen, ik was die dag helaas verhinderd. U moet mij dan ook met iemand anders hebben verward. Ik kan de grote lijn van uw betoog hier wel volgen, voor het overige
    beste groet
    E. Peeters

Leave a Comment