Uit de Euro in de afgrond. Aan de rand van de wereld is de afgrond. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

De Euro, de banken en het banken kartel!

Uit de Euro de afgrond in? Aan het einde van de wereld was vroeger de afgrond. Zo probeert de politiek ons met onredelijke argumenten uit ANGST in de Europese Unie te houden. Dit is namelijk geen argument. De optie is om zakenlijke banden aan te gaan met landen buiten de EU. De mogelijkheden voor economische groei liggen juist daar buiten. Om in de eurofiele verhaallijn door te gaan, je vast klampen aan de Titanic geeft ook geen rooskleurig vooruitzicht…

 

DNB hoofd bankenkartel. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Ik heb enige vragen voor en aan het kabinet. nml de volgende;

DNB is verkocht door het koninklijk huis, de Oranjes, aan de staat in 1948. Is de staat nu 100 % eigenaar?
Heeft de staat nu 1 vertegenwoordiger in het commissariaat en heeft deze 33% stemrecht?
Wat zijn de leden van het commissariaat en hoe liggen de stem verhoudingen?
Waarom zijn wij, de staat der Nederlanden, ooit akkoord gegaan met zulk minimaal stemrecht en zijn wij akkoord gegaan geen inzage te mogen hebben in de boekhouding en notules terwijl wij 100% aansprakelijkheid hebben?

DNB heeft als regulerend orgaan 9 grote crisis niet zien aankomen nml. Icesave, DSB, ABN Amro, ING, Rabobank, Fortis, SNS Reaal, Libor en Euribor. Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en welke conclusies heeft DNB hierna getrokken?

Klopt het dat DNB de rente tarieven bepaalt die de banken hanteren?
Heeft DNB bewust toegestaan dat de reserves steeds lager kwamen te liggen zoals deze nu op 3% liggen?
Met de geldcreatie, waar kosten nog moeite mee gepaard gaan, zijn de rente tarieven niet vrij gegeven, zodat de banken op een gezonde manier met elkaar konden concurreren en de economie niet onnodig belast zou worden. Kan DNB hier een verklaring voor geven?

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Dit kapitaal dat is vergaard met de rente over geld uit niets gemaakt, is dat opgegaan aan kosten? Is het deze winsten die tot een bonus cultuur hebben geleid?
Kan er aanspraak worden gemaakt op deze winsten door de jaren gemaakt om de banken te redden?
Kan DNB inzien dat met het verkleinen van de reserves de banken en daardoor de belasting betaler onnodig veel risico zijn gaan lopen?
Ziet DNB ook dat de reserves weer omhoog moeten?

Op het moment dat deze reserves weer omhoog moeten wordt er geld uit de economie gehaald. Er moeten schulden afgelost worden en uiterst voorzichtig omgegaan worden met het verstrekken van krediet om de reserves omlaag te krijgen, wat leid tot nog meer faillissementen en een nog zwaardere belasting op de regering en de belasting betaler. Geeft elke verhoging van de reserves niet het gevolg van een totale instorting van de economie?
Heeft de DNB moeite gedaan om aan de regering uit te leggen hoe het systeem in elkaar zit zodat de nodige maatregelen genomen konden en kunnen worden?
Heeft de huidige regering volgens de DNB het inzicht en de kennis om deze crisis te keren?
Wat denkt DNB over het kwijtschelden van schulden in de vorm van het kwijtschelden van de rente kosten?
Hoe denkt DNB over het ter verantwoording stellen van de verantwoordelijke voor de 9 grote schandalen en degene die verantwoordelijk waren en zijn, voor de regulering?

Waarom heeft de staat DNB in 1948 opgekocht voor 2 maal de prijs en heeft het niet met dat geld een eigen Centrale Bank begonnen onder eigen beheer en DNB geprivatiseerd en de status van Centrale Bank ontnomen?
Wie binnen de Nederlandse regering zijn op de hoogte van de stemverhoudingen binnen het commissariaat van DNB en is hier nooit een debat over geweest? Kunnen we concluderen dat dit een niet democratische constructie is?
Wat kunnen uit bovenstaande concluderen?

Mijnheer (Uw volksvertegenwoordiger),

Het word tijd dat U Uw stoute schoenen aantrekt en hier werk van gaat maken. Wij zien uw acties met vreugde tegemoet.

Ik begrijp niet dat er niet wordt gekeken naar WAT geld eigenlijk is, wie het maakt en wie er aan verdient.

3% van al het geld in omloop wordt gemaakt door de centrale banken. Dit zijn instellingen die privaat zijn, niet democratisch bepaald en nu ook niet meer nationaal bepaald. Deze Centrale banken, neem de ECB reguleert de banken sector, oftewel bepaald de rente niveaus en kijkt of de banken wel verantwoord handelen.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

 

97% van het geld wordt gemaakt door de banken zelf dmv Fractioneel Reserve Bankieren. Dit betekend dat als iemand een lening neemt van €330,00 de bank dit eerst aanmaakt op de computer en dan kijkt of het de €10,00 aan spaargeld in kas heeft. Als ze dit niet heeft leent ze de €10,00 bij de centrale bank, de ECB. Nu over die €10,00 betaald de bank 0,25% rente en vraagt over de €330,00 nu gemiddeld 3% rente.

 

De vraag die rijst is waarom de staat het scheppen van geld uit handen heeft gegeven aan private banken. Het was immers altijd de staat die dit deed… En als de staat het nog zou doen, dan hadden we nu geen schulden, want dan zouden we zelf meer geld kunnen drukken…

De NCB is in 1948 gekocht door de Nederlandse staat voor 2 maal het bedrag dat deze waard was VAN ONZE BELASTING CENTEN. Echter de DNB heeft nu 10 commissarissen waarvan er EEN de staat vertegenwoordigd. 3 Vertegenwoordigen de rijkste families (prins Willem was een van de commissarissen maar is stilletjes vertrokken). Deze 3 kiezen de andere 6.
De vertegenwoordiger van de staat heeft 33% zeggenschap en heeft geen recht in de notulen, de boekhouding e.d. te kijken.

 

Geld ontstaat zodra er een krediet wordt gegeven. burgerlijke Ongehoorzaamheid

Terwijl de ABNAMRO, RABO bank en ING het geld uit lucht maken bepaalt de DNB de rente tarieven, wie er mag bankieren en reguleert de banken sector. Sinds de crisis heeft de DNB 9 crises niet zien aankomen. Icesave, DSB, ABN Amro, ING, Rabobank, Fortis, SNS Reaal, Libor en Euribor. Hiervoor zijn geen consequenties gekomen voor de commissarissen. Wel hebben wij de banken moeten redden met vele tientallen miljoenen Euro’s van ons belasting geld en hebben de frauderende banken boetes gekregen van fracties van wat ze eraan verdiend hebben.

Wat is geld? Geld is bedoeld als hulp bij het ruilen. We weten allemaal hoe goud en zilver deze taak had, maar er waren ook tijden dat takjes en schelpen dit deden. Nu is geld 97% digitaal. het bestaat eigenlijk gewoon niet. Maar wat is nu het probleem met dit geld?

Het probleem is rente. Stel voor dat in Nederland we onze eigen munt hebben en dat €100 al het geld is wat de staat uit brengt. Als dit wordt uitgeleend aan de bevolking en de bedrijven en na 1 jaar het moet worden terug betaald met 5% rente, waar komt deze 5% dan vandaan? Immers, € 100 was alles wat er was… De enige manier om deze 5% te betalen is iets van echte waarde aan de bank te geven. Dit is grond, huizen, industrie, Nuts bedrijven en grondstoffen. Als je nu bedenkt dat al het echte geld vermenigvuldigd met 33 wordt uitgeleend, kan je nagaan hoe snel de verplaatsing van welvaart plaats vindt richting de geld scheppers.

Als geld uit het niets komt, en dat gebeurd nu al, wat is dan de rechtvaardiging om er rente over te vragen? Het kost immers geen energie om het te produceren… rente vragen heeft dus ook geen ander nut dan de elite te verrijken.

Wat is geld? geld is een afspraak. Een middel om barter, ruilhandel, te vereenvoudigen. Geld is een waarde papier. En wat zijn waarde papieren? Waarde papieren worden door ons allemaal gemaakt en gebruikt…. bijv. de spaarzegeltjes. Als je deze genoeg hebt gespaard kan je er immers iets mee kopen… Maar ook boekenbonnen, waarde bonnen, loten, maar ook bonnetjes en facturen zijn waarde papieren. Airmiles is ok een betalingen middel en menig bedrijf heeft zo zijn eigen spaar methoden digitaal verbonden aan je aankopen. Wij kunnen dus allemaal waarde papier maken!

Hoe kunnen we uit deze situatie komen met schulden aan bedrijven die geld uit lucht mogen maken en als we dit niet terug betalen, ons kunnen onteigenen en gijzelen? Er is een manier. Ons eigen lokale geld maken.

kijk daarvoor op www.lokaal-geld.nl

 

BNP Nederland en rente inkomsten banken. Burgerlijke Ongehoorzaamheid.

 

Geld ontstaat zodra er een krediet wordt gegeven. Voor elke 33 EURO die wordt geleend wordt naderhand bij de ECB de 1 EURO reserve geleend. Over dat krediet gemaakt uit LUCHT wordt RENTE gevraagd. Banken kunnen nu tegen 0,25% rente lenen en vragen gemiddeld 5% op het krediet. (Dit is dus 165% rente per jaar over ELKE EURO! Waarom maakt de staat (WIJ) niet haar eigen geld?)

 

Rente gekte. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

En iedereen blijft hopen eens tot de groep uitzuigers te mogen behoren die met rentenieren op kapitaal steeds rijker worden. Dat er een enorme massa mensen voor nodig is om een kleine groep te kunnen voeden, geeft dit spel nog minder kans van slagen dan staatsloten kopen… De enige die er wel in slagen zijn vaak gewetenloos en gek volgens alle menselijke en religieze normen…

 

Niet de staatsschuld maar rente is het probleem. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Het probleem is niet onze staatsschuld, het probleem is rente!

 

Seks drugs geld of een moreel besef?

 

Seks, drugs en geld zijn de meest bekeken onderwerpen. Terwijl de wereld economie desintegreert en de rechten van de mens op het spel staan hier in Nederland, vinden we keihard klaarkomen blijkbaar toch belangrijker dan een moreel besef ontwikkelen!

 

student schulden maakt kritiekloos. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Studenten die diepe schulden maken om hun opleiding te betalen zullen niet snel nadenken over het veranderen van het systeem.
Wanneer je mensen opsluit in een systeem van schuld kunnen ze zich de tijd niet veroorloven om na te denken.
Studie kosten verhogingen zijn een disciplinaire techniek en tegen de tijd dat de student gradueert, zijn ze niet alleen diep in de schulden, maar hebben ook een disciplinaire cultuur geïnternaliseerd.
Dit maakt ze efficiënte onderdelen van een consumptieve economie…

 

Wij leven in een vrij land. Burgerlijke Ongehoorzaamheid.

 

Wij leven in een vrij land. Waar is je vrijheid als je geen geld hebt?

 

Gezegende zijn onze jongeren, zij betalen onze staatsschuld. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Gezegende zijn onze jongeren, want zij erven onze staatsschuld. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Socrates - De Ommekeer

 

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

Leave a Comment