Links

Bancaire Hervorming

The Bankers’ New Clothes
What is wrong with today’s banking system? The past few years have shown that risks in banking can impose significant costs on the economy. Many claim, however, that a safer banking system would require sacrificing lending and economic growth. The Bankers’ New Clothes examines this claim and the narratives used by bankers, politicians, and regulators to rationalize the lack of reform, exposing them as invalid.

Currency Solutions for a Wiser World
Bernard Lietaer, author of The Future of Money (translated in 18 languages), is an international expert in the design and implementation of currency systems. He has studied and worked in the field of money for more than 30 years in an unusually broad range of capacities including as a Central Banker, a fund manager, a university professor, and a consultant to governments in numerous countries, multinational corporations, and community organizations. He co-designed and implemented the convergence mechanism to the single European currency system (the Euro) and served as president of the Electronic Payment System at the National Bank of Belgium (the Belgian Central Bank). He co-founded and managed GaiaCorp, a top performing currency fund whose profits funded investments in environmental projects.

Exposing Faux Capitalism
Jason Erb has been actively involved in the alternative research community since 2006 and has been writing for his blog, Exposing Faux Capitalism, since the start of the global financial collapse of 2008, and since 2009, has guest hosted other radio programs and has been hosting his own weekly radio show since 2012.

Jason covers economic, financial and political issues from a unique and uncompromisingly fact-based perspective, and isn’t afraid to name names and say what’s really on his mind, so that you can make informed decisions about what’s really going on in the world.

Austrian Economics is dying
The domination of the Alternative Media by Austrian Economics is worrying. Many Gold outlets parade as ‘independent’ while plugging their specie. Hyping a hyperinflation scare, while we clearly are in stagflation, with a horrible deflation in the real economy and speculators driving up food and commodity prices.

Prof. Dr. Margrit Kennedy
was an architect, an ecologist, a financial expert and a critic of the prevailing economic system. As a Professor she headed the department of “Technological Advancement and Resource Efficient Construction” at the University of Hannover’s architecture school. As early as 1982 she recognized that the broader application of ecological principles were inhibited by fundamental flaws in the monetary system, especially the consistent need for economic growth resulting from interest and compound interest.

 Economie, Macht en Maatschappij
De economie heeft er wel eens beter voor gestaan, zoveel is wel duidelijk. Maar waar is de huidige economische situatie eigenlijk door veroorzaakt en wat moet er gebeuren om de crisis het hoofd te bieden? Zijn er überhaupt nog mensen die hier iets zinnigs over te zeggen hebben?
De schulden in relatie tot het toekomstige verdienvermogen van ontwikkelde eco­nomieën hebben een onhoudbaar niveau bereikt. Het vigerende debt based monetary system heeft namelijk decennialang voeding kunnen gegeven aan een super-schulden-cyclus, die nu een kritische grens gepasseerd is. Een monetaire reset wordt daarom onontkoombaar en zal – afhankelijk van de gekozen oplossing – voorafgegaan moeten worden door een schuldkwijtscheldingsprogramma, ook wel debt jubilee genoemd.

Stop de Restschuld
U betaalt jarenlang € 200,- maar de schuld neemt niet af. Als u de bank vraagt om te specificeren, dan doen ze dat niet. Ze sturen alleen maar uw betalingsoverzichten. Dat is niet voldoende. In diverse zaken vragen de rechters de banken, vooral ABN-Amro om te specificeren. Dat doen ze structureel niet. Vaak hebben ze de originele overeenkomsten niet eens. De ABN-Amro verliest zaak na zaak.

Economie
Je moet het maar durven, met een zestiger jaren eerstejaars modelletje een serieus debat aangaan anno 2012. En en passant demonstreert economie professor Bas Jacobs in zijn blog ook nog dat het inleidende college nationale rekeningen een beetje aan hem voorbij gegaan is. Om met dat laatste te beginnen, Jacobs zegt dat huizenaankopen, en niet importen, de grootste component van consumptie zijn. Ik weet niet in welke mate Jacobs zijn huis uitleeft, maar de meeste mensen hebben dat huis aan het eind van het jaar nog steeds overeind.

 

Money creation in the modern economy
This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans.

Standard and Poors ‘Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves’
Repeat After Me: Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves

Strip Private Banks Of Their Power To Create Money. The Giant Hole in the heart of our market economy needs to be plugged.
Strip Private Benks Of Their Power To Create Money

The Money Syndrome
Towards a Market Economy Free from Crises  Helmut Creutz

 

The Moloch is the God of money
The book MONEY: The 12th and FINAL RELIGION tells about this God that can neither pardon nor forgive. Israel was not intended either as a people or a place name. The Cosmic contract to prosper in harmony with nature during human progress has been set aside to favor the usury of God Moloch, and the Temple of Central banking known as the Federal Reserve System. The religion of God Moloch dominates all other religions as it is the only universal religion recognized by all and known as MONEY.

Real Currencies
Supporting People and the Commonwealth and resisting the Money Power by defeating Usury

 

Nationalisering Geldschepping

 

 

Regionaal Geld

Chiemgauer regiogeld
Der Chiemgauer e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck Bildung und Forschung. über Projekte wie Schülerunternehmen, Kongresse, Fortbildungen, Praktika, Veranstaltungen, Informationstreffen und vielen anderen Maßnahmen entsteht eine “lernende Region”, die sich aufmacht, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu erreichen.

Bibo Currency
B.I.B.O. is an acronym referring to “Bounded Input Bounded Output” The sine-qua-non requirement for stability in the types of systems that include any money system. Passivity refers to a particular case of BIBO where output never exceeds input or in the case of currency, debt is always less or equal to prices i.e. money is not a negotiable object.

Natural Money

Monetary reform

Complementaire Economie Startpagina

Stro
Social TRade Organisations  Started as a research and development program, Social Trade Organisations cooperating in the STRO network have created a set of innovative approaches to solve economic and development problems that is based on a theoretical background of sustainability and social justice and supported by state of the art software. These new ways of working with money, and altering the very concept of money within the market place, are being implemented by a wide range of organizations ranging from producing cooperatives, micro-financial institutions, groups of entrepreneurs, and governments.

 

 

Herverdeling Vermogen

 

 

Schulden Sanering

 

 

Basis Inkomen

Onvoorwaardelijk Basis Inkomen voor Iedereen
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het invoeren van een basisinkomen in Nederland.

 

Zorg Verzekering

 

Farmaceutische Industrie

 

Decentraliseren Energie

 

Stoppen Grondstof Oorlogen

 

Kinder Misbruik Aanpakken

 

Mind Control

 

 

 

 

Onafhankelijke Media

Herstel de Republiek

Tijdgeest Magazine
Tijdgeest Magazine is een progressieve internetperiodiek, een uitgave van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn. Het werd sinds september 2006 als DE TIJDGEEST gratis maandelijks gemaild naar haar donateurs, naar mensen, die streven naar een praktische en speelse vorm van spiritualiteit en openstaan voor alternatieve inzichten op het gebied van gezondheid en grenswetenschappen.

Before It’s News
Before It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

The Moloch is the God of money
The book MONEY: The 12th and FINAL RELIGION tells about this God that can neither pardon nor forgive. Israel was not intended either as a people or a place name. The Cosmic contract to prosper in harmony with nature during human progress has been set aside to favor the usury of God Moloch, and the Temple of Central banking known as the Federal Reserve System. The religion of God Moloch dominates all other religions as it is the only universal religion recognized by all and known as MONEY.

Henrey Makow

 

A Healthy Life
Biflatie
Bits of Freedom
BouBlog ,
Burgerlijke Ongehoorzaamheid
De Lange Mars        Op mars voor een menswaardig basisinkomen voor iedereen.
De Nieuwe Realist
     Joost Niemoller
De Ommekeer
      Tilasmi Frigge
Earth Matters
Finding Voices
Follow the Money
Food Watch
Geen Nieuws
Gewoon Nieuws
Het uur van de waarheid
Hoe zit het nu echt
Ik claim mijn naam
Ik maak bezwaar
Klokkenluider Online
Martin Vrijland
Nieuwste tijd
Niburu
NineForNews
NRC Ombudsman
Orthelius
Privacy News
Soulvability
Stop de bankiers
Vitalifeiten
Vredes Festival
Vrije Mens
Wakkere mensen
Want to know

Standard and Poors Rating Services; Banks don’t lend out of deposits; nor do they lend out of reserves. They lend by creating deposits
John Maynard Keynes famously wrote that: “Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any
intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist.” (1) A modern example of that dictum,
relevant to the economy, policy, and markets, is the widespread view that banks can “lend out” their reserves
(deposits) at the central bank, as if bank reserves represented a pool of money that is just waiting to “flow into” bank
lending. Because such a thing cannot occur and therefore has not occurred, the point is usually made in reverse: banks
currently are not “lending out” their reserves–rather they are “parking” their reserves at the central bank or leaving
them “idle.” But that they might lend them out in the future is a lurking risk and a reason to be cautious about the
central bank engaging in aggressive quantitative easing (QE) (2).
Money creation in the modern economy
-This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans.
-Money creation in practice differs from some popular misconceptions — banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do they ‘multiply up’central bank money to create new loans and deposits.
-The amount of money created in the economy ultimately depends on the monetary policy of the central bank. In normal times, this is carried out by setting interest rates. The central bank canalso affect the amount of money directly through purchasing assets or ‘quantitative easing’.

Op weg naar een rentevrije economie
Anthony Migchels (42) is een boom van een kerel. Een intellectueel, een denker, filosoof en ondernemer. Gedreven, doorspekt met humor en een gulle lach, weet hij als geen ander uit te leggen wat geld is, en hoe we een samenleving kunnen creëren die menselijk en duurzaam is. De sleutel tot werkelijke vernieuwing van de samenleving ligt volgens Migchels in het afschaffen van rente. “Een rentevrije economie, dat is het wat mij betreft waar het de rest van mijn leven over gaat.

 

Vrije Mens
Wij zijn mensen die zich hebben verenigd, omdat we hebben ontdekt dat de overheid niet is wie ze zegt te zijn.
We hebben ook ontdekt, dat het veel mensen niet uitmaakt wat de Staat doet en zich laten uitbuiten tot de laatste cent. Het is zelfs een soort cult(uur) geworden, want in deze samenleving kan je blijkbaar niet overleven als je niet bedriegt en liegt.
Mede om de volgende redenen hebben we besloten om uit het slavensysteem van de Staat te stappen….

 

 

Documenten

Aan de staat en haar uitvoerende macht

Op weg naar een rentevrije economie

Herstelbank oprichtingsacte 1962.
Artikel 2.
In afwijking van de artikelen 48 en 48b, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel wordt in de statuten van De Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V. bepaald, dat de President-Directeur en de Directeur-Secretaris van deze naamloze vennootschap door ONS worden benoemd, geschorst en ontslagen.
Met ‘Ons’ wordt het Koninklijk Huis bedoelt…

 

Money creation in the modern economy
This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans.

Standard and Poors ‘Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves’
Repeat After Me: Banks Cannot And Do Not “Lend Out” Reserves

Strip Private Banks Of Their Power To Create Money. The Giant Hole in the heart of our market economy needs to be plugged.
Strip Private Benks Of Their Power To Create Money

Brief aan 2e kamer ‘Rente, Bankieren en ons huidige Financiële Stelsel’
The Money Syndrome
Towards a Market Economy Free from Crises  Helmut Creutz

Dit is het antwoord van het ING op vragen over de geldschepping doordecommerciële banken

Eind 2013 heeft de Stichting Ons Geld eiser doen toekomen, de volgende recente reactie van medewerker X

The truth is out: money is just an IOU, and the banks are rolling in it
Back in the 1930s, Henry Ford is supposed to have remarked that it was a good thing that most Americans didn’t know how banking really works, because if they did, “there’d be a revolution before tomorrow morning”.

 

The Ukraine, Corrupted Journalism, and the Atlanticist Faith by Professor Karel van Wolferen
The European Union is not (anymore) guided by politicians with a grasp of history, a sober assessment of global reality, or simple common sense connected with the long term interests of what they are guiding. If any more evidence was needed, it has certainly been supplied by the sanctions they have agreed on last week aimed at punishing Russia.

 

De Ommekeer in de media

Telegraaf 24 april 2014

Bibo Currency

Earth Matters 7 mei 2014