Volkstribunaal voor en door het volk

Volkstribunaal voor en door het volk

Sinds korte tijd heeft het volkstribunaal een nieuwe site. Het Volkstribunaal wil de staat corrigeren wegens de systematische mensenrechtenschendingen die ze pleegt. Met een zaak tegen sleutelfiguren binnen ons rechtssysteem wil ze aantonen dat de mensenrechten systematisch worden geschonden en de staat haar legitimiteit verliest als ze de staat boven haar bevolking zet.

Wat is de staat en waar dient deze voor? Is de staat niet uit onze gemeenschap ontstaan? Heeft de staat niet als doel ons te dienen? Als het deze functie verliest en zich belangrijker acht dan de burger, het volk, heeft ze dan nog bestaansrecht? Waaraan moet een bestuur van een land voldoen anders dan het respecteren van de mensenrechten? Wat zijn die mensenrechten?

Volkstribunaal

Het recht op vrijheid. Niemand mag een ander de vrijheid ontnemen. In een gemeenschap mag dit recht alleen geschonden worden als iemand een ander zijn mensenrechten schendt. Dit houdt in dat niemand in gijzeling genomen mag worden voor schulden, overtredingen of een dergelijk vergrijp zolang er geen mensenrechten zijn geschonden. Een geldsysteem ontwerpen waardoor er alleen geld in omloop gebracht kan worden door schuld is een slaven systeem en dus een schending van de mensenrechten!  Er kunnen op mensenrechten geen uitzonderingen bestaan. Als deze toch worden bepaald betekent dat het mensenrecht een privilege is en geen recht.

Recht op leven. Dit betekent dat niemand van het leven beroofd mag worden. In de Europese grondwet staan uitzonderingen op dit recht vermeld. In een voetnoot van een voetnoot staat dat er een uitzondering hierop gemaakt mag worden in geval van oorlog, opstanden, rellen of bij een vluchtpoging. Met het ondertekenen van het verdrag van Lissabon is dus de doodstraf weer in Nederland wettig gemaakt. Met deze kanttekening zegt het dat de doodstraf zonder rechtspraak uitgevoerd mag worden. Volgens de mensenrechten is hier duidelijk een mensenrechtenschending. Er kunnen op mensenrechten geen uitzonderingen bestaan. Als deze toch worden bepaald betekent dat het mensenrecht een privilege is en geen recht. Je mag dan immers je mensenrecht hebben mits je je naar de regels gedraagt? Dat is geen recht. Hier is sprake van willekeur!

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Recht op eigendom. Iedereen heeft recht om dingen te bezitten, alleen of samen met anderen. Niemand mag dus iemand willekeurig van zijn bezittingen worden beroofd. Onteigenen, zelfs in het algemeen belang, is een schending van de mensenrechten. Belasting heffen zonder wederkerige afspraak, onder dwang of door misleiding is strafbaar en een schending van de mensenrechten. Uitzondering op deze mensenrechten maken van dit mensenrecht een privilege. Het recht kan je dus ten alle tijden ontnomen worden door mensen die denken voor jou te kunnen bepalen wat juist is.

Recht op privacy. Met dit recht op bescherming van onze leefomgeving zijn afluister praktijken een duidelijke schending van onze mensenrechten. Een agent mag dus nooit je woning binnen komen zonder dat er een bewijs is dat je een misdaad hebt begaan. Bij overtredingen is het absoluut niet toegestaan. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Uitzonderingen hierop maken het recht een privilege die ons te pas en te onpas afgenomen kan worden.

 

Zoals de tekst hierboven al laat zien houdt het naleven van de mensenrechten behoorlijk wat in. De vraag is dus of we onze mensenrechten willen inleveren voor een berg argumenten waar een elite misdadig misbruik van maakt. Het volkstribunaal zegt van niet. Eenieder die zich beroept op zijn mensenrechten dient dientengevolge gerespecteerd te worden. Er is eenvoudigweg niemand die het recht heeft deze af te nemen…

Het is een noodzaak ons hierin te verdiepen. De markt, het kapitaal heeft onze samenleving gegijzeld en onze politiek is zijn weerbaarheid totaal verloren. Het is volgens mij zaak onze rechten in ere te herstellen voordat het te laat is…

UVRM

Verdragen en wetten Vernigde Naties Mensenrechten

IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten)

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Wat is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Onvervreemdbare rechten

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

 

Socrates - De Ommekeer

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

3 Comments

 1. Yvonne van Cleef

  Tijd dat wij de witte boorden criminelen van de regering op het matje roepen!

 2. Bezoeker

  Oke, ja de mensen rechten worden geschonden.

  Nee, tegen een volkstribunaal. Dat vind ik een beetje eng hoor.

 3. Bezoeker

  Niet alle verdragen van de mensenrechten zijn ondertekend door Nederland. Ik hoorde dit laatst. Ik moet nog even de tijd nemen om te onderzoeken welke. De vraag rijst dan wel al waarom een land mensenrechten niet ratificeert.

Leave a Comment