EU eruit. krijtbord burgerlijke ongehoorzaamheid

Ik beschuldig de staat! – J’Accuse – en weiger nog mee te werken.

01) Ondanks dat ons als burgers nooit direct toestemming gevraagd werd over de toetreding tot de EU, als ook niet bij de invoering van de EURO, zijn we toch onderdeel geworden van deze superstaat. Dit is de staat in vreemde heerschappij uitleveren zonder directe goedkeuring van bevolking, noch voor hen een inzicht te hebben wat dat staatsrechtelijk voor een consequenties heeft op hun burgerpositie.

Ook is deze hele vorm nooit terdege openlijk ter discussie geweest, in welke vorm dat al dan niet wenselijk zou zijn. Waarbij vermeld moet worden dat ook de vorm van de EU niet democratisch is. Op 1 Juni 2005 heeft Nederland zich uitgesproken TEGEN de Europese Grondwet. 61,5% heeft NEE gezegd. Hierna hebben de Europese leiders het verdrag van Lissabon bedacht, een verdrag dat nagenoeg gelijk staat aan de Europese Grondwet waarbij zo goed als geheel het zelfde verhaal alsnog werd overgenomen.

EU uit nelie kroes burgerlijke ongehoorzaamheid

EU uit Nelie Kroes burgerlijke ongehoorzaamheid

Deze is door onze toenmalig zittende regering geaccepteerd en er is GEEN volksraadpleging in de vorm van een referendum geweest uit angst voor weer een nee. Daar dit ook nog op niet transparante wijze gebeurde maakt Overheid zich met deze handeling, schuldig aan fraude, hoogverraad door ongeoorloofd handelen en ambtsmisbruik.

02) Deze slinkse wijze waarmee wij toch een Europese Grondwet kregen is verraad aan het volk en de democratie. Met deze daad heeft de regering een minachting getoond voor het volk en de democratie. Het mandaat van het Nederlandse volk waarop zij zich als volksvertegenwoordigers beroept, werd in directe zin willens en wetens misbruikt. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekend (demos) volk (krateo) heersen. Wat betekend dat als een regering de wil van het volk naast zich neerlegt? Dit is landsverraad.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

EU van Rompuy krijtbord burgerlijke ongehoorzaamheid

EU van Rompuy krijtbord burgerlijke ongehoorzaamheid

Dit gebeurde ook nog in een complot en een niet transparante vorm. Hiermee heeft de regering een strafbaar feit gepleegd en is daarbij een illegale organisatie geworden.

Landverraad; Wet(boek): Strafrecht Artikel: 93 Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 99 Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den Staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

EU uit revolutie burgerlijke ongehoorzaamheid

EU uit revolutie burgerlijke ongehoorzaamheid

03) De Nederlandse staat is een terroristische organisatie. Met de inval van Libië heeft zij laten zien internationaal recht totaal aan de laars te lappen. Zoals nu bekend is, is de inval van Libië illegaal geweest door het ontbreken van elk bewijs dat Ghadaffi zijn eigen onderdanen bombardeerde. Om dit te bestraffen werd het land totaal vernietigd en in handen gegeven van extremistische militante groepen.

Dat in combinatie met de IMF leningen om het land weer op te bouwen en het volk op te zadelen met een schuld (die het hiervoor nagenoeg niet had als een van de weinige landen in de wereld), is misdadig.

04) Hetzelfde geld voor de aanval op Irak. Saddam Hussein werkte niet met Osama Bin Laden samen in de aanval op de Twin Towers in New York. De aanval op Irak was op basis van een verzoek van de president van de VS George Bush. Deze beriep zich op het internationale verdrag dat als een aangevallen wordt, allen worden aangevallen.

Echter de bewijzen daarvoor waren gebaseerd op verdraaide feiten en gemanipuleerd bewijs of complete leugens. Deze manipulatie was mogelijk op dat moment nog niet bekend, maar had grondiger onderzocht behoren te worden alvorens het aan te nemen. Ook was er geen VN mandaat voor deze aanval. Er bleef dan geen gegronde reden om het land aan te vallen, daar het los stond van de aanval op 9/11.

De vernietiging en de destabilisatie van dit souvereine land is mede door onze regering veroorzaakt. Bij de oorlog in Irak zijn granaten gebruikt met verarmd uranium, een radioactieve lading waardoor het land besmet is en de bevolking met zeer ernstige langdurige gevolgen achterblijft. Hiervoor zijn GEEN excuses gegeven aan het volk van Irak, noch wordt er schadevergoeding betaald voor de enorme schade die is veroorzaakt.

EU uit apathie burgerlijke ongehoorzaamheid

EU uit apathie burgerlijke ongehoorzaamheid

Dat Nederland op basis van internationale afspraken gedwongen wordt mee te werken aan dit soort operaties zijn geen excuus. De Nurnberg processen stellen duidelijk dat iedere persoon of organisatie zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar handelen. Met het plegen van deze misdaden en het weigeren verantwoording te nemen heeft Nederland zich schuldig gemaakt aan het schenden van het internationaal recht en ettelijke mensenrechten zoals opgemaakt in de UVRM. Dit zijn misdaden van de hoogste orde.

Het is het recht van het volk om de regering te kunnen controleren op hun handelen. Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. Het is illegaal volgens uw eigen wetten terroristische organisaties financieel te steunen. Dit is zelfs strafbaar tot 8 jaar cel of geldboete in de vijfde categorie.

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Daarnaast kun je ook de staatsgreep in Oekraïne als terroristisch zien. De manipulaties van de EU en onze regering, die openlijk financieel en politieke steun geven aan de opstandelingen die nu de zogenaamde nieuwe regering vormen worden openlijk ontkend en verdraaid om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Dit is uitlokking tot oorlog. Ook dit is strafbaar volgens nationaal en internationaal recht.

Mark Rutte burgerlijke ongehoorzaamheid

Mark Rutte burgerlijke ongehoorzaamheid

05) Dat door dit gedrag van deze regering steeds grotere groepen terroristische organisaties ontstaan met een wrok naar het westen is een voorspelbaar effect. Dat daarom de staat zijn beveiliging en inlichtingen apparaat moet vergroten is een logisch gevolg. Wat daarnaast ook nog eens als excuus gebruikt wordt om onze burgers van hun privacy te beroven. Dat de kosten hiervoor worden verhaald op de bevolking is een gotspe.

06) Het kabinet heeft ook besloten, zonder kennisgeving aan de kamer, om de afluisterpraktijken en erger, het opslaan van deze afluister gegevens voor onbepaalde tijd, van alle burgers toe te staan. Dit schendt de privacy wetten. Het naderhand toestaan (hoe discutabel dat ook is) betekend niet dat er niet een strafbar feit is gepleegd, en dat er straffen uitgedeeld dienen te worden.

de machine burgerlijke ongehoorzaamheid

de machine burgerlijke ongehoorzaamheid

U veroorzaakt het probleem om daarna een excuus te hebben voor het implementeren van regels die de principes van privacy op de grootst mogelijke manier schenden.   Daarna wordt de misdaad, het schenden van de privacy en het ontwikkelen van dit afluistersysteem zonder democratisch besluit ten grondslag, zonder strafrechtelijke consequenties voor de verantwoordelijken, doorgezet.

07) De politiek heeft zich afgelopen jaren laten zien als een manipulerende groep die door continue herhaling van leugens probeert het volk voor de gek te houden. De crisis is ontstaan door een instabiel monetair systeem. De oorzaak van boom-bust economie ligt in het principe ‘rente’. De crisis is nog lang niet voorbij en we hebben een nieuw monetair systeem nodig.Dit systeem is niet meer te redden.

crisisheeft een total reset nodig burgerlijke ongehoorzaamheid

De crisis heeft een total reset nodig burgerlijke ongehoorzaamheid

Nationaal is de schuld per hoofd van de bevolking alleen maar astronomisch veel hoger geworden, ook onze internationale garanties kunnen ons in een niet meer te herstellen schulden gat gooien. Het IMF heeft sinds 1970 wereldwijd 450 monetaire of financiële crises geteld! Dit komt omdat dit systeem niet klopt. De schuldencrisis redden door nog meer schuld te maken heeft ons alleen maar dieper in de problemen gebracht. Zo hadden wij in 2007 €258.982.000.000 schuld, in 2012 was dit al € 436.170.000.000.

De schulden die zijn opgebouwd zijn niet meer terug te betalen zonder dat de economie totaal instort of zonder het plunderen van de spaar en pensioen tegoeden. Nu weet ik dat daarover gepraat wordt. Het overwegen en voorbereiden van deze DIEFSTAL is ook strafbaar!

 

de nederlandsche bank maffia burgerlijke ongehoorzaamheid

De Nederlandsche bank maffia burgerlijke ongehoorzaamheid

08) De EU en onze regering hebben de ECB de macht hebben gegeven om elk moment miljarden aan staatssteun van ons af te kunnen dwingen om andere Europese landen te redden. De ECB staat op alle niveaus buiten de wet. Een privaat bedrijf dat door een democratie boven de wet wordt gesteld? Dit is de meest blatante actie die de politiek heeft kunnen ondernemen. Het mag nu duidelijk zijn voor wie de politici werken.

09) De politiek heeft als functie voor een gelijke verdeling van vermogen en welvaart te zorgen. Hierin faalt zij niet alleen, zij faciliteert dit. De top 10% van de Nederlandse huishoudens is gedurende de crisis er meer dan € 80 miljard op vooruit gegaan terwijl de middelste 70% er € 30 miljard op is achteruit gegaan. Deze cijfers liegen er niet om.

En dan niet te spreken over de allerlaagste in onze bevolking, die al voor de crisis mochten inleveren onder het mom eerst het zuur en dan het zoet…. zij zijn in die tijd er alleen maar op achteruit gegaan. De uitkeringen hebben zowel financieel, en de uitkerings trekker extreem in rechten in moeten leveren. Dat gaat zelfs zover dat de rechten van de mens overschreden worden.

Daarnaast wordt deze groep al decennia gecriminaliseerd en ieder excuus aangegrepen hen financieel te korten. Het is een doelbewust de andere kant op wijzen van waar de samenleving daadwerkelijk bestolen wordt en dit onderschrijft de bewuste betrokkenheid van de overheid in het creëren van deze verdonkeremaning.Hier is de tactiek om het volk tegen elkaar uit te spelen terwijl anderen de samenleving kunnen leegroven.

De crisis gaat niet over de staatsschuld burgerlijke ongehoorzaamheid

De crisis gaat niet over de staatsschuld burgerlijke ongehoorzaamheid

10) Rente is een mechanisme waardoor een continue stroom van kapitaal gaat van zij die lenen naar zij die hebben. Dit heeft als gevolg deze ongelijkheid zich alsmaar vergroot. De staat kan dit door taxatie recht trekken maar doet dit niet. De vennootschapsbelastingen zijn sinds de invoering van de Euro gehalveerd. Hierdoor mist de staat enorm veel inkomsten.

Al de tekorten die hierdoor zijn ontstaan worden verhaalt op de werkende burger en nog vaker op de minder mondige, de onderste klasse, de ouderen, de zieken en de kinderen. Dit schaamteloze machtsmisbruik gaat te ver voor woorden.

Bankier oorlog financiële markt burgerlijke ongehoorzaamheid

Bankier oorlog financiële markt burgerlijke ongehoorzaamheid

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

11) Commerciële banken creëren geld uit het niets op het moment dat ze een krediet verschaffen. Standard & Poors en The Bank of England hebben een verklaring gegeven dat commerciële banken 97% van het geld in omloop creëren. Het is een leugen dat ze het spaargeld uitlenen.

Ik heb persoonlijk Mark Rutte en Jan Marijnissen deze stukken in handen gegeven. Ook heb ik meer dan de helft van de kamerleden heirover geschreven, net als mijn collega’s Anthony Migchels en Ad Broere.

12) Banken rekenen rente over dit geld uit niets gemaakt. Dit is absurd hoge vergoeding voor de administratieve dienst die zij verlenen. Erger is het feit dat de staat geld leent van deze private bedrijven die geld uit het niets maken en ervoor hebben gezorgd dat we een staatsschuld hebben opgebouwd die we niet meer kunnen terug betalen.

Mark Rutte fractioneel reserve bankieren burgerlijke

Mark Rutte fractioneel reserve bankieren burgerlijke ongehoorzaamheid

13) Ook bedrijven en huishoudens betalen enorme bedragen aan rente over geld uit niets gemaakt en zitten vast aan torenhoge schulden. Door deze economische druk wordt het mensen erg moeilijk gemaakt mondig te zijn omdat als ze hun ongenoegen uiten zij alles kunnen kwijt raken. Dit systeem heet een ‘schulden slavernij’. Dat de politiek dit gegeven totaal negeert maakt hun niet alleen nalatig maar medeplichtig aan de grootste roof in de geschiedenis van de aarde.

14) De hand en span diensten aan de transnationale bedrijven heeft ervoor gezorgd dat alternatieve geneeswijzen het onmogelijk wordt gemaakt om mensen te helpen. Mensen die niet van de reguliere geneeswijzen gebruik willen maken worden er toe verplicht. Nadruk wordt gelegd op de misstanden binnen de alternatieve geneeswijzen, waarbij zorgvuldig enig cijfermatig vergelijk met de reguliere geneeskunde wordt vermeden. Dat de reguliere geneeskunde enorme hoeveelheid slachtoffers maakt en de farmaceutische medicatie lijsten van schadelijke bijverschijnselen vertoont staat niet in vergelijking tot die van de alternatieve geneeskunde.

Brullende leeuw trots burgerlijke ongehoorzaamheid

15) Europese regelgeving om het aantal zaden en plantsoorten dat is toegestaan te kweken of te verhandelen drastisch te beperken kan alleen maar gezien worden als de samenwerking met de transnationale bedrijven die de patenten op hun gewassen zo snel mogelijk willen vercommercialiseren. Dat de politiek zulk een verwevenheid toont met deze bedrijven vooral multinationale bedrijven die zelf niet gebonden zijn aan nationale belangen geeft al aan dat zij niet meer ons, het volk, maar het groot kapitaal vertegenwoordigen. Ze spant samen deze transnationale bedrijven die belangen heben die voor een groot deel tegen de nationale belangen ingaan. Dit gebeurd op een niet transparante wijze.

16) De regering heeft het regelmatig over het morele kompas gehad dat de bevolking moet hebben. Dat zij er geen heeft is blijkbaar niet ter zake doende. Wel, ik heb er wel een. En dit kabinet en dit systeem is failliet Een systeem dat de volksmenners die de transnationale bedrijven het best faciliteren, dure baantjes geeft in commissariaten, is corrupt tot op het bot. Deze regering dient gearresteerd te worden volgens nationaal en internationaal recht.

17) Ik heb een moreel en ethisch bezwaar tot het participeren in dit gedrocht dat zich profileert als een democratische entiteit. Ik zeg u hierbij dat de staat der Nederlanden een terroristische organisatie. Zij schendt internationale verdragen als de rechten van de mens, helpt criminele organisaties als het banken kartel, houdt een schulden slavernij in stand, vernietigd onze economie, houdt zich bezig met leugen en bedrog en is feitelijk bezig met landverraad. Dit instituut dient onmiddellijk gearresteerd te worden.

burgerlijke_ongehoorzaamheid_burgerlijke_ongehoorzaamheid

18) Er is geen contract tussen mij en de staat die mij verplicht om me aan regels en wetten te houden die u opstelt. Hier ben ik recentelijk achter gekomen. Met het opgeven bij het geboorteregister ben ik geregistreerd. Ik ben niet weggegeven. Mijn ouders hadden een zorgplicht die ophield op het moment dat ik 18 werd. Hierna is er nooit een vraag geweest of ik de regels en wetten van dit land wilde accepteren. Voor een contract zijn altijd 2 ondertekenaars nodig.

Zoals wikipedia omschrijft ; Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. De bedoeling is in principe het creëren van een win-winsituatie. Door het ontbreken van zulk een contract is er geen wettelijk argument om mij of welke Nederlandse burger dan ook te houden aan welke wet dan ook, inclusief het betalen van belasting.

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Ik heb dit mijn hele leven wel gedaan, was het niet door de BTW heffing op alle producten. Ik was mij niet bewust van het feit dat het contract ontbreekt waardoor deze verplichting ontstaat. Nu ik dit weet stop ik per direct met elke vorm van belasting betalen. Zover dat kan, want je betaalt ook zoals je al aanhaalt direct bij producten en diensten belasting….. dat is al een godsvermogen.

19) Wij hebben met een groep al een oproep tot de arrestatie van de regering al gedaan.

20) Het is niet zo dat ik mijn verantwoordelijkheid niet wil dragen in de samenleving waarin ik woon. Het is echter om bovengenoemde redenen dat ik mijn steun hieraan staak. Echte verantwoordelijk bestaat daarin op te komen voor het collectieve welzijn van het land en de verantwoordelijken aan te spreken die deze samenleving aantasten.

 

Als je aangifte wilt doen tegen de stat staat hier de aangifte die je kan downloaden en meenemen naar het politie bureau bij je in de buurt.

Socrates - De Ommekeer

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

5 Comments

 1. Nu de mensen die kabinet al jaren heeft belogen en bedrogen.mogen van mij,eens een jaar lang met het salaris doen wat wij als arbeiden mensen verdienen.en ook nog eens het salaris van de mensen die met pensieon zijn.en die mensen die geen extra pensoen hebben.want er zijn een hele hoop mensen die zwaar onder het minihem zitten.bv dat er mensen zijn die iets van zevenhonderd euros in de maand hebben hoor.dus laten ze dat maar aan het kabinet geven voor een jaar.en dan eens kijken of ze er dan van geleerd hebben.in wat voor omstandigheden de arbeids mensen leven.

 2. Annemiek boots

  van het zelfde ,ben het volledig eens met boven genoemde,
  WE GAAN ER VOOR,
  vooral voor de toekomst van onze kinderen.

 3. arno

  Het is gewoon verschrikkelijk dat er zulke mensen bestaan, maar zelfs in ons kleine wereldje weten we dat er goeden en slechten zijn, overheid regeringen banken en corporaties zijn een verzameling slechte mensen, die samenspannen om de zwakkere (financieel lageren) uit te buiten. Het word tijd dat we deze mensen met hun eigen wetten aan gaan pakken. Van ons word verwacht dat we smetteloos zijn, dan zouden zij het voorbeeld moeten geven, het tegendeel is echter het geval. Tijd voor een gigantisch grote schoonmaak wereldwijd!!!

 4. Beste allemaal.

  het moet anders en beter en dat moeten we met elkaar zien klaar te spelen. Geen versplintering meer van initiatieven etc, maar met beleid en verstand acties gaan voorbereiden waar heel Nederland als burger achter kan staan. Maar dat moet dus duidelijk anders en dat is wat ik aan vele acties voorheen mis.

 5. Ik ben het volledig eens met boven genoemde.
  Heb hier niets aan toe te voegen.
  WE GAAN ER VOOR

Leave a Comment