Brief aan Vladimir Putin door De Ommekeer

Brief met excuses aan President Putin

Nederlands   English   Deutsch   Pусский

De groep achter De Ommekeer heeft een brief opgesteld aan president van Rusland, Vladimir Putin. Onze politici en de media liegen ongeloofelijk als het gaat om de Oekraïne. De opstand en het afzetten van de regering is geheel door de VS en de EU georganiseerd. Met het neerhalen van MH 17 heeft het de aandacht van Nederland. Dat echter de politiek en de media bol staan van de leugens valt blijkbaar niemand op. Rusland heeft de Krim niet geannexeerd, Rusland heeft het vliegtuig niet neergeschoten, er is nog geen onomstotelijk bewijs. Maar de VS en de EU hebben al een vonnis uitgesproken nog voordat er een onderzoek is geweest en dit onomstotelijk bewijs is geleverd. Dit is niet hoe een rechtsstaat functioneert.

Wij willen vrede. Onze politici zijn met een spel bezig met ons als inzet. Daarom hebben wij een brief opgesteld voor Putin. Op petities.nl  kan je de petitie tekenen als je ermee eens bent. Wij gaan hem over enkele weken aanbieden aan President Putin via de Russische ambassade in Den Haag.

NL  Brief aan President Putin in het Nederlands

DE  Schreibe an Präsident Putin im Deutsch

EN  Letter to President Putin in English

RU  Пиши президенту Путину

 

Teken de petitie! De namen gaan onder de brief als we hem overhandigen aan de ambassadeur van Rusland in Den Haag!

Je kunt hem dan sturen aan;

Vladimir Putin
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia.

Opmerking: Deze brief is NIET door Professor Cees Hamelink geschreven noch tot op heden door hem ondertekend! Deze brief is vele malen gecopieerd op andere websites die geen toestemming hebben gevraagd. Velen daarvan hebben professor Cees Hamelink als schrijver neergezet. Wij hebben hier geen verantwoordelijkheid voor en nemen daar afstand van.

Links van sites die ons bericht hebben overgenomen;

Nieuws.nl , BurgerlijkeOngehoorzaamheid wordpressZaplog.nl , Twitter , NuJIJ.nl , Futuris Trendcast , NuJIJ.nl . JHaines , NRCOmbudsman , David Icke , Niburu ,

Als Google je niet kan vinden, wie wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video



Geachte President Putin,

 

Hierbij willen wij namens enkele Nederlandse burgers onze excuses aanbieden voor deze regering en de media. De waarheid wordt verdraaid om ditmaal U en uw land in een slecht daglicht te zetten.

Machteloos moeten wij toezien hoe de westerse landen onder leiding van de VS Rusland beschuldigen van activiteiten waaraan zij zichzelf op grote schaal schuldig maken. Het stelselmatig meten met twee maten is afkeurenswaardig. In westerse landen moet voldoende bewijs op tafel liggen alvorens tot een veroordeling kan worden overgegaan. De veroordeling van U voor het plegen van zogenaamde misdaden zonder dat er onomstotelijk bewijs materiaal voor is, is een uiterst brutale en stuitende gang van zaken.

U heeft ons gered in een conflict in Syrie dat had kunnen uitlopen in een wereldoorlog. De gasaanval tegen Syrische burgers werd Assad in de schoenen geschoven terwijl Al Quaida achtige types, getraind en bewapend door de VS en betaald door Saudi Arabie, deze massamoord op hun geweten hadden. Hiermee hoopten de westerse machten dat de wereld zich tegen Assad zou keren en een aanval op het land een steun van de mensen in de westerse landen had gehad.

Niet lang hierna hebben westerse krachten de oppositie van de regering in de Oekraine opgezet, bewapend en getraind om de regering omver te werpen. De nieuwe groep die de macht had gekregen werd in snel tempo ‘erkend’ door de westerse landen. Deze nieuwe regering werd leningen verstrekt van ons belastinggeld om haar te belonen en te binden.

De bevolking van de Krim was het hier niet mee eens en gaf dit te kennen door vreedzame demonstraties. Geweld gebruikt door anonieme sluipschutters en later door het leger van de Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de bewoners van de Krim zich wilden afscheiden van de Oekraïne. Of u nu wel of niet steun verleende aan deze separatisten is gezien de internationale imperialistische houding van de westerse landen geen geldig verwijt die onze regeringen mogen maken.

Rusland wordt ten onrechte zonder onderzoek en sluitend bewijs beschuldigd van het leveren van een wapensysteem dat mogelijk een passagiersvliegtuig heeft neer gehaald. Om bovenstaande redenen denken onze regeringen dat zij Rusland economisch onder druk mogen zetten. Wij, wakkere Nederlanders, die de propaganda van de westerse media en de leugens van onze politici zien en niet ondersteunen, willen u hierbij onze verontschuldigingen aanbieden. Het is helaas zo dat onze media alle gezonde en onafhankelijke kritiek verloren heeft en de politiek klakkeloos napraat. Hierdoor hebben de burgers van de westerse landen ernstige problemen met het kennen van de waarheid en daarmee missen zij de mogelijkheid om de politici hierop af te rekenen.

Wij hopen op uw wijsheid. Wij willen vrede. Wij zien dat de westerse politiek niet meer voor de burgers werkt maar voor een plan tot een Nieuwe Wereld Orde. Het vernietigen van soevereine landen en het doden van talloze miljoenen mensen is voor onze westerse wereldleiders blijkbaar het offer dat gebracht moet worden om hun doel te bereiken. Wij, de burgers van Nederland willen rechtvaardigheid en vrede, ook met Rusland.

We willen u hiermee duidelijk maken dat de Nederlandse regering alleen maar voor zichzelf spreekt. We hopen met deze verklaring ons aandeel te kunnen bijdragen om de oplopende spanningen tussen onze landen te ontkrachten.

 

Hoogachtend

Enkele bezorgde Nederlandse burgers.

 

Bronnen;

The Ukraine, Corrupted Journalism, and the Atlanticist Faith BY PROFESSOR KAREL VAN WOLFEREN ( http://ommekeer-nederland.nl/documents/ukraine-corrupted-journalism-atlanticist-faith-professor-karel-van-wolferen.pdf )

Oekraïne, corrupte journalistiek en Atlantisch geloof

CrossTalking with Karel van Wolferen, Neil Clark and Gilbert Doctorow.

Bewijzen MH17: een mislukte valse vlag operatie door VS en Oekraïne

Wat men u vergat te zeggen over de neo-nazi’s en ander uitschot in het ‘democratische’ Oekraïense horrorkabinet

Professor Cees Hamelink. Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? ( https://www.youtube.com/watch?v=_tf1FA3gqWE   )

Historische claim laat zien waarom de Krim Rusland aangaat ( http://goo.gl/kGuKPm )

MH17 Uitspraak: Overtuigend bewijs wijst naar VS-EU-Kiev Cover-up ( http://www.odvn.nl/?p=117 )

Klarheitimvo Putin

Wrakstukken MH17 laten kogelgaten zien van 30 mm kanon

NOS OM sloot deal over onderzoek MH17

Wanttoknow ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’: ‘Het kan nog wel even duren voordat de resultaten bekend zijn’…! (‘Geruime tijd vergen’…) Zie hiernaast voor het bericht op de site van deze Onderzoeksraad..

MH-17 dossier: hier vind je alle artikelen..!

Nieuws van Europa

Dear Putin

Artikel in Het Parool over de brief aan Putin


 

 

Brief aan volksvertegenwoordigers door derden;

 

 

Geachte volksvertegenwoordigers.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. De Duitse piloot Peter Haisenko heeft op basis van zijn expertise, logisch nadenken en vooral kritisch denkvermogen een zeer heldere analyse gemaakt van de tragedie rond het neerstorten van vlucht MH17 van Malaysian Airlines. Deze tragedie die plaatsvond in het mede door de steun van de EU, VS en NAVO sociaal, economisch en met militaire middelen verwoeste Oekraïne, heeft bij velen grote vraagtekens opgeroepen. Met name de ware toedracht betreffende het neerstorten van het vliegtuig is met een mist van misleidende verklaringen omgeven. Het verwoesten van de levens van de 300 inzittenden en daarnaast dat van de vele honderden nabestaanden, is op een walgelijke en mensonterende manier als zet gebruikt in het geopolitieke schaakspel, dat er momenteel tussen het westen en Rusland wordt gespeeld en waar ook u middels de EU en de NAVO een bijdrage aan hebt geleverd.

Hoe kunt u dit psychopathische machtsspel nog met uw geweten verenigen en u een volksvertegenwoordiger wanen, die uit publieke middelen wordt betaald, als u niet op de bres gaat staan voor het boven tafel krijgen van alle feiten betreffende de ware toedracht en het benoemen van de schuldigen die dit hebben veroorzaakt? Uw zwijgen zal worden opgevat als een medeplichtigheid aan meervoudige moord. En betreffende de volkerenmoord op de Russische inwoners van Oost-Oekraïne als medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Evenals u inmiddels ook door uw zwijgen aangaande de genocide door Israël op de Palestijnen in Gaza en op de Westoever, al langere tijd medeplichtig bent aan de oorlogsmisdaden begaan door de staat Israël.

Als belastingplichtig inwoner van Nederland, dus medefinancier van uw salaris, eis ik van u dat u de Nederlandse regering oproept de ware toedracht betreffende vlucht MH17 boven tafel te doen krijgen en die in het openbaar toe te lichten. Ook eis ik van u dat u de Nederlandse regering publiekelijk oproept om vanwege de betrokkenheid bij het conflict in de Oekraïne, middels het lidmaatschap van de NAVO en de EU, het lidmaatschap van beide organisaties op te zeggen. Verder eis ik van u dat u de Nederlandse regering publiekelijk oproept om alle diplomatieke- en handelsbetrekkingen met de staat Israël te beëindigen.

Bovenstaand bent u verschuldigd aan de slachtoffers van het neergestorte vliegtuig en hun nabestaanden. Tevens bent u dat verschuldigd aan de Palestijnse inwoners van Israël en hun nabestaanden om uw mooie, maar zeer holle woorden betreffende vrede en veiligheid, in praktische vorm kracht bij te zetten.

Hier is de link naar de analyse van de Duitse piloot.

http://www.pakalertpress.com/2014/08/05/revelations-of-german-pilot-shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17-aircraft-was-not-hit-by-a-missile/

Met vriendelijke groet,

Arend Zeevat

 


 

 

Geachte politicus en journalist,

Honderd jaar na het begin ervan worden we opnieuw overspoeld door WO I  via allerlei initiatieven, die dit gebeuren in herinnering brengen. Op de meest prestigieuze ervan komen onze geliefde vorstenparen en achtenswaardige notabelen met uitgestreken ernstig gezicht verklaren dat het heel belangrijk is goed de les te trekken uit deze eerste grote wereldbrand.

Maar wat is de les ?

Wie zijn onderzoek werkelijk doet komt tot de conclusie dat iedere grote oorlog en belangrijke revolutie er niet zo maar gekomen is. Men heeft deze op voorhand achter de schermen en op het hoogste niveauafgesproken, voorbereid, uitgelokt, gestimuleerd, gefinancierd en ondersteund. Het volstaat het antwoord te zoeken op de ‘cui bono’-vraag: wie is er beter van geworden ?

Wie zijn onderzoek werkelijk doet komt telkens weer bij die elite, de zogenaamde ‘powers that be’. Ze zijn geen spookbeeld dat enkel in de verbeelding van de complotdenkers rondwaart. Ze bestaan werkelijk en hun grote doel is klaar en duidelijk: een nieuwe wereldorde, waarin de mensheid sterk gereduceerd, totaal geïndoctrineerd en gechipt volkomen onder hun controle en in hun dienst staat.
Dé grote supergiftige spin in dit maffieus web is het occulte vorstenhuis van de Rothschild-dynastie. Dit is een alles zeggende uitspraak van Gutle Schneiper, de moeder van de legendarische vijf Rothschild-zonen, gedaan kort voor haar dood :
” Als mijn zonen geen oorlog wilden dan zou er ook geen oorlog zijn “

Al die miljoenen militaire en burgerlijke doden van WO I zijn dus noch onze bewondering noch ons treuren waardig maar wel onze verontwaardiging: het zijn allemaal onschuldige mensen, die doelbewust tegen elkaar opgezet zijn en totaal zinloos geslachtofferd werden op het criminele altaar van die gewetenloze psychopaten-elite, die de touwtjes in handen heeft van alle maatschappelijke geledingen.

Nu nog altijd en zelfs meer dan ooit. Wie de officiële versie van de Maleisische vlucht MH 17  gelooft is naïef, blind en ronduit onwetend. Ook hier zijn zoveel anomalieën die duidelijk maken dat de officiële mainstream geproclameerde en geaccepteerde versie absoluut zeer zeker niet kan kloppen.

Ook dit is zonneklaar een typische false flag – operatie: ‘men’ creëert een incident, legt de schuld bij de vijand, verklaart zich bedreigd en dus genoodzaakt tot verdediging, waarbij pathetisch gezwaaid wordt met ronkende idealen als vrijheid en democratie.
En klaar is kees om ten strijde te trekken. Deze ‘problem->reaction->solution’-strategie is eenvoudig, effectief en dus dikwijls aangewend.
Honderd jaar geleden was de moord (zogezegd door Servische terroristen) op aartshertog Franz Ferdinand aanleiding tot WO I . Nine eleven (zogezegd door Islamitische terroristen) is gebruikt als aanleiding en verantwoording van de wereldoorlog tegen Irak, Afghanistan, terrorisme en de menselijke vrijheden en rechten. Iedereen die nog enige wakkere hersencellen onder de schedelpan heeft weet dat ook hier de officiële versie niet kan kloppen. De Amerikaanse bevolking is in meerderheid hiervan ondertussen overtuigd geraakt. De politici en journalisten nog niet … .
Ook nu weer moet de veronderstelde Russische betrokkenheid leiden tot opnieuw mundiaal het vuur aan de martiale toorts te steken.
Opvallend en typisch is dat deze leugen én onmiddellijk én zonder het minste onderzoek door alles en iedereen verkondigd en herhaald wordt zodat het gebetonneerd wordt als dé waarheid. De dictatuur van het maatschappelijk correcte denken zorgt ervoor dat wie dit kritisch in vraag durft stellen, gestigmatiseerd wordt als een psychisch gestoorde malloot.
Iedere herdenking, ieder monument, iedere krans is een daad van brainwashing, waardoor we met zijn allen vastgezet worden in de grote angst en in de aanname dat oorlog ‘normaal en des mensen’ is. Quod non: geen enkele mens is van nature een moordlustig tuig, maar hij kan wel in omstandigheden gebracht worden dat hij zich in de loopgraven laat opjagen.
Ter overweging stuur ik onderstaande tekst door van Arend Zeevat, een bevriende Nederlandse medestrijder voor waarheid, vrijheid en een waarlijk menselijk bestaan. Hij legt ook terecht de relatie met het Gaza-drama, dat niet toevallig op dezelfde dag begon als het MH17-drama.  Het bevat ook een interessante link naar de vaststellingen en bedenkingen van een ervaren piloot.
Arend heeft deze oproep gestuurd naar alle vertegenwoordigers van zijn volk. Ik stuur deze mail niet alleen naar al onze nieuw verkozen vertegenwoordigers voor Vlaanderen, België en Europa maar ook naar al wie media-verantwoordelijkheid draagt en waarvan geweten is hoezeer ook bij ons hun vrijheid van onderzoek, schrijven en spreken aan banden gelegd is.
Een journalist met meer dan 30 jaar dienst zei mij ooit eens:
“Het is makkelijker in Afrika een albino te vinden dan in Vlaanderen persvrijheid”.
Her-denken: we moeten inderdaad met zijn allen dringend anders gaan denken. Dit houdt onder andere in dat we moeten onderkennen dat ons denken op allerlei manieren fundamenteel beïnvloed wordt en ons in een richting duwt die we zelf als mens met een verstand, een hart en een geweten niet willen.
Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel?
ShanTVision Webdesign – SEO – Video

 

NL Brief aan President Putin

DE  Schreibe an Präsident Putin

EN  Letter to President Putin

RU  Пиши президенту Путину


schreiben_an_putin_de_ommekeer_flyer_1

 

Sehr geehrter Herr Präsident Putin,

hiermit möchten wir uns im Namen eines Teils niederländischer Bürger für unsere Regierung und unsere Medien entschuldigen. Die Wahrheit wird verdreht um Sie und Ihr Land in ein schlechtes Licht zu rücken.

Machtlos müssen wir zusehen wie der Westen, unter der Führung der Vereinigten Staaten, Russland der Aktivitäten beschuldigt an denen sie selber beteiligt sind. Das planmäßige Messen mit zweierlei Maß ist verwerflich. Der Westen verurteilt ohne genügend Beweise zu erbringen. Wie Sie, ohne Beweise, verurteilt werden für das Verüben von sogenannten Verbrechen, ist eine äußerst freche und anstößige Angelegenheit.

Sie haben uns, während des Syrien-Konflikts, vor einem Weltkrieg gerettet. Der Gasangriff auf syrische Bürger wurde Assad in die Schuhe geschoben, obwohl Al-Qaida-ähnliche-Typen, trainiert und bewaffnet von den Vereinigten Staaten und bezahlt von Saudi-Arabien, diesen Massenmord auf ihrem Gewissen haben. Hiermit hoffte der Westen, dass die Welt sich gegen Assad wenden und ein Angriff auf das Land gutheißen würde.

Nicht lange danach haben westliche Organisationen die Opposition der ukrainischen Regierung aufgebaut, bewaffnet und trainiert um die Regierung zu stürzen. Die neuen Machthaber wurden durch den Westen in Windeseile anerkannt. Dieser neuen Regierung wurde von unserem Steuergeld Kredite als Belohnung vergeben, um sie damit zu verpflichten.

Die Bevölkerung der Krim war damit nicht einverstanden und zeigte das mittels friedlicher Demonstrationen. Gewalt, angewendet von anonymen Heckenschützen und später durch die ukrainische Armee hat dazu geführt, dass die Bewohner der Krim sich von der Ukraine trennen wollten. Ob Sie nun die Separatisten unterstützt haben oder nicht, es steht unserer Regierung nicht zu, Ihnen deshalb Vorwürfe zu machen.

Russland wird zu Unrecht, ohne Untersuchung und lückenlose Beweise, der Lieferung eines Waffensystems beschuldigt, das womöglich ein Passagierflugzeug abgeschossen hat. Aus oben genannten Gründen meint unsere Regierung Russland mit Sanktionen zu belegen.

Wir wache Niederländer, die diese Propaganda der westlichen Medien und die Lügen unserer Politiker durchschauen und ablehnen, wollen uns hiermit bei Ihnen entschuldigen. Es ist leider so, dass unsere Medien jede Art gesunder und unabhängiger Kritik verloren haben, und nur berichten was die Politik vorschreibt. Dadurch haben die Bürger des Westens ernsthafte Probleme die Wahrheit zu erkennen, und versäumen so die Möglichkeit ihren Politikern bei den Wahlen einen Denkzettel zu verpassen.

Sehr geehrter Herr Präsident Putin, wir hoffen auf Ihre Weisheit. Wir wollen Frieden. Wir sehen, dass die westliche Politik gegen ihre Bürger und für einen Plan für eine Neue Weltordnung arbeitet. Das Vernichten von souveränen Staaten und das Töten von unzähligen Millionen Menschen ist für unsere westlichen Weltführer anscheinend das Opfer das dargebracht werden muss, um ihr Ziel zu erreichen. Wir, die Bürger der Niederlande wollen Gerechtigkeit und Frieden, auch mit Russland.

Wir wollen Ihnen hiermit deutlich machen, dass die niederländische Regierung nur für sich spricht. Wir hoffen mit dieser Erklärung unseren Anteil beitragen zu können, um die steigende Spannung zwischen unseren Staaten zu entschärfen.

 

Hochachtungsvoll,

 

Teken de petitie! De namen gaan onder de brief als we hem overhandigen aan de ambassadeur van Rusland in Den Haag!

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

The Ukraine, Corrupted Journalism, and the Atlanticist Faith BY PROFESSOR KAREL VAN WOLFEREN

Historical claim shows why Crimea matters to Russia (http://goo.gl/kGuKPm)

Professor Cees Hamelink  Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-v5WlY8Uf5U )

Klarheitimvo Putin

 

NL Brief aan President Putin

DE  Schreibe an Präsident Putin

EN  Letter to President Putin

RU  Пиши президенту Путину


 

 

Letter to President Putin. De ommekeer

 

Dear Mr. President Putin,
Please accept our apologies on behalf of a great many people here in the Netherlands for our Government and our Media. The facts concerning MH17 are twisted to defame you and your country.

We are powerless onlookers, as we witness how the Western Nations, led by the United States, accuse Russia of crimes they commit themselves more than anybody else. We reject the double standards that are used for Russia and the West. In our societies, sufficient evidence is required for a conviction. The way you and your Nation are convicted for ‘crimes’ without evidence, is ruthless and despicable.
You have saved us from a conflict in Syria that could have escalated into a World War. The mass killing of innocent Syrian civilians through gassing by ‘Al-Qaeda’ terrorists, trained and armed by the US and paid for by Saudi Arabia, was blamed on Assad. In doing so, the West hoped public opinion would turn against Assad, paving the way for an attack on Syria.

Not long after this, Western forces have built up, trained and armed an ‘opposition’ in the Ukraine, to prepare a coup against the legitimate Government in Kiev. The putschists taking over were quickly recognized by Western Governments. They were provided with loans from our tax money to prop their new Government up.

The people of the Crimea did not agree with this and showed this with peaceful demonstrations. Anonymous snipers and violence by Ukrainian troops turned these demonstrations into demands for independence from Kiev. Whether you support these separatist movements is immaterial, considering the blatant Imperialism of the West.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Russia is wrongly accused, without evidence or investigation, of delivering the weapons systems that allegedly brought down MH17. For this reason Western Governments claim they have a right to economically pressure Russia.

We, awake citizens of the West, who see the lies and machinations of our Governments, wish to offer you our apologies for what is done in our name.

It’s unfortunately true, that our media have lost all independence and are just mouthpieces for the Powers that Be. Because of this, Western people tend to have a warped view of reality and are unable to hold their politicians to account.

 

Our hopes are focused on your wisdom. We want Peace. We see that Western Governments do not serve the people but are working towards a New World Order. The destruction of sovereign nations and the killing of millions of innocent people is, seemingly, a price worth paying for them, to achieve this goal.

 

We, the people of the Netherlands, want Peace and Justice, also for and with Russia.

We hope to make clear that the Dutch Government speaks for itself only. We pray our efforts will help to diffuse the rising tensions between our Nations.

 

Sincerely,

Some concerned people

 

The Ukraine, Corrupted Journalism, and the Atlanticist Faith BY PROFESSOR KAREL VAN WOLFEREN

Historical claim shows why Crimea matters to Russia (http://goo.gl/kGuKPm)

Professor Cees Hamelink  Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-v5WlY8Uf5U )


Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

 

Перевод письма президенту Путину на русском языке

 

 

Уважаемый господин Путин,
от имени части голландских граждан, мы хотели бы извиниться за наше правительство и наши СМИ. Правда о Вас и Вашей стране перевернута с ног на голову.
Мы вынужденны бессильно созерцать как Запад под руководством Соедененных Штатов, обвиняют Россию в действиях, которые они сами же и выполняют. Систематическое применение двойных стандартов является предосудительным. Запад осуждает без предоставления достаточных доказательств. То, как Вас, без доказательств, осуждают за совершение так называемые преступления, является дерзким и возмутительным.

В течение Сирийского конфликта Вы спасли нас от мировой войны. Газовая атака на сирийских граждан, в которой обвинили Асада, была организованна субъектами схожими с Аль-Каида, обученными, вооруженными США и оплаченными Саудовской Аравией, это массовое убийство на их совести. Запад надеялся, что мир повернется против Асада и одобрит нападение на эту страну.

Вскоре после этого, западные организации построили оппозицию украинского правительства, вооружили и подготовили с целью свержения правительства. Новые правители были признаны Западом в мгновении ока. Этому новому правительству были даны денежные кредиты с наших налогов в качестве награды и для того, чтобы они были обязаны.

Население Крыма не согласилось и высказало это средством мирных демонстраций. Насилие, примененное неизвестными снайперами, а затем и украинской Армией привело к тому, что жители Крыма захотели отделиться от Украины. Вне зависимости от того, поддерживали ли Вы сепаратистов или нет, это наше правительство не имеет права Вас в этом упрекать.

Без обследования и полных доказательств несправедливо обвинять Россию в поставке системы оружия, которое вероятно, сбило лайнер. По указанным выше причинам, наше правительство считает возможным вводить санкции против России.

Мы думающие голландцы, которые видят и отвергают пропаганду западных СМИ и ложь наших политиков, хотим извиниться перед Вами. К сожалению, наши СМИ утратили навыки к здоровой и независимой критики, и вещают только то, что, предписывает им политика . Таким образом, граждане Запада не имеют возможности узнать правду и проучить политиков в следующих выборах.

Уважаемый господин президент Путин, мы надеемся на вашу мудрость. Мы хотим мира. Мы видим, что западная политика работает против своих граждан, для создания нового мирового порядка. Разрушение суверенных государств и убийства бесчисленных миллионов людей, являются по-видимому той жертвой, которую наши политики считают нужной для достижения своих целей. Мы, граждане Нидерландов хотим справедливости и мира, так же и для России.

Этим письмом мы хотим четко дать понять, что голландское правительство говорит только за себя. Мы надеемся, что сможем этим заявлением внести свою долю для разряжения растущей напряженности между нашими странами.

В глубоком уважении,

 

The Ukraine, Corrupted Journalism, and the Atlanticist Faith BY PROFESSOR KAREL VAN WOLFEREN

Klarheitimvo Putin

 

NL Brief aan President Putin

DE  Schreibe an Präsident Putin

EN  Letter to President Putin

RU  Пиши президенту Путину

Socrates - De Ommekeer

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

105 Comments

 1. erik

  LAng geleden dat ik zulke onzin heb gelezen.
  Werkelijk mensen. Hoe komen jullie er op.
  Maar goed, ik realiseer me dat je altijd mensen zult houden die het graag anders willen zien omdat ze gewoon aandacht willen.
  Ik schaar het maar onder de complot-theorie denkers etc.

  Ik wens jullie veel plezier met jullie sprookjes.
  Het is jammer voor jullie dat Jacob en Wilhelm Grimm niet meer leven, zij hadden het kunnen opnemen in hun lexicon

  Met vriendelijke groet,

  Erik Franken.

 2. Созидатель А

 3. (3)
  “Это не первый малайзийский самолёт, с которым что-то случается.
  — 2014 — ещё был и другой случай! Угнали и не нашли кто! —

  Рейс 370 MH370б Боинг 777-200ER Malaysia Airlines 8 марта 2014 имел странную судьбу тоже.

  “Рейс 370 Malaysia Airlines — рейс авиакомпании Malaysia Airlines (совместно с China Southern Airlines), Boeing 777-200ER, с которым в субботу 8 марта 2014 года во время перелёта из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин (КНР) была потеряна связь. В этот момент самолёт летел над Южно-Китайским морем. Впоследствии было установлено, что на авиалайнере неизвестные лица отключили системы связи, но при этом самолёт существенно отклонился от курса и находился в воздухе ещё не менее 7 часов. В результате, предположительно, он разбился в южной части Индийского океана, и все находившиеся на борту погибли (12 членов экипажа и 227 пассажиров). ” Тела не найдены.
  “На борту самолёта находилось 239 человек, включая экипаж и пассажиров.”
  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81_370_Malaysia_Airlines
  http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370
  ****
  Malaysia Airlines
  Авиапроисшествия и несчастные случаи

  4 декабря 1977 года. Boeing 737—200 (регистрационный номер 9M-MBD), выполнявший регулярный рейс 653 из Пинанга в Сингапур с промежуточной посадкой в Куала-Лумпуре, был захвачен террористом. При выполнении процедуры снижения преступник застрелил обоих пилотов. Лайнер потерял управление и рухнул на болотистую местность в районе Танджунг-Купанг (Джохор), погибли все 100 человек из находившихся на борту самолёта.
  18 декабря 1983 года. Самолёт Airbus A300B4 (регистрационный номер OY-KAA, в лизинге из скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines System), выполнявший рейс 684 Субанг — Сингапур, потерпел крушение в двух километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта назначения. Лайнер получил серьёзные повреждения, однако человеческих жертв удалось избежать.
  15 сентября 1995 года. Fokker 50 (регистрационный номер 9M-MGH), следовавший регулярным рейсом 2133 Кота-Кинабалу — Тавау, при выполнении процедуры посадки в аэропорту назначения попытался уйти на второй круг, задел поверхность в пятистах метрах перед полосой и врезался в ветхие постройки близ аэропорта. Погибли 34 человека из 54 находившихся на борту самолёта.
  15 марта 2000 года. Рейс 85 Куала-Лумпур — Пекин, лайнер Airbus A330-300 (регистрационный номер 9M-MKB). При выгрузке самолёта в аэропорту Пекина из канистры произошла утечка оксалилхлорида, в значительной степени повредившая его фюзеляж. В результате инцидента спущенный с конвейера пять лет назад самолёт был списан.
  8 марта 2014 года. Boeing 777-200ER (регистрационный номер 9M-MRO), следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, исчез с радаров диспетчеров. Расследование причин исчезновения до сих пор не дало никаких результатов, неизвестно даже предположительное место падения самолёта.
  17 июля 2014 года. Boeing 777-200ER (регистрационный номер 9M-MRD), выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал на территории Украины в районе села Грабово недалеко от города Тореза. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолёт упал в районе вооружённого противостояния на востоке Украины. Начато расследование причин катастрофы.
  https://ru.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines
  ***
  Malaysia Airlines
  Incidents and accidents

  4 December 1977 – Malaysian Airline System Flight 653, a Boeing 737-200 registered 9M-MBD was hijacked and crashed in Tanjung Kupang, Johor, killing all 100 people on board.

  18 December 1983 – Malaysian Airline System Flight 684, an Airbus A300B4 leased from Scandinavian Airlines and registered OY-KAA, crashed 2 kilometres (1.2 mi) short of the runway in Subang on a flight from Singapore. There were no fatalities, but the aircraft was written-off.

  15 September 1995 – Malaysia Airlines Flight 2133, a Fokker 50 registered 9M-MGH touched down too far along the runway at Tawau Airport, Sabah and crashed in a shantytown during the subsequent go-around. Of the 49 passengers and 4 crew on board, 32 passengers and 2 crew were killed. The probable cause was poor handling of the aircraft by the pilot.

  15 March 2000 – Malaysia Airlines Flight 85, an Airbus A330-300 registered 9M-MKB was damaged by oxalyl chloride, which leaked from canisters during unloading after its arrival at Kuala Lumpur from Beijing; causing damage to the fuselage. The five-year-old Airbus was sufficiently damaged to be written-off.

  1 August 2005 – A Boeing 777-200ER registered 9M-MRG operating Malaysia Airlines Flight 124 departed Perth for Kuala Lumpur. Climbing through 38,000 feet a faulty accelerometer caused the aircraft’s Air Data Inertial Reference Unit (ADIRU) to command changes of altitude. The flight crew overrode the ADIRU and manually returned to land the aircraft at Perth. The subsequent investigation led the US Federal Aviation Administration to issue emergency airworthiness directive 2005-18-51 on the fly-by-wire software.

  8 March 2014 – Malaysia Airlines Flight 370, a Boeing 777-200ER registered 9M-MRO carrying 227 passengers and 12 crew, went missing on a flight from Kuala Lumpur International Airport to Beijing Capital International Airport. Although the whereabouts of the plane remain unknown, officials from both Malaysia Airlines and the Malaysian government believed that the plane was lost in the Southern Indian Ocean and all 239 people on board perished.

  17 July 2014 – Malaysia Airlines Flight 17, a Boeing 777-200ER – registered 9M-MRD – en route to Kuala Lumpur, Malaysia, from Amsterdam, Netherlands, was shot down over Ukraine. All 283 passengers and 15 crew members aboard were killed

  https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines

  —- So, it was 2nd case already with the Malaysian plane in 2014!!! —
  — Obama closed the investigation by his political speeches and words as he named someone without any proof, the investigation.

  I remember cases with plane on 11 September in New York, USA?

  There were being some terrarists from the muslim group from The East? Bin Ladan?

  So, we saw the existance of some groups here from The East? whom liked catastrophes of plane as their joy and habit before?

  But Mr Obama closed the investigation of plane MH17 as he blamed and named someone himself already whithout any ivestigation at all.

  ***
  А ещё я помню 11 сентября в США !!!, те случаи с захватами самолётов !!!, и помню, что террористы – мусульмане имели выявленную особенность и пристрастие к повреждению самолётов и к катастрофам самолётов. (!!)

  Выявить версию проникновения на Украину такой группы диверсантов и террористов не удасться – американский президент Обама не дал расследовать это, назначая виновных без расследования.

  А случай на Украине – уже 2-ой за 2014 с самолётами Малайзийской компании!
  Т.е. могла быть криминальная привычка и пристрастие к самолётам именно этой компании у кого-то? (?)

 4. (2)
  My travel story to Ukraine
  http://www.proza.ru/2014/09/19/503
  Obama. Luhansk. The Malaysian Plane Boeing

  I visited Luhansk Ukraine in 14-17 September 2010 as a British tourist and I attended the free English lesson in American Mormon Club in Luhansk.

  American Citizen-Mormon from USA asked local people to imagine this situation:

  – You sit in a plane, with a knowledge that it will be The catastrophe with this plane (so no one survived).

  Question from the American Citizen from USA, Mormon to locals:

  – Whom would you like to take on this plane with you? (to be killed in the catastrophe of plane)?

  And he said his own answer:
  – Obama!
  and laughed by this joke (that American President Obama will be killed in the Catastrophe of the plane).

  And he said his own answer:
  – Obama!
  and laughed by this joke (that American President Obama will be killed in the Catastrophe of the plane).

  I was really shocked from this English lesson from American Citizens in Luhunsk for local people.

  Was this a some attempt to find some locals to kill Obama in the plane catastrophe? I said loudly my protest. American changed the situation to another – it will be a catastrophe of the plane with the landing safety on the island with nobody else.

  The local joked by this American style:

  – Someone really fat to eat him here.
  All laughed.

  I remember this case as it was the Catastrophe of Malaysian Plane here (or someone tried to damage the plane of Putin, which shared the some height in Poland before about 34 minutes).

  **********
  My travel story to Ukraine
  http://www.proza.ru/2014/09/19/503
  Obama. Luhansk. The Malaysian Plane Boeing

  I visited Luhansk Ukraine in 14-17 September 2010 as a British tourist and I attended the free English lesson in American Mormon Club in Luhansk.

  American Citizen-Mormon from USA asked local people to imagine this situation:

  – You sit in a plane, with a knowledge that it will be The catastrophe with this plane (so no one survived).

  Question from the American Citizen from USA, Mormon to locals:

  – Whom would you like to take on this plane with you? (to be killed in the catastrophe of plane)?

  And he said his own answer:
  – Obama!
  and laughed by this joke (that American President Obama will be killed in the Catastrophe of the plane).

  I was really shocked from this English lesson from American Citizens in Luhunsk for local people.

  Was this a some attempt to find some locals to kill Obama in the plane catastrophe? I said loudly my protest. American changed the situation to another – it will be a catastrophe of the plane with the landing safety on the island with nobody else.

  The local joked by this American style:

  – Someone really fat to eat him here.
  All laughed.

  I remember this case as it was the Catastrophe of Malaysian Plane here (or someone tried to damage the plane of Putin, which shared the some height in Poland before about 34 minutes).

  I have a question here:

  – As American Citizen in Luhansk, Ukraine, had joked by so strange way by the catastrophe of plane in September 2010 – is this case is connected with the catastrophe of Malaysian plane in 2014 by some links?

  I think Obama might knew about this event and joke, as it was not a secret,

  I said to plenty people on Internet myself, still plenty Americans and locals.

  So, Obama might decided that it might be a some connections to these American Citizens – Mormons in Luhunsk, and so his reaction to blame someone else, not waiting the end of the investigation might just the attempt to cover own American Citizens in Ukraine.

  ———–
  На русском
  “Обама. Луганск. Малайзийский Самолёт”

  Я была в Луганске 14-17 сентября 2010. И там зашла на урок английского языка бесплатно к американским мормонам с США (в Луганске их клуб). Урок был о традициях.

  И вот молодой американец-мормон, белой расы американец с сША, сын правительственного чиновника, предложил игру-шутку.

  Ситуация. Летит самолёт, Вы в нём и знаете точно – что будет авиакатастрофа и все погибнут.

  Вопрос от американца-мормона с США местным луганчанам на уроке английского языка от них был: Вопрос:

  – Кого Вы возьмёте с собой в самолёт – сесть рядом с Вами? (чтобы точно погибнуть – как будет катастрофа этого самолёта).

  И сам же ответил:

  – Обаму!

  …. и захохотал. довольный своей шуткой.

  Я резко запротестовала – это что? Урок английского языка такой? Или набор луганчан на тайную операцию американцев убить Обаму? в катастрофе самолёта?

  После моего громкого протеста, американец-мормон изменил ситуацию:

  Самолёт, потерпя катастрофу приземлится на необитаемый остров.

  ——–
  Луганск и события сентября 2010 – это те места. где потом была катастрофа малайзийского самолёта MH17.
  Боинг Путина разменулся с тем самолётом на 34 минуты над Польшей
  Источник в Росавиации на правах полной конфиденциальности сообщил «Интерфаксу», что существует вероятность того, что целью украинской ракеты – наземной или выпущенной с военного самолета – мог быть самолёт президента России Владимира Путина.

  «Борт номер один и малазийский Boeing 777 пересекались в одной и той же точке и на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 10100 метров. Борт номер один был там в 16:21 мск, малазийский самолет – в 15:44 мск», – пояснил источник. По его словам, контуры самолётов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а раскраска на достаточно отдалённом расстоянии практически идентична. ”

  http://russian.rt.com/article/41332#ixzz37klcQoSw

  Американцы в сентября 2010 в Луганске упоминали неминуемую катастрофу самолёт и сам американец назвал уровень кто будет в таком самолёте как президентский. Это был американец-мормон. клуб мормонов в Луганске. Украина. бесплатный урок английского языка местным луганчанам. Молодой американец назвал себя сыном правительственного чиновника и упрминал гранты США на работу на Украине.

  Обама мог назвать виновного – зная этот случай – чтобы прикрыть американских граждан и их сранные вопросы от расследования.

  Громче всех “Держи вора!” кричит сам вор? Русская пословица?
  http://www.proza.ru/2014/09/19/475

 5. (1)
  I read that Putin’s plane and the Malaysian plane crossed each another ways in Poland 34 minutes before the Catastrophe. Russians thought that someone might wished to kill Putin and his plane, but killed the Malaysian plane by a mistake.

  I read from the Russian resources, that

  Putin’s’ plane Boeing, returned back to Russia, on it’s way crossed the way and the some point in the air with Malaysian Boeing 777 near Warsaw at 17 July 2017 at 22.12 on the some high level 330 above 10100 metres from a land. Putin’s Boeing was here at 16.21 (Moscow time). Malaysian Boeing was been here at 15.44 (Moscow time). It was just 37 minutes a time distance between two planes. So, Putin was on the plane on the way back to Moscow and It is really hard to believe that he interested a some Malaysian plane on his flight. But it is more possible to believe that some people might wanted to damage Putin’s Boeing, but by their mistake damaged Malaysian Boeing.

  ———
  Resource of the information on Russian language, one of plenty as the some: with a link:

  “Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в самолёт Boeing 777 компании Malaysia Airlines, мог быть самолет президента России, сообщает источник в Росавиации. Борт «номер один» близ Варшавы пересёкся с малайзийским лайнером в одной точке и на одном эшелоне.
  17 июля 2014, 22:12

  Boeing 777, следовавший рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины. На его борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

  Источник в Росавиации на правах полной конфиденциальности сообщил «Интерфаксу», что существует вероятность того, что целью украинской ракеты – наземной или выпущенной с военного самолета – мог быть самолёт президента России Владимира Путина.

  «Борт номер один и малазийский Boeing 777 пересекались в одной и той же точке и на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 10100 метров. Борт номер один был там в 16:21 мск, малазийский самолет – в 15:44 мск», – пояснил источник. По его словам, контуры самолётов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а раскраска на достаточно отдалённом расстоянии практически идентична. ”

  http://russian.rt.com/article/41332#ixzz37klcQoSw

 6. Public prosecutor

  Absolutely precisely, Ukraine blew up the plane MH17!

 7. Ватник Колорадович

  Эй, черномазый ублюдок Обама, зачем ты сбил самолет?..

 8. Vatnik Koloradowich

  Hey, the swarthy bastard Obama, why you brought down the plane?

 9. В таком случае вы хотели бы, чтобы я сообщил вам имена родителей или нет?
  http://pipki.pp.ua/page/besplatnoe-porno-video-nikolaev
  порно

 10. Truth

  Fuck off, Russians downed MH17!

 11. Mr.Cybersystems

  1.США и Англия подорвали основные принципы Еврозоны – майдан отстранил от власти лидера от всего юго востока януковича, который заметим ради объективности пришел к власти демократическим способом – факт на лицо это гос переворот который поднял на дыбы весь юго-восток.
  2. США и Англия подорвали основные принципы Еврозоны- направил власти Киева на гражданскую войну.
  3. США и Англия стерли все основные принципы Еврозоны – компромисс – демократический выбор – открытость
  4. по факту – лидеры Еврозоны управляемы из вне, которые стерли основные Евро принципы – компромисс – вместе него – насилие ради подчинения – демократический выбор – вместо него – захват и отстранение от власти – открытость – вместо нее – ложь и лицемерие
  5. по факту – Евро система имеет уязвимость к рискам которые ведут к кризису Евросистемы из за управления из вне – США и Англия
  6. по факту Европе срочно нужна – новая Евро система – отсутствие возможности управления из вне.

 12. sergey_novoch

  Есть некоторые более высшие причины и катастрофы Боинга, и прочих волнующих мир событий. Некоторые факты даны в статье
  http://politobzor.net/30476-hronologicheskiy-fenomen-vvputina.html

 13. Kak deti :))

  Opmerking: Deze brief is NIET door Professor Cees Hamelink geschreven noch tot op heden door hem ondertekend! Deze brief is vele malen gecopieerd op andere websites die geen toestemming hebben gevraagd. Velen daarvan hebben professor Cees Hamelink als schrijver neergezet. Wij hebben hier geen verantwoordelijkheid voor en nemen daar afstand van.
  GoogleTranslate: Note: This letter was NOT written by Professor Cees Hamelink nor signed by him to date! This letter was copied many times on other sites that have asked. Permission Many of them have professor Cees Hamelink put down as a writer. We have no responsibility for and take it away.

 14. Gabreal Jones

  OK, als Putin er niet achter zit, wie dan wel?

  Lees eens : http://www.bollyn.com/#article_14832

  Christopher Bollyn is een solide onderzoeksjournalist die schrijver is van het boek Solving 9/11 The Deception that changed the world

  CIA O

 15. Gabreal Jones

  http://www.bollyn.com/#article_14832

  ….The Israelis would have several motives to shoot down MH17. Firstly, they may want to punish Malaysia for having set up the Kuala Lampur War Crimes Commission, which found the state of Israel guilty of genocide of the Palestinian people in November 2013. Secondly, they may be seeking to punish Holland for the fact that the largest pension fund in The Netherlands decided earlier this year to withdraw all its investments from Israel’s five largest banks because they have branches in the West Bank and are involved in financing the construction of illegal Jewish settlements on occupied territory……

  Leesaanrader, zo niet lees must Christopher Bollyns boek, ook on line:
  Solving 9/11 The Deception That Changed The World

  CIA O

 16. NP

  Thank you for this letter from the bottom of my heart! I hope it reaches as many people as possible and they start reflecting on what they hear from the official media. God bless you, keep it up.

 17. svet48

  Не совсем так.

  Правительства европейских стран всегда боролись за благосостояние своих граждан. Это видно из истории Европы.
  Только почему-то, что бы сделать себе хорошо, нужно обязательно убить соседа. Ни на одном из всех континентов Земли не было столько и таких войн.
  Именно поэтому появилась объединённая Европа. Для того, что бы европейские страны не могли снова напасть одна на другую.

  К тому же, роль «нападальщика» присвоили себе США, после развала СССР.

  В русском мире было по иному. Здесь людям хорошо, когда соседу хорошо. И результат, соответственно, другой.

  Если в результате европейских войн все остались «при своих».
  То Россия из Московского княжества стала Великой Россией.

  Именно разница в стиле, менталитете…, и особенно, РЕЗУЛЬТАТ сегодня раздражают тех, кто остался «разбитого корыта».

  («разбитое корыто» здесь имеет такой же смысл, как и у А.С. Пушкина, то есть — «при своих интересах»).

 18. Умник

  Наше дело Правое !
  Голандский народ не глуп, они то знают что у них курят на дворе царском.
  укропам пошлин, а газ с ЕС пусть качают, грузинам того же !

 19. Pilpelit

  меня умиляет, как российская пропаганда, даже если не заказывает сама такие вот статейки, то ухитряется ссылаться на мнение каких-то муда..в из пенсионерского районного клуба и выдавать это за мнение народа….

  • Walter Германия

   я живу в Германии и если хочешь узнать мнение народа, я тебе его сообщу. Все местное население уже плюется на ту ложь, которая льется с экранов телевидения и страниц газет. Все местные, а также наши соотечественники с которыми мне приходилось общаться, поддерживают политику Путина и обвиняют США и собственное правительство в агрессивных действиях по отношению к России и в поддержке ими же нацистского режима в Украине!
   А ты говоришь о какой-то пропаганде…

  • Arin

   Конечно, все пропаганда, все проплачено. .. Вам приходит вообще в голову, что множество людей думают так же, как и эти “пенсионеры”? И вообще, в слюнях и злобе некрасиво обзывать пожилых людей.

  • Наталья

   Открой гол. сайт!!!! http://ommekeer-nederland.nl/category/wie-zijn-wij/
   И если владеешь голландским -прочти, Arie van der Pijl -реальный голландец!!! И живя в Голландии , я скажу- это не только его мнение!!!! Тут уже никто не кричит -Путин верни детей! Время ВСЕ ставит на свои места!!!

 20. Svetlana Baer

  Крым – это покушение,нападение непосредственно на Россию,в самое сердце США собиралась расколоть Россию и вытеснить Российский Военно-воздушный Флот,окружить и удушить Россию. Так как NATO и США давно нарушили договор о непродвижении NATO на восток. (Пример : недавняя гражданская война в Киргизии. Установка там NATO и гибель славян,и просто всех кто европейского происхождения от рук киргизов..об этом в СМИ вообще замалчивают. ) Какие могут быть претензии по Крыму к государству -Россия?.

 21. Olesya

  Правда в том, что НИКТО не хочет войны кроме ЗАПАДА. США беспрепятственно вмешивались и продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств никогда и никого об этом не спрашивая и не считаясь ни с чьим мнением.а какое они имеют на это право? на их руках кровь не только украинских граждан. до этого была Сирия, Сербия, Ирак, Иран. все, до чего дотягивались гнилые руки США подлежало разрушению и гибели: уничтожались и разрушались города, страдали семьи, дети. но почему то все молчат. сколько можно это терпеть? освободитесь уже наконец от этой оккупации и будьте свободными. вы даже представить себе не можете сколько крови наших сограждан живущих на Украине уже на руках США. сколько еще женщин и детей должно погибнуть чтобы мир наконец задумался, – а может мы не правы? какая может быть демократия в том, чтобы убивать и уничтожать целые семьи абсолютно невинных людей, разрушать города?? вы не видите того ужаса который видим мы. наши родственники живут в бомбоубежищах и молятся лишь об одном, – чтобы прожить хотя бы еще один день! это вы называете ДЕМОКРАТИЕЙ?!! города разрушены, число погибших среди мирного населения исчисляется уже тысячами! сепаратисты, террористы, вот что мы слышим о тех людях, которые защищают СВОЙ ДОМ от этих фашистов!!! люди приговорены к смерти за то, что у них иное мнение, за то, что они отстаивают право на свою жизнь и жизнь своих семей. они защищают СВОЮ землю, то место где они родились и продолжают жить! правда в том, что фашизм возродился, но уже в лице США, только Америка действует не своими руками. США только дергает за нужные ниточки, а результат, – геноцид и истребление мирных жителей Востока Украины чужими руками. и у них хватает еще наглости обвинять в чем то Россию! люди умирают от голода, а гуманитарный груз России не пускают на территорию Востока Украины. что еще вам нужно чтобы наконец прозреть?!

 22. True love

  Немного странно, что какая-то общественная организация приносит извинения. Я понимаю, если бы извинения были бы озвучены официально голландским правительством, это бы как-то звучало более убедительно. Но пока правительство Голландии никаких извинений не принесло. Наоборот.
  В связи с этим возникает мысль, а не создана ли специально эта “общественная организация” под задачу принести извинения. Странно, что сайт этой голландской организации переводит свои извинения на другие языки. Сколько членов в этой “общественной организации” и чем она занимается? Я тоже могу собрать своих друзей и зарегистрировать общественную организацию, а потом приносить извинения кому захочется, Берлускони, например. Не серьезно это как-то все.

  • Arin

   Умница! Все должен делать КТО-ТО, но не Я. Если это буду делать я, то это будет не серьёзно. Потому что Я (True love) – ничтожество.

 23. Србија се придружује слободном народу холандије.Владе лажу да би владале, да би се једне другима у дупе уваљивале, блага ради.
  Нака их смрад удави!
  Слава Холандским, српскими руским истомишљеницима

 24. Елена

  “Россия это агрессивная страна населенная звероподобным, злобным населением ненавидящим весь мир и вашу страну Нидерланды в частности.”

  Хотелось бы спросить у автора этих строк – А что Камчатка (где ты проживаешь) – это уже не территория России и сам ты не являешься населением РФ? Или ты затрудняешься ответить? Тогда, уважаемый, у тебя проблемы с географией (и по-ходу, не только с ней), а значит ты вовсе не житель Камчатки, а по всей видимости другой страны, а может и другого континента. Отрабатываешь зарплату своих боссов такими пасквилями? Ну чтож старайся и дальше, только как показывают статьи на этом сайте здравомыслящих людей по всюду всё же больше, чем таких уродов, как ты.

 25. Мария

  Какое счастье, что не все зомбированы американской пропагандой. Множество людей на Украине верит тому, что им внушают. Семя упало в благодатную почву, ещё во времена второй мировой войны украинцы поддерживали фашистов в их стремлении истребить русских. Мой дед гонял бендеровцев и я безмерно горжусь им! Русский народ добрый, всепрощающий, украинцы бегут от войны не в США, а в Россию, и мы их принимаем, даём им рабочие места, детские сады, лечение, питание. Они нас ненавидят, потому что им велели так делать, а мы их жалеем, потому что они наши братья, больные чумой. Украина лишь сошка в большой американской игре. Америке нужна Европа, чтобы сбывать ей свой газ и картофель фри. Сколько украинцев умрёт американцам наплевать. Разуйте свои глаза, украинцы, и поймите наконец, кто ваш враг на самом деле!

 26. Vladimir

  What shall we do?
  We are unscrupulously pressed. Our opponents are not interested in our arguments and reasons. We are trying to explain our point of view to ordinary European citizens through RT, social networks etc., but all of it is either suppressed/banned or surrounded by the mass of unfounded “denials”. It is obvious that it is senseless to continue to play by the same rules – we are accused and we reasonably and evidentially justify ourselves. However, charges are carried on all mass media, but denials only in a whispers and a small print.
  What shall we do?
  I think we should use the highest tribunes to give a clear message from the head of state himself to world’s community. Not from the Kremlin or secondary persons, it will inevitably fade in a mass of other information, particularly from Putin and from a tribune of the UN, UN Security Council of other universal institutes. This message has to be non-standard, bright, and expressional. Usual overrated political correctness and diplomatic language will only lessen its clearness. The public is needed to be excited, forced to pay attention, to cause an emotional response.
  How? For example, by declaring a new era in world politics – refusal of hypocrisy and any lies! – and to begin with yourself!
  I offer the project of Putin’s speech that has never been said, but, I think, could be.
  “I came here to state the position of Russia on the actual situation in the world as clear as possible. First of all, I declare that Russia refuses from now on to use traditional diplomatic language in discussion of world politics. In other words we refuse to follow tradition of hypocrisy that, unfortunately, became the standard of modern western. Yes, hypocrisy! At a household level it is understood by all of us. And here to what it led – being pulled into a smoke screen of politicians speeches, the world stepped closer to a threshold of the Third World War. Of course, economic war has started long time ago. Yes, quite so! Represented by their governments and politicians countries of the western civilization posed themselves in the position of some kind of principal who decided to punish the disobedient student.
  I do not address to the governments of the western countries, neither to their politicians – it is absolutely useless, none of our arguments and explanations interest them. Now they state on their own, who is right in this world and who is wrong. I address to obvious and conscious people – realize what now occurs. Perhaps it is not too late. And occurs exactly the following – the western countries seek to bring one of the largest world powers to an economic impoverishment and a military surrounding. More particularly, figuratively and even being roughly expressed, they want us to take off our trousers, turn, bent and wait for the pleasure. Whether you know or not, Russia has never been the passive homosexual and not going to. Does not really matter with Putin or without. Not all western tolerant values are close to us. If Europe and the USA behaves in such a way – it is their private matter. As it has been said, best of luck. Pretend that the plan of cutting all links between western community and Russia is successfully accomplished. What would be the result? Intimidated and obedient Russia? I assure you that it is not what going to happen. The world will receive more self-sufficient Russia, Russia forced to strengthen its military potential to the top of its capabilities, including the nuclear one. Russia more oriented on the partners in other countries and parts of the world.
  I assume that because of a rupture of the settled economic relations Russia will be at a loss for some time and welfare of our society during this period most likely decrease. It is also obvious that citizens of the western countries, who were involved in these relations one way or the other, also will lose in the quality of living. Ask your governments to explain you, their citizens, whose wellbeing they so easily play, for what sake is all this? The western politicians claim, that Russia in Ukraine went beyond all limits and actually is at war with the neighbouring country. Not that the one part of the Ukrainian citizens rose in the defence of their honor against the policy of the central government that they cannot accept, that all of it just a masquerade, and actually they are the extremists employed by Russia to hunt peaceful people? Yes, Russia sympathizes to the militia of the East of Ukraine and there are our citizens with a weapon in their hands, those who voluntarily came to help people whom they consider as brothers. There are also volunteers from other countries as well. Perhaps, for many people it is not clear why people took arms when all that was required – to refuse from one of their native languages, to consider that Hitler was not the enslaver, but the liberator of Ukraine, to wipe feet on a memory of ancestors, to jump on a sigh that you did not counted as a traitor sympathising to Russia.
  Did it worth risking life because of it? Trust me, there are many people to whom honor is more valuable than safety, and humiliation is worse than death. But there is no discussion about any military support to them on a governmental level. These are courageous people and they fight for their own ideals. And we understand those ideals. It does not take much smarts to understand that in case of a support from the Russian army fights would not go in the east of Ukraine but already ended up in absolutely other areas. Six years ago one army attacking its former area, wished to become independent, met head-on with Russian. Where this army appeared in one week? Correct, right where it has come from. It is not boasting, it is pointing on the obvious thing. The small group of extremists in forty million state wouldn’t hold even a week against army if this army was really supported by the population. Do the U.S. Government and NATO have bulletproof facts that all in all the Russian army is fighting in the Ukraine, that there are echelons and caravans with the Russian vehicles and equipment? Let them show these proofs. Right now. Not fakes from the social networks or conjectures, but firm and indisputable facts.
  Too many things are at stake to close the world up to its last border without the most serious reasons. No such proofs? In this case what cased this propaganda hysterics? So maybe it is time to put masks aside and tell directly, that for the western leaders important not the Ukraine but weakening of Russia, her public humiliation? Though, as any other power that dare to offer the world their own vision of the global mechanics other than the Western one. And who do you think teache the whole world what and how should we do or even force others to do in the same way? The USA + NATO which together, in fact, not so long ago destroyed statehood of Yugoslavia, Iraq, Libya and tried to make same with Syria? Am I wrong? Or they actually brought peace and prosperity to these countries with their tanks and warplanes? Is it because of the prosperity all your citizens and even diplomats are running away now from Iraq and Libya? Have I thought it up that Kosovo separated from Serbia is now considered as a drug-supplying center of Europe? Your claims to define what will be better for the Ukraine – are the same as the desire of the self-appointed doctor who has just ruined some patients to try his luck on one more victim. Not clear whether he is just sadist or an idiot…
  A lot of us think that Western countries have trump that cannot be beaten – the highest standard of living in respect of household comfort. Come on, do everything what we say and you will have the same. So what, has it become? I have been in Western Eourope much more than once and not so long ago but somehow didn’t notice equality in a standards of living in Romania, Bulgaria, Hungary and,let us say, the western Germany or France. After all it is obvious that in our world as it is, fondly to expect that some countries dream that other live better at their expense. When such thing is promised, for unknown reason happens exactly the opposite – as you now is the new members of our honourable society, behave modestly, do not do anything without a permission and do not speak when nobody asks for your opinion because all places for adults are taken long ago …. I am making the whole thing up, right? Serbia, Bulgaria can rise and declare Germany that it is extremely unprofitable to them lose contracts with Russia and if Germany so insists, let it compensate them all losses.

  What important for ordinary people occurs right now? – The fact that we start living worse, than could. Sanction – for one political cudgel but for another, obvious people – loss of a job, loss of an orders, loss of an opportunity to beneficially sell the results of their work. Those whom it has already concerned, perfectly understand me. And unfortunately, many others will understand soon enough. It is not fault of Russia. These are your government and politicians decided to sacrifice your wellbeing for the sake you don’t understand. If their purposes were noble – to punish villains, despite any possible losses, or bring back to light ones that have been lost. But who are the judges? Those who recently were lying to the whole world about the existence of a chemical weapon in Iraq only to somehow justify the attack on the oil-reach country?

  I don’t claim that Russia always right and always plays fairly. We are, alas, children of our time as well. Sometimes ambitions also cloud our mind, sometimes we also don’t have enough patience to achieve the objectives consistently without pushing. We also do mistakes, but we draw conclusion. And, at least, we have enough modesty and reason not to pretend to be the world arbitrator – for this purpose exactly was created the UN, and not to apply for the ultimate truth – it is something beyond people capabilities.
  Again we hear louder and louder an old mantra about aggression of Russia that it just about attacking NATO. It would be OK, if it were just an ordinary conversation of ordinary people. Just to support the talk, you know. But it is approved by leaders of the western countries and blocks. Yes, I do not deny, Russia interferes when the military threats arise directly close to its borders. And it will do so in the future. Does It surprise anyone? I will allow myself to imagine a case and apologize in advance if I give a reason for any associations. Imagine that Russia got into internal affairs of the state adjoining the USA, and helped to assume the control of it forces that are happy to suggest Russia place here its military bases, rockets, antirockets, radars and so on. Let us pretend without any hypocrisy the reaction of the USA. It is difficult for you to pretend what would it be? Then remember the Caribbean Crisis of the 60th years. Back then the USA easily pulled the whole world to the border of nuclear war in order to prevent the potetial Soviet military threat in 90 miles away from its territory. There were no discussions about Cuba being sovereign country and is freedom to make the choice with whom and how to be on friendly terms etc. And also pretend that with a serious face we would tell that all this has no relation to the safety of the USA. Well, we just have foes somewhere in Africa. And so it is to be secured from them. Ridiculous, probably, but it is exactly what they tell us. And when we state mistrust to this history, grievously shaking with their heads. Why you are Russians such unreasonable and you don’t understand the obvious – Poland and Baltic the best places, for installation of protection against everything that can arrive to Europe from Asia or the Middle East. Well, OK in this case consider that our rockets and air defence forces in the Kaliningrad region are addressed to Somali pirates we are afraid of.
  Doesn’t it surprise you that the USA so interested in everything that happens in the world, that their aircraft carriers can’t just stay docked in ports, that they should have the military bases all over the Earth? Why do they invade with the most different and sometimes frankly speaking forged pretexts, other countries and especially in most resonant regions? And they don’t use all they military power in order to bring peace in the region once and for all. In Central Africa, for example. Although, they really enthusiastic about bombing one or the other country in the Middle East or about establishing offensive arms and new bases at borders of Russia or China. And the initial reason of all of it – absolute impossibility to deal with the public debt in the conditions of prolonged world stability. It is not a secret for anybody that tens of trillions US dollars technically or even theoretically can’t be provided. This currency is still widely used for funds and payments only because the fact that it is the currency of the economically and military strongest power in our restless world.
  But once the world calms down and believes in long-term prospects, to get confidence that resources of your country under any pretexts won’t be taken from you tomorrow by force that your country won’t impart violently accelerated fever of color revolution, the value of dollar becomes really questionable. After all it is clear that if something happens USA has nothing to back up those tens of trillions dollars. Even the whole world economy by sharing the cost not able to deal with it – they have been playing with their press for too long bolstering up his speed. It also the main reason for virtual economic power of the USA – when you owe so much that all the same you never will be able to pay, is already indifferent, how many money to print – owed 20 trillion, well owed 21 trillion – what a difference now. Here, in my opinion, truth as it is. It is sure, not a coincident that the main sanctions fell upon Russia right now and Russia offered the partners in BRICS to create their own bank for supporting development of economic interactions between our countries when offered to make payments in national currencies was really puted. Events in Ukraine it is only external occasion, and the tragedy with Malaysian liners – a pretext. The official position of the USA which explain the hasty and unambiguous charges of Russia in this tragedy with information from social networks is also indicative here.
  If it only was an inappropriate joke, but it is declared publicly by heads of CIA and State Department. Earlier it was necessary to invent such occasions for a long time – disguise in a military uniform of another country, blasting your own ship. Now it was decided, that it is unnecessary headache –cause enough rumours in the Internet and it is already possible to hang up on anyone any labels and to appoint guilty. Surprisingly, but it is unclear, what are the reasons of the European governments when they picking up the rhetoric which has been officially based on gossips. Basing on facts that have already taken place it is possible to claim that they are guided obviously not by interests of the citizens.

  We already got used and sometimes do not react to repeated pharisaic stamps of the western mass media, like: “all progressive mankind”, “all world community”. Because those who don’t agree with the opinion certified by such stamps, those aren’t sufficiently progressive and not a world community. And somehows it turns out that behind brackets of these ordinary stamps – China, India, Russia, all Latin America, Asia and Africa – i.e. 85% of Earth population.
  I address to all people, and also to the governments of the countries, not participating in aggressive claims for world supremacy. We will never obey to dictatorship and blackmail. I is banal and pathos sounded, but such is our nature, our historical experience and traditions – Russia never surrenders and doesn’t betray the allies. If someone considers as the benefit for his people the opposite – submiting to the strong but not obligatory right – it is his choice. We are what we are and honor are dearer to us, than sausage. And as I already spoke, the thing by and large not only about Russia, it is an attack against the future of all mankind. It is a claim so-called “gold billion”, and is more precisely its financial and political elite, to control everything. We think that it is quite so. We don’t agree with such plans and we will firmly and consistently resist to them. Support Russia in those efforts!”

 27. Oh my God, Thank you!

  One brave letter in a million barking.

  Try to find news in famous magazines where Russia is good or Putin is great in USA, Germany or France. Democracy? 🙂

  http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/08/31/anderson-cooper-and-cnn-caught-staging-fake-news-about-syria-to-justify-military-intervention-videos/

 28. Отрезвление будет трудным, похмелье – горьким! И это произойдет, потому что любой ужас когда-то заканчивается. Чудовища, порожденные сном разума, издыхают при пробуждении… Страшно лишь то, что сегодняшние реальные чудовища никуда не дерутся – они останутся среди нормальных людей. Те кто сегодня зомбируют украинское население ради торжества Зла – завтра будут исповедовать иные ценности, но чудовищами быть не перестанут! Они просто оденут маски, этакие духовные и моральные балаклавы, прикрывающие их гнусное нутро!

  • Arin

   Все намного хуже, Вальтер! Они ведут человечество до КОНЦА. Имеющий глаза да увидит!

 29. Как так получилось…Ведь мы жили в одной стране..Моя мать из Ахтырки….Отец и из Антрацита…да и я сам там родился…Родители когда то давно в 86 году уехали на освоение Якутии…и меня увезли…И ехали они не в другую страну…а просто на другой край нашей необъятной родины…И не знали они что скоро СССР развалится…и мы окажемся по другую сторону границы от своих сестер, дядь, теть, и предков наших дедов и бабушек…А ведь мой дед до Берлина до шел….И теперь по Украине бегают мутанты с факелами и утверждают что это все он сделал зря, а бандера герой, рушат памятники, оскверняют вечный огонь, нападают на ветеранов ВОВ, и убивают своих соотечественников… Вот он итог незалежности Украины…и попытки сделать страну из разных народов…из бывших Румынских, Австро-Венгерски, Польских земель и Русских ….. Это разные люди…их не сделать единым народом…это две разные страны обнесенные одной общей границей….

 30. Александр

  И здесь ватники, http://www.pakalertpress.com/2014/08/05/revelations-of-german-pilot-shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17-aircraft-was-not-hit-by-a-missile/
  с версией что су-25 поднялся на такую огромную высоту и хотел сбить самолет путина ..
  капец просто.

 31. Aleksey

  Appeal to the Russians: You deserve not our hatred and contempt

  We are very much trying to keep good relations with you, tried, no matter what. Tried turning a blind eye on many things, but believe in the best. Several centuries we have been your shield, protecting your southern borders, was killed in a bloody battle. Ukrainians fought bravely in many battles of the Russian Empire, wars, completely alien to us. Our lives, though, and without our consent, was paid for industrialization. We took the first blow of the Reich, and carried the brunt of the occupation.
  We have been providing its gas USSR until the discovery and development of Siberian oil fields. Provided and Moscow, and we even did not occur to the valve cover in the winter. Ukrainians, as engineers, geologists and scientists, and simple hard workers discovered and settled the oil and gas fields of the North and Siberia. A huge number of Ukrainians went to build the BAM to plow new ground, build a Siberian hydroelectric mine gold to Kolyma (not always voluntarily, by the way) and diamonds in Yakutia.
  Donbass very long time was the only supplier of coal for a long time smelted lion’s share of steel and cast iron. We got a “gift” scorched desert you Crimea and hard work turned them into a blooming garden. All four “King Missile” that created the Soviet Cosmos were Ukrainians. Kharkov and Dnepropetrovsk created missile shield USSR, Lvov and wrote the software for the Soviet space pride.
  And what do we get in return? Breach of contract (starting from Pereyaslav …). Russification. Holodomor. Deportation of our people, both in the Council and with the Empire. Spitting in the face, contemptuous nickname – kakly, Raguli, svidomity. Anecdotes, openly mocks us. We did not pay attention, thought – because there is no bad nations, there are bad people, and be judged by individual members-scumbag can not, right? A crime against us – so it’s power, it is not the people. So we always thought.
  But here we are, completely ozverev of lawlessness, corruption and bureaucratic arbitrariness, took to their streets and began to overthrow his government. We curse your commentators, Russian media openly and blatantly lied. Millions of Russians supported the “Berkut”, who clubbed students and old ladies. Tens of millions roared with joy when a meanness wildest using our problems and that we would never expect from you this was taken away from the Crimea, in which we have invested so much time and effort. Joyous hoots met each of our failure to deploy troops, approving buzz you responded to seizure of buildings in the Donbas. But even then, we still believe in the best and trying to divide you, Russians, on adequate and no.
  But that’s gone outright aggression, and started killing our soldiers. Kill “Grad”, tanks, rocket launchers, who came from the Russian side of the border. First unit of our soldiers died, and then they began to die by the hundreds, now go through thousands. And you, you all support this. You are happy and mocker mock our dead guy who would have to live and live. You will never understand the grief of his mother, who at the last money bought his son a bulletproof vest, and then received a death notice. And even that does not always have the money for the funeral. You will never understand her father, who received zinc with a favorite son. Never understand the feelings of the doctors and nurses who see accidents without limbs or with burns over most of the body. Never understand the grief of a child who lost his father.
  Feelings that we have for you are experiencing now, can not be called hatred. It is rather a rejection of you people. Snakes and cockroaches do not hate, they despise and disdain them, if necessary, destroyed. You deserve it fully. And my advice to you – forget about Ukraine, it would be better for you. Because we, as predicted once your “Peter the Great”, have already started to grow, “dragon’s teeth”, and they are already half-grown. God forbid you try them out for yourself. Not only you do not seem !!!

  • Natalya

   Aleksey, if you are just one of many Ukrainians with brains crippled by your pro-American media, we are very sorry for you. You can be compasionatelly treated as a person deceived or as a person with some disabilities. In this case, fascist views and values inculcated in you from your childhood paid by USA, according to which you personally (and others who hold the same fascist views, but not all Ukrainians) do not consider the Russians human beings, cannot be keenly taken, as you are not guilty that you have brought up as a fascist. But if you are an usual pro-American Ukrainian journalist troll worked off American salary, – shame on you and the same Westernized media. The same well-organized pro-American misinformation was represented, for example, at site ЦЕНЗОР.нет, it’s very interesting to read – http://rusvesna.su/news/1408652499. And forget about the pronoun “we” while writing on the behalf of those Ukrainians, who you and/or people with similar fascists views bombed in the South-East of Ukraine and massacred in their own home. Your letter is nothing, because it is not clear from your trolling why you are “at war with Russia” but you are doing it at the territory of South-East of Ukraine, specially made there a humanitarian catastrophe, destroed cities of those Ukrainians, who opposed your running on Fascist lines, and who is now running to “the aggressor Russia” for free for medical&social care, place to live and work in Russia. But you annihilated not only your own citizens of South-East. Where is the investigation of accident with Malaysian Boeing and why Ukrainian-American junta shut up on this topic? Here are people with brain, put aside your trolling.
   As for this letter, so it is not a letter and position of the Dutch government, but open letter of those who DO NOT SUPPORT the actions of their government, covering the Nazi lawlessness in Ukraine and genocide against its own citizens for the sake of deliberate denigration of Russia with the purpose of USA getting of economic benefits as a result of this information-economic war.
   I am not interested in your opinion and views, aimed not to quarrel, but to kindle destruction and war. Russians, Ukrainians and Belarusians have always been, are and will be brothers. As it is seen, there are no fascists in this line, so you have no place among us.

 32. Aleksey

  Обращение к россиянам: Вы заслужили не ненависть нашу, а презрение

  Мы очень долго пытались сохранить с вами нормальные отношения, пытались, несмотря ни на что. Пытались, закрывая глаза на многое, но веря в лучшее. Несколько веков мы были вашим щитом, защищая ваши южные рубежи, погибая в кровавых схватках. Украинцы храбро сражались во многих войнах Российской Империи, войнах, абсолютно чужих нам. Нашими жизнями, хоть и без нашего согласия, была оплачена индустриализация. Мы приняли первый удар Рейха и вынесли на себе основную тяжесть оккупации.
  Мы обеспечивали своим газом СССР до момента открытия и разработки сибирских месторождений. Обеспечивали и Москву, и нам даже в голову не приходило перекрывать вентиль зимой. Украинцы, как инженеры, геологи и ученые, так и простые работяги открывали и осваивали нефтегазовые месторождения Севера и Сибири. Огромное количество Украинцев поехали строить БАМ, распахивать целину, строить сибирские гидроэлектростанции, добывать золото на Колыму (не всегда добровольно, между прочим) и алмазы в Якутию.
  Донбасс очень долгое время был единственным поставщиком угля, долгое время выплавлял львиную часть стали и чугуна. Мы получили “в подарок” выжженные вами пустыни Крыма и тяжелейшим трудом превратили их в цветущий сад. Все четыре “ракетных короля”, которые создавали советский Космос, были Украинцами. Харьковчане и днепропетровцы создавали ракетный щит СССР, а львовяне писали программное обеспечение для советской космической гордости.
  И что же мы получали взамен? Нарушение договоров (начиная с переяславского…). Русификацию. Голодомор. Депортацию наших людей, как при Советах, так и при Империи. Плевки в лицо, презрительные прозвища – каклы, рагули, свидомиты. Анекдоты, открыто издевающиеся над нами. Мы не обращали внимания, думали – ведь не бывает плохой нации, бывают плохие люди, и судить по отдельным представителям-отморозкам нельзя, верно? А преступления против нас – так это власть, это не народ. Так всегда думали мы.
  Но вот мы, вконец озверев от беспредела, коррупции и чиновничьего произвола, вышли на свои улицы и стали свергать свою власть. Нас поливали грязью ваши комментаторы, российские СМИ открыто и нагло лгали. Миллионы россиян поддерживали “Беркут”, который избивал дубинками студентов и старушек. Десятки миллионов радостно взревели, когда с дичайшей подлостью, пользуясь нашими проблемами и тем, что мы бы никогда не ожидали от вас такого, был отнят Крым, в который мы вложили столько времени и сил. Радостным улюлюканьем встречалась каждая наша неудача при развертывании войск, одобрительным гулом откликались вы на захваты зданий на Донбассе. Но даже тогда мы все еще верили в лучшее, и пытались делить вас, россиян, на адекватных и нет.
  Но вот пошла откровенная агрессия, и началось убийство наших военных. Убийство “градами”, танками, гранатометами, которые приходили с российской стороны границы. Сначала погибали единицы наших солдат, потом они стали погибать сотнями, сейчас уже счет пошел на тысячи. И вы, вы все, поддерживаете это. Вы радостно и глумливо издеваетесь над нашими погибшими парнями, которым бы еще жить и жить. Вам никогда не понять горе матери, которая на последние деньги купили бронежилет сыну, а потом получила похоронку. И у которой даже не всегда есть деньги на похороны. Вы никогда не поймете отца, который получил цинк с любимым сыном. Никогда не поймете чувства врачей и медсестер, которые видят несчастных без конечностей или с ожогами на большей части тела. Никогда не поймете горе ребенка, который лишился отца.
  Чувства, которые мы к вам испытываем теперь, нельзя назвать ненавистью. Это скорее непризнание вас людьми. Змей и тараканов не ненавидят, их презирают и ими брезгуют, при необходимости уничтожая. Вы это заслужили в полной мере. И мой вам совет – забудьте про Украину, так будет лучше для вас. Потому что у нас, как предрекал некогда ваш “Петр Великий”, уже начали расти “драконовы зубы”, и они уже наполовину выросли. Не дай Бог вам испытать их на себе. Мало вам не покажется!!!

  • Natalya

   Алексей, если Вы представляете одного из многих украинцев, мозги которого покалечили ваши проамериканские СМИ, то Вас, конечно же, жалко. К Вам можно относиться с сочувствием как к человеку обманутому или как человеку с ограниченными возможностями. В этом случае даже привитые Вам с детства фашистские взгляды и ценности, оплачиваемые США, согласно которым Вы (Вы лично и другие, придерживающиеся фашистских взглядов, но не все украинцы) не считаете русских людьми, не воспринимаются достаточно остро, т.к. Вы не виноваты, что Вас воспитали фашистом на американские деньги. Но если Вы являетесь обычным американо-украинским журналистским троллем, отрабатывающим американскую зарплату, каких сейчас на Украине предостаточно, то позор Вам, как и многим другим прозападным СМИ. Подобную хорошо организованную проамериканскую дезу представлял, например, ваш портал ЦЕНЗОР.нет, очень интересно почитать – http://rusvesna.su/news/1408652499. И забудьте про местоимение “мы”, не нужно писать от имени тех украинцев, которых Вы и/или люди с подобными Вам взглядами бомбили на Юго-Востоке Украины и вырезали своих же граждан. Ваше письмо ни о чем, т.к. непонятно согласно Вашей писуле, почему вы «ведете войну с Россией на территории Юго-Востока Украины» и при этом уничтожаете граждан своей страны, выступивших против фашизации Украины и своего собственного истребления. Но вы уничтожали и не только своих граждан Юго-Востока. Где хваленое расследование катастрофы малазийского Боинга и почему украино-американская хунта заткнулась на эту тему? Здесь люди думающие, так что не надо нас троллить.
   Что касается письма, то это открытое письмо не от правительства, а от граждан, которые НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ действия своего правительства, покрывающего фашистский беспредел на Украине и геноцид в отношении собственных граждан ради сознательного очернения России с целью получения Америкой экономических привилегий в результате этой информационно-экономической войны.
   Примите к сведению, что меня нисколько не интересует Ваше мнение и взгляды, направленные не то что на ссору, а на взаимное уничтожение и разжигание войны. Русские, украинцы и белорусы всегда были, есть и будут братьями. Как могли заметить, в этом ряду нет фашистов, поэтому среди нас Вам не место.

  • Алексей

   Aleksey, я ваш тезка и во мне также как, наверное, в вас течет украинская кровь наряду с русской. Мне очень досадно, что вы охвачены отчаянием и злостью. Основное ваше заблуждение – это то, что вы делите украинцев и русских на два соперничающих народа вместо того, чтобы понять, что мы дополняем друг друга и вместе мы – сила, которую всегда пытались разрушить наши общие враги. И что бы вы ни писали, и что бы ни делали эти враги, мы братскими народами останемся! Потому что украинский народ сделал много для русского, но и русский для украинского сделал не меньше (например, если вы “были нашим южным щитом”, то мы были для вас щитом с нескольких сторон и т.д.). Когда мы были вместе, то вместе чего-то достигали и вместе переносили лишения. Любой нормальный русский человек здесь в России любит и уважает украинцев и, уверен, на Украине среди народа такое же отношение к русским. Если вы хотите добра себе и своей стране – не плодите злость к России.

  • Arin

   До людьми все более понятно)! Для Вас, Алексей: что произошло на Украине.
   1. Митинг о 200-300 человеках после неподписания договора о евроинтеграции.
   2. Митинги на майдане в новостях, показывают толпы народа ( нарезки с концертов.) На самом деле присутствовало отсилы 400-500 человек по личным свидетельствам беркутовцев. В зомбоящике надпись в верхнем левом углу МАЙДАН (мерчандайзеры, как прокомментируете?).
   3. Кучкование помирковано свидомых вокруг подготовленных боевиков- террористов радикальных нацистов “Правого сектора”, “Бандеровцев”, “Украинского национального конгресса”, “Организации украинских националистов”, “Украинской национальной ассамблеи”, “Тризуба, “Патриота Украины, “Белого молота”, “Социал-национальной ассамблеи”, ВО “Свобода”, Социал-националистической партии Украины , “Конгресса Украинских националистов, “Братства”, “Чёрного комитета”, “Украинской повстанческой армии”. Все эти черти сейчас условно называются “Правым сектором” .(Андрей, суть и методы их деятельности Вы можете изучить самостоятельно).
   4. Организован полноценный майдан, где кормят, поят, свозят на автобусах, платят, поставляют бензин, шины, пирожки, биты, каски, одежду, наркотики, палатки. Скачут, слушают бесноватую Руслану, е-нутую Фарион. Бьют, жгут Беркут, который ведь под присягой служит Родине, да, Алексей? Организовывают факельные шествия, носят нацистские знаки, русских и евреев призывают на ножи, орут свои “слава Украине =хайль Гитлер”, кидают свои зиги. Их главный раскольник-священник призывает к борьбе с русскими и евреями. В зомбоящике написано в левом верхнем углу РЕВОЛЮЦИЯ (ребрендинг майдана).
   5. Янукович подписывает все возможные соглашения, что ему подсунула Европа в надежде, что все это закончится.
   6. Стрельба, убитые, Янукович распускает Беркут. Европа натягивает Януковича, не влияя на роспуск майдана, как было обещано. (Извините, Алексей, я забыла учесть, что Вы за майдан. Однако больше половины страны было против майдана, а полстраны выбирало Януковича, так что нам незачем было его свергать, учтите же и Вы это). Украина – это унитарная страна, наш герой Бандера, в Украине будет только одна мова. Да идите вы нах, нацики!!!
   7. В зомбоящике в левом верхнем углу МАРАФОН (ну чтоб знали, какая сцена спектакля разыгрывается).
   8. Юг и Восток, осознав перемогу майдана, оченно заволновался. Особенно крымчане, которых традиционно коробило все украинское. Митинги, сопротивление, патриотический подъём крымчан и россиян, в т.ч. Владимира Владимировича (да-да, это было действительно искренне), единодушие, войска, находившиеся там на законных основаниях, РЕФЕРЕНДУМ. Ну согласитесь, Украина никакого отношения к Крыму никогда не имела. А после нацистского переворота для Крыма и России было делом чести воссоединиться. В память о героических подвигах крымчан, об антифашистской истории ещё совсем недавней. А вы хотели, чтобы там тоже была война?
   8. В зомбоящике в левом верхнем углу МАРАФОН (ну чтоб знали, какая сцена спектакля разыгрывается).
   9. Военная истерия, слухи, вертолеты ООН – личные наблюдения (что вы, что вы, здесь не было никой техники ООН), вранье про присутствие российских войск. Отчёты руководства Террористической Операции (АТО) о готовности всех систем ПВО, включая “Бук”. Донецкий бунт, Славянск, Мариуполь, опять Мариуполь (ночной расстрел призывников, отказавшихся воевать), Одесса (со стороны убитых антифашистов практически все Одесситы, среди раненых майдаунов часть одесситов, часть западенцев, часть харьковчан).
   10. В зомбоящике “ЄДИНА КРАЇНА”
   11. В зомбоящике ЄДИНА КРАЇНА + ЕДИНАЯ СТРАНА (в левом верхнем углу, конечно).
   12. Укроармию люди останавливают голыми руками, формируются нацбанды из одураченных патриотов и нацманьяков. Укроармия фигачит по мирному населению из тяжелых орудий. Чего поперлись туда? Люди провели РЕФЕРЕНДУМ, не видели? Убитые, покалеченные, замучёные, расстрелянные за содействие ополчению. (Ополчение, Андрей, это как отряды самообороны где-нибудь на Галичине, с той только разницей, что не донецкие к ним, а бандеровцы проклятые на донетчину. А ополчение, значит защищает при поддержке местного населения это самое население от бандеровщины. Под гордыми Георгиевскими флагами ( а не колорадскими) и под православными хоругвями. Делают это, учась перенимать традиции славного русского воинства и офицерства).
   Оружие? Мир не видел несомненных видедоказательств поставок. Все только болтовня, лживый визг по зомбоящику и в СМИ, наглейшая ложь заинтересованных лиц, жуткая военная истерия. Гуманитарка? Да. Деньги? Наверняка. Интербригады? 100%.
   13. А теперь Мариуполь. Наверное, местное население будет о-очень протестовать против “вторжения российских войск”.
   14. Далі буде.

 33. Дешовка. Видно сразу, что статья оплачена Россией. Если представителям этой организации все еще не видно кто агрессор, то я думаю им стоит обратить внимание, что Крым захвачен Россией военным путем. Сейчас Россия пытается захватить всю Украину. Кто дальше? Молдавия? Литва? Польша? Когда уже Европа вытащит голову из задницы и остановит агрессора.

  • Natalya

   Cesar and the same, you are just a usual empty American troll, but your psaking is not for people with brains. I answer you as to a standard American cries about false accusations of the USA against Russia.
   An information war that is led against Russia by the USA using the unfortunate Ukraine as well as an information war of USA-Ukraine government of the Ukraine against its citizens splits in its unreasonableness on the following simple questions:
   1. Why Ukrainian frontier guards do not patrol the territory of Ukraine from the “Russian aggressor” and no one has presented evidence of Russian invasion into the territory of Ukraine? Psaking &social networks cannot be accepted.
   2. Why soldiers from Ukrainian army from time to time go to Russia, asking protection and medical assistance and then not all of them return to the home to Ukraine?
   3. Why the martial law still has not being put in due to the “aggression of Russia against Ukraine”?
   4. Why did more than half a million of Ukrainian run to the territory of Russia from Ukraine? Why those of them who run from the South-East of Ukraine into Kiev and other places, where they want to escape from the fire and direct destruction of Poroshenko & Nazi troops, were beaten and destroyed by the same Ukrainian?
   5. Where are any official satellite images of the location of Russian troops along the borders of Ukraine and its territory?
   6. Why the authorities of Ukraine show on TV towns of the South-East of Ukraine destroyed by Kiev troops, but comment it as the destruction of these cities by the population of South-East? Is it self-destruction and they themselves being bombed, cut, and blow up their homes and power station? Could USA’ Ukraine give a bit less idiotic explanations?
   7. Why bombing Donetsk with forbidden phosphoric bombs, Kiev shows it in media as that “separatists of Donetsk” use light bombs, although they have no aviation?
   8. Why in the Crimea there is no revolt against the “Russian aggressor” and everybody was happy to become Russian again and escape of Ukrainian Nazi& fascists?
   9. Why more and more Ukrainian curse Ukrainian government, conscripts mothers block roads and fathers send their sons right away to offices of public prosecutor for desertion, if only they were not sent to fight against the same Ukrainian of South-East?
   10. Why the overwhelming majority of Russians are feeling for Ukrainian, does not require our government to stop the aggression against Ukraine, collect humanitarian aid and give for free refuge at their homes to refugees and help them in every way?
   11. Why all sanctions against Russia are demonstrative but harmful only to Ukraine and Europe?
   12. Why all Europeans & the USA shut up with results of black boxes of Boeing MH17 and keep silence? Please tell to the whole world who and what did with innocent people of another states, we are waiting!

   That is why. USA finances the Ukraine government and no matter for them how many Ukrainian will die on both sides. The deeper will be the civil war in Ukraine, the better it is for the USA. It was worse for Europe because of imposed sanctions against Russia, and it got better for the USA because of it. Ukraine as an “unreliable partner of gas supply” in such way helps the USA to promote their project of more expensive shale gas for its sale to Europe. This will result in the rise of European goods cost and the appropriate reduce of their competitiveness against American goods at the European and other markets. In Ukraine now is not the anti-terrorist operation, as it shows in all Western and American media, there is STATE TERRORISM against the South-East of Ukraine using foreign mercenaries at the expense of the Ukrainian and American taxpayers. The Minister of defence of Ukraine officially declared that there would be a sweep/annihilation of teachers in the South-East of Ukraine, which taught the children wrong and ideologically wrongly brought them up. Also it was promised by him that any flats&homes at the South-East of Ukraine the Nazis and the fascists can take if they come and kill its inhabitans. Invading into cities destroyed by Kiev& Nazi troops, fascists – Nazis slaughter its inhabitans, find out those who “wrongly” voted on the referendum and the elections, looting and killing the rest of survived civilians.
   I ask people of the West think that Ukrainian-USA government terrorists kill the same Ukrainian people of the South-East of Ukraine on their territory, at their home like your mothers, fathers, children. War came to their home from their government and they have no way to escape until you stop this American lie! I know that Europeans think about profitability, but the Russians think about justice and the truth. And there is no excuse for American lies which are covered by Pro-American governments of European countries.

  • Walter

   Во, убогие нацики из щелей повылазили! Агрессор – это ПИНДОСИЯ, тупой ты укроп!

 34. Natalya

  We are so tired of the lies of the Western and American politicians and media that are already surprised when seeing some tiny crumbs of an adequate estimation of the events in Ukraine by the West. No longer someone to believe to, just pray that annihilable people at South-East of Ukraine would be alive. Every second, until someone in the West lies, he kills with his false one, two, three, dozens of people in South-East of Ukraine. Someday liars&killers will pretend that they finally “figured out” that Putin and Russia are right, that the South-East of Ukraine fights against USA-Ukraine government and fascist-Nazi movement in Ukraine funded by the USA, that hatred towards Russians were cultivated among Ukrainian past decade with some methods including special fascists camps for training of youth at the Ukraine territory, in school kids were brought up in hatred for the Russians reading rewritten history textbooks, where the Russians were exposed as evil, animals and invaders… Someday they stop to lie but people killed in Ukraine have not come back. Please help to stop fascicts movement in Ukraine funded by the USA! Ukrainian of South-East of the Ukraine must survive. Russian spoken people are also have right to live. Stop this – http://youtu.be/cP4Drl6KBdc (Ukranian fascist rebels from Right Sector movement killing ex-head of Donetsk police), do not pass by, PLEASE, do not allow your government and media be killers accomplices!

  • Bezoeker

   Natalya

   We will try our best to get the truth out.
   There are some dutcht politicians who have submitted official questions towards the gouvernment of Holland about homrdske tv and the journalist Bogdan Buotkevych and his call for genocide . It would help to give us more infomation that proofs he is a Nazi, if you have it please post it. Thank you. Keep the information flowing!

 35. Vitalya/Russia

  Thank you for the letter! This is true!

 36. Mascha

  We weten (nog?) niet wat de waarheid is maar waar ik het helemaal mee eens ben is dat je niemand mag de schuld geven voordat ie bewezen is! En dit is helaas wat er nu gebeurt, zware beschuldigingen richting Rusland zonder dat er geen bewijs is! Vind Poetin niet het meest onschuldige maar al de vuil wat er zijn kant op vliegt heeft ie zeker niet verdiend!

 37. CМЕРТЬ ХОХЛАМ

  11ублюдочных укропов поставили минус,твари .сдохните ублюдки

  • Walter

   Не 11, а уже 18 убогих оболваненных псевдо-патриотов.
   Горбатого могила исправит!

 38. Julia

  Dutch government wrote this letter because already knows the truth about the boeing??? Or only because of russian sanctions for eu goods??

  We all want to know the truth about the boeing..it would show who really wants this war

 39. Илья

  Донесите правду до большего количества людей в Европе.
  Пусть Европа освободится от Американского ига.
  Чем раньше это произойдет тем лучше всем будет.

 40. Bob

  Liebe Holländer, wir vertrauen in Euch, wir vertrauen darauf, dass die Wahrheit erkannt wird. Abschuß einer civilen Pasagiermaschiene mit unschuldigen Menschen ist eine feige und scheußliche Tat, um Europa (primär, neutrale NL) endgültig in ein Konflikt hinein zu ziehen. Das darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten, allein aus Respekt vor den Opfern. Vielen Dank an die Verfasser dieses Briefs im Namen vieler Russen in Deutschland. Der Medienkrieg hat keine Chance, denn, noch hat die Mehrheit der Menschen ihren Verstand und Logik nicht verloren.
  Nochmals, ein großes Danke an die Verfasser.
  Mein tiefstes Beileid an die Angehörigen. Mein Respekt und Achtung an die Opfer.

 41. Yuri

  Bedankt voor het juiste woord!
  De Russen u gewaardeerd en hield!

 42. Konstantin (Russia, Pyatigorsk)

  Dear people of Niderlands, sorry about bad english, but i very wanna say about Boris Nemtsov and lie about Russia. Nemtsov is NOT OPOSSING POLITIC, HE IS EVEN NOT JUST POLITIC. HE JUST THEFT, hu stole so many russian money and companys and minerals. He was politic in time of Eltsin. Eltsin was marionet of us government. If Russia is agressor, then why Ukrainian soldiers EVERYDAY deserting to Russia? Why many and many refugee going to Russia? People regain consciousness! I know, you don`t wanna war, you wanna live with freedom. USA is not freedom, is just professional PR and propagand. Please let`s make tham stop together. I don’t call for revolution, and only I ask to affect the governments. Let them govern further, only don’t kill our brothers, our people, us. Thanks for attention

 43. Виктория

  Спасибо вам, дорогие голландские друзья! Огромное спасибо. Приятно сознавать, что в Европе есть немало людей, совесть которых не молчит.

 44. Serk

  Ik kom uit Rusland. Ik heb meteen excuses, zoals gebruikt Google vertaler.
  Navertellen de woorden van de Syrische president Bashar al-Assad – Ik heb nog nooit over het geheugen geklaagd, maar ik kan me niet herinneren wat het land na het helpen van de Verenigde Staten om vrede te stichten?

  Vertaling mogelijk niet nauwkeurig

 45. NatalY

  Thank you for the truth!

 46. Путин это преступник в погонах КГБ. Злобный, агрессивный, злопамятный, мстительный Карлик, мечтающий о короне царя и восстановлении сталинской империи.

  Россия это агрессивная страна населенная звероподобным, злобным населением ненавидящим весь мир и вашу страну Нидерланды в частности.

  Кто бы не сбил гражданский самолет “Боинг” это произошло потому что там на юго-востоке Украины ведутся боевые действия.

  не было бы Путина то никто ы не анекксировал Крым. не было бы вероломного захвата Крыма не было бы Донецкой и Луганской республик. не было бы этих сепаратных республик, где власть взяли банды терроритстов из России, не было бы войны. не было бы войны, то самолет никто бы не сбил.. Виноват во всем Путин и его министр обороны Шойгу. Два лживых лицемерных подонка, вооружившие сепаратистов, бандитов до зубов в т.ч. тяжелым вооружением.

  Путин отбросил Россию на несколько десятилетий назад. Путин это Зло, это порождение Ада, но его рабский народ привыкший жить в покорности ему верит и гордится этим ничтожеством.

  • Putin rules

   вот кто злобный карлик так это ты!
   пиздуй обратно в свою Комчатку и не пукай! А Путин молодец! наконец кто-то поднял Россию, так Америку сразу жаба душит и пытаются нагадить….самое ужасное, что страдают невинные люди! народ, опомнитесь – России не нужна война! и вообще, давайте жить дружно! респект тем, кто создал этот сайт! peace

  • Walter

   Неуважаемый игорек, эти свои гнусные пиндосовские пасквили можешь строчить на укропских сайтах, там тебя наверняка поддержат, а здесь ты убогий изгой! Ущербный недалекий старичок; если аватар изображает тебя.

  • ВЦ

   Стихотворение о Путине.

   За окошком дождь и град.
   Это Путин виноват!
   Кошка бросила котят –
   Это Путин виноват,
   Зайку бросила хозяйка –
   Кто виновен, угадай-ка!
   Вот кончается доска
   У несчастного бычка,
   Наша Таня громко плачет –
   Рядом Путин, не иначе!
   Свет погас, упал забор,
   У авто заглох мотор,
   Зуб здоровый удалили
   Иль залез в квартиру вор,
   Не понравилось кино,
   Наступили вы в говно…
   У любого катаклизма
   Объяснение одно…
   Знает каждый демократ –
   Это Путин виноват!
   Кто вчера в моём подъезде
   Лифт зассал до потолка?
   Мне, товарищи, поверьте-
   Это Путина рука!
   Я поймал по пьяни «белку» –
   Это Путина проделки!
   Куча под столом говна.
   Это Путина вина!
   Засорился унитаз –
   Это Путина приказ,
   Накидал туда бычков,
   Воду слил – и был таков!
   По ночам бельё ворует,
   Стёкла в нашем доме бьёт.
   Пьяным во дворе танцует.
   Это Путин – обормот!
   Нет спасенья от злодея!
   Матом пишет на стенах,
   Изломал кусты в аллее.
   Это Путин – ох и ах!
   Либерала дождик мочит –
   Путин весело хохочет.
   Затопило вашу дачу? –
   Это Путин, не иначе!
   Вас гроза в пути застала? –
   То рука Кремля достала.
   Холод, ветер, снегопад –
   Снова Путин виноват.
   Сносит крышу ураганом? –
   Это Путин мстит баранам.
   Шторм, цунами, наводненье? –
   Это Путин, без сомненья!
   Ливень, оползень, циклон –
   Виноват конечно он
   Сель, лавина, камнепад? –
   Ясно: Путин виноват!
   Смерч, тайфун, землетрясенье –
   Нет от Путина спасенья!
   В темя клюнула ворона? –
   Это -юный друг ОМОНа.
   Пчелы, осы жалят вас? –
   Это путинский СпецНаз.
   Видишь этого шмеля? –
   Он на службе у Кремля!
   Если верите в такое –
   Это просто паранойя!

   Работай и будешь жить добрее, а обвенить в своей импотенции можешь свою жену!

  • Natalya

   Бесподобное стихотворенье!!! (Это Путина творенье?!)
   Кто автор, кому дифирамбы? Можно разобрать на цитаты и перепостить? 🙂

  • Умник

   Стихи ! красота 🙂
   Игорь, беги в киев на майдан. нех на пляже валятся с рабским народом. беги воюй за бандеру, за свободу. 😉

  • Jürgen

   Großen Dank für diesen eindeutigen Link ! Spasibo za etot rolik !

   Genau so sehe ich es seit mindestens 25 Jahren.
   Imenno tak obstojat dela, eto vidno po krajnej mere po poslednim 25 let.

   Dieses Video in ALLE deutsche Fernsehkanäle !

 47. Наталья. РОССИЯ.

  Спасибо Вам за правду!
  Это то, чего так не хватает сейчас!
  Росссияне горячо поддерживают ваш порыв!

 48. Goede dag, lieve vrienden.
  Ik zag dat je beweren veel steun “separatisten” in Oekraïne en zeggen dat Putin is hen te helpen, het verzenden van wapens en troepen. Dat is niet waar.
  Ons land is zeer nauw met elkaar samenwerken en aan weerszijden van de grens tussen Rusland en Oekraïne wonen veel familieleden en vrienden. Je nazyvatsya hen “separatisten”, en we noemen het Volksfront. Of militie.
  Russische mensen (burgers, arbeiders, ingenieurs) wel naar Oekraïne om de burgerbevolking van de Donbass beschermen. Ja, het is Russisch gek, maar we maken een beslissing op hun eigen. In het westen, niet te zien zijn als de Oekraïense troepen doden burgers illegale praktijken. Cluster en fosfor bommen, mortiervuur ​​op burgers, etc. Kijk eens naar deze video, die we regelmatig ontvangen van “separatisten”. Kijk vechten wie de corrupte regering van Oekraïne.
  Sorry voor de slechte videokwaliteit. Dit is niet een TV-kanaal en de media, het is gefilmd “separatisten” na het bakken van het Leger van Oekraïne.
  http://youtu.be/19fBOjaqYTk

  • Walter

   ПАрАшенко (Параша) – пиндосовская марионетка и УБИЙЦА своего народа!!!

 49. Anoniem

  Ну надо же, адекватные статьи начали писать.

 50. Andrey

  Thank you. This letter touched my heart like a Russian.

 51. Спасибо Вам за правду во имя человечества!

 52. Thank You friends from all Russian people. We are not aggressors and I don’t want no one to fight. We are trying to draw in the dirty war. We have a lot of stress tears when innocent people are killed in Donbas, by the fact that the world community does not want to see the complexity of the situation and not allow Russia to help them. Ukraine is flourishing fascism. There are killing children, women and elderly people… it Hurts! Very painful! But the whole world as if blind, deaf and dumb… I Sincerely hope that truth and goodness will prevail. Let God bless You!

  • Bezoeker

   @ Elena

   The world is not blind to this tragedy that is playing out.
   But the world is being held hostage in my opinion, however we see the lies dispite the mainstream media, know that many many dutch people try to bring out the truth for you.
   Many trolls have infiltrated even alternative website forums (comments), but we are aware of them, and ask them if they can proove the accusation made on the adress of Russia. So far they never were able to proofe it.
   Truth has come out but the dutch gouverment needs to be adressed on this situation as to why they go along with sanctions while no proof has been given and IF they have it it should be realeased to the Public. We can grow a long beard on that one i think.
   Mainstream media is supressing but numerous websites worlwide are releasing, that in itself is hopefull the trut is an entity that cannot be held down.

   Keep posting you tube video’s and we will find them and bring them to our politicians with a question.
   But please try to make them in english so we can translate them! The excuse is being used that we dont understand russian and translate it wrong..

   Blessing to all of you.

 53. Tina

  Der Präsident und die Regierung in Kiew sind die Faschisten. Sie sind zur Macht mittels des Putsches gekommen. Sie töten die Menschen im Südosten der Ukraine. Dort gibt es keine Separatisten. Dort sind die normalen Menschen, die die Verfassungsrechte schützen.

 54. Val

  Dit blijkt mij eeh flauwe grapje, zo’n brief. Zijn jullie van deze planeet?

  • Dit is dan zeker ook een flauw grapje , word toch eens wakker dagdromer ! https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/09/19/de-menshouderij-door-de-techniek-zijn-vele-mensen-overbodig-geworden/

   En dit is dan ook zeker werkelijke onzin ?

   Kijk eens wat minder op je eiersnot , kijk eens wat minder naar soaps etc. , doe jezelf , en je medemens eens 1 keer een plezier , download dit boekje eens , het is helemaal GRATIZZZZZZ , daar zijn jullie doorsnurkers toch zo gek op ?

   Lees heteens een keer goed door , doe er gerust zo lang over als je zelf wilt hoor !

   Gebruik daarna zelf eens het beetje verstand wat nog onvergiftigd is gebleven , denk zelf heerlijk nuchter na .

   En bericht ons alsjeblieft daarna nog eens hoe je er dan over denkt mijn allerbeste Val

 55. Serafim

  Another fake was posted by Geoffrey Pyatt

 56. Enzo Salatiello

  Graag onddertekening ik bij deze ook de brief!!

 57. C.Ned

  Putin gaat niet mee met de Rockefellers / Rothschilds / IMF etc….en dat is goed.

 58. Christiaan Span

  Ik heb de petitie getekent !

 59. Don van der Deijl

  Graag onderteken ik de brief gericht aan Vladimir Putin.
  De man lijkt de schuld te krijgen van alles en het westen onder leiding van Obama met zijn uitgerangeerde rijk menen te mogen en te kunnen oordelen en sanctie op te mogen leggen waar wij de burgers uiteindelijk de dupe van zijn.
  Los van alles vind ik dat zaken altijd door moeten kunnen gaan.
  Putin krijgt de schuld maar van wat? Omdat hij de orde wilt terug brengen in de Oekraïne ? Wel ik geef hem groot gelijk want er moet ingegrepen worden. Hij krijgt de schuld van het leveren van wapens wel wel wel we zullen maar even vergeten hoe de Amerikaanse wapenindustrie een peiler van de maatschappij is waar zij niet buiten kunnen. Dezelfde Verenigde staten welke in Vietnam een totaal onterechte oorlog voerden en verloren en weg kwam met genocide . Was er toen sprake van Sancties? Welnee want de USA mag alles toch? De USA mag zich bemoeien met ALLES zie Irak waar het nu een puinzooi is , zie Libie waar je je leven niet meer zeker bent. Putin wees verstandig . Laat die Yanks maar lullen en vergeef ons Europa onze laffe houding van het meelopen aan de leidraad van de USA.
  Met vriendelijke groet
  Don van der Deijl

 60. freddie zuiddam

  Goed onderwerp

 61. Jim Morrison

  MH17 is de moord op 300 onschuldige burgers door de Amerikaans CIA in opdracht van Obama.

 62. DWP

  Het is jammer dat Nederland steeds dommer wordt….. De Rus heeft alles gedaan…. En wat heeft de Rus gedaan? De Oekrainers plegen genocide…. Daar heb ik in Nederland nog niks over gelezen…. Verder kijken dan je neus lang is? Daar heeft de Nederlander nog nooit van gehoord…

 63. Susanna

  Om de brief te versterken is het een idee om er een handtekening actie aan te plakken zodat de brief bekrachtigt wordt .Op die manier zijn het geen enkele Nederlanders meer maar vele ,FB zou een medium kunnen zijn om een oproep te doen .

 64. Miezemuis

  Sluit me aan bij Olo

 65. Idee is goed maar uitvoering is onjuist. Toelichting. In eerste alinea staat “..enkele Nederlanders…” In de laatste alinea lezen we: “…..dat de Nederlandse regering alleen voor zichzelf spreekt” Ik denk dat hierbij President Poetin wel even zijn hoofd zal krabben, ten eerste, als het over ‘enkele’ gaat, waar is de ‘meerderheid’ gebleven ? Ten tweede, als die “enkele Nederlanders” schrijven dat de regering voor zichzelf spreekt, zal president President Poetin zich afvragen, hoe het zit met de democratie hier in Nederland. Die regering is toch gekozen door de meerderheid en treedt dus ook op namens de meerderheid. Mochten die ‘enkele’ daar niet mee eens zijn dan moeten ze die regering afzetten. Conclusie, die regering spreekt NIET voor zichzelf maar voor de ‘meerderheid’ van Nederlanders waarvan 82% voor een atoomoorlog met Rusland is, zie http://www.twitter.con/leencallender #peiling

  Het idee voor een dergelijke actie is goed, maar de uitvoering moet beter. deze brief is ongeschikt om te versturen. Ik zal het dus ook niet tekenen.

 66. ‘Het vernietigen van soevereine landen en het doden van talloze miljoenen mensen is (..) blijkbaar het offer dat gebracht moet worden (..).’

  Exact. Oekraïne is een soeverein land dat voor zichzelf moet kunnen kiezen. Los van druk van anderen. Ik neem aan dat u dat als democraten ook vindt.

  Maar de vraag is of president Putin dat ook vindt. Zijn woorden en daden wijzen erop dat hij de soevereiniteit van Oekraïne niet wenst te accepteren. Dat is een gemiste kans. Want daarmee zet Putin de verhoudingen in de regio op scherp.

  U stelt dat er geen bewijzen zijn voor de ondermijnende activiteiten van Rusland in Oekraïne. Maar die zijn er in overvloedige mate. Zo zet de Russische oppositionele politicus Boris Nemtsov de feiten op een rijtje zet in een video: 1) Putin bevordert haat tegenover Oekraine; 2) Russische wervingsbureau’s werven separatisten); 3) de leiders van de militanten hebben de Russische nationaliteit; 4) De Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov stuurt zijn ‘gangsters’ naar Oekraïne; 5) Rusland voorziet de militanten van wapens en daar kan nog aan toegevoegd worden 6) dat Rusland Oekraïens grondgebied vanaf Russisch grondgebied beschiet met artillerie.
  https://www.youtube.com/watch?v=vfFhnqw0sE8

  Ik meen u zorgen te begrijpen van een oorlog die enkel verliezers lijkt te kennen. Op de Russische, Amerikaanse en Europese wapenindustrie na. Maar ik hoop niet dat president Putin denkt dat uw brief ook namens mij geschreven is. Want dat is niet zo. Uw brief bevat zoveel onzorgvuldigheden dat die vooral vragen oproepen over uw kennis en interpretatie van de feiten. Velen zullen het tamelijk wereldvreemd vinden wat u schrijft. Ik vermoed dat president Putin blij is met nuttige idioten. Passend bij de restauratie van de Soviet-Unie die hij nastreeft.

  Uw brief zal voor hem een welkome afwisseling in moeilijke tijden zijn om weer eens hartelijk te lachen. Denkt u ook niet? Zo bereikt u met uw brief meer dan u beoogt. En dat is knap.

  • Alex

   Im Russian. You should know something before posting link on video. Boris Nemtsov, a person who pays the creators of this and similar videos. This man has only one source of income in Russia are American grants. People in Russia since 1990 considered him as fraud and a robber. This opinion is formed long before Putin.
   1) In Russia we have not heard that Putin calls hate Ukrainians and Ukraine, but people on “Maidan” in Ukraine were calls to kill Russians and Jews…(you can find videos in youtube and also check video with Gregor Gysi about Maidan).
   2) I don’t know and can not verify, but Russian and Ukrainians have a lot of mixed marriages and do you think they will not help?
   3) I don’t know whom you call the millitaries but I only know one person with a Russian passport he is Strelkov and also have a look at the second paragraph please.
   4) you define their nationality by the fact that you say? In Ukraine fights many Abkhazians for the reason that Russia has helped them in 2008. Don’t need all the people from the Caucasus to call Chechens.
   5) On the territory of the militia were several warehouses with weapons and tanks.(if Russia helps arming militias why weapon of times of the USSR and from what I’ve seen made ​​in the Ukraine?)
   6) how do you know where fire occured? on Ukrainian news sites I’ve seen such posts but the city about which they say are too far from the border with Russia(as an example, they talked about the city Izium but the distance to the border with Russia is more than 100 km this is too much even for the US army)

   If you living in EU ask someone from poland who is a Bandera by the fact that a lot of militants in the Ukraine followers of this man. and if you still think these people are peace-loving why you do not open the border for them?

   ask the people in the Crimea who they are Russian or Ukrainian.
   and see how the residents of Kerch met “EuroMaydans” agitators https://www.youtube.com/watch?v=_h_bRyNxYCM
   you still have questions why chose the Russian Crimea?

  • Irina

   The oppositionist Nemtsov works for America! He is a traitor. In Russia we despise it. 87% of Russians for Putin. I feel sorry for you. If your government launches war, we will be at war up to the end.
   in the nineties already set Chechnya on Russia, we released Chechnya, then as a part of Ingushetia Chechnya returned back to Russia
   Where proofs of Chechens on востове Ukraine?
   Where proofs, what самлет militants brought down?
   Pravitelstvo of Ukraine – fascist junta, you the same helper of fascists!
   Where proofs, Yu that popolchenets transfer the weapon from Russia?
   GIVE THOUGH ANY PROOFS! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
   SYRIA, LIBYA, IRAQ WHERE WERE PROOFS AGAINST THEIR GOVERNORS? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
   YOU SUPPORT THIS AMERICA WHICH INVADES THE COUNTRIES AND BRINGS ONLY CHAOS
   GIVE PROOFS! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
   YOU AS ACCUSE RUSSIA AND US. THIS RUSSOPHOBIA ALREADY ON ALL EUROPE
   AS IT IS SO POSSIBLE. HITLER’S GERMANS SHOUTED THAT IT IS NECESSARY TO KILL RUSSIANS! NOW IN UKRAINE SHOUT TO MOSKALYAK AT GILYAKA
   AND YOU ACCUSE US? IN THE EAST OF URKAINA THERE LIVE RUSSIANS KOTOYM EU ISN’T NECESSARY! ! ! ! RUSSIA IS NECESSARY TO THEM AND THEY WANT TO BE FROM RUSSIA?
   WHY SHOLANDIYA GRANT THE RIGHT OF THE REFERENDUM, AND VOTSOKA OF UKRAINE DIDN’T GIVE? HOW MUCH THE CRIMEA DON’T RECOGNIZE?
   VAZHE THE FALSE GOVERNMENT WILL LAUNCH WAR, BUT WE ARE NICKO’S RUSSIANS

  • Maxym

   Ich bin ein Ukrainer. Das, was Sie schreiben, beweist nur, dass Sie keine Ahnung haben, was in meiner Heimat passiert! Wenn Russland nicht helfen würde, ukrainische nicht ligitime Regierung aus Kiew würde schon lange alle Menschen im Süd-Osten umbringen. In der Ukraine herrscht Neuentwicklung des Nazismus! Ich freue mich, dass ich und meine Familie derzeit nicht in der Ukraine sind! Meine Eltern sind aber da! Und glauben Sie mir, sie wissen viel mehr, als die blöde Europäer, die genug zum Essen und Trinken haben und Fähigkeiten zum unabhängigen Denken verpinkelt haben! Gott sei Dank, dass es noch solche Menschen… MENSCHEN !!! in Europa gibt, die noch wie echte Menschen denken können! In der Ukraine regiert USA! Ich selbst habe in diesem scheiss Krieg schon 2 Freunde verloren, und Sie schwätzen über Nemtsov und so ein Scheiss! Sie haben keine Ahnung! Schande!

 67. Olo

  Zo lang Putin tegenstanders in het gevang zet, journalisten die kritisch zijn uit de weg ruimt, wetten aanneemt die mensen ernstig in hun privéleven aantasten, zeg ik zelf niets excuses.Negeren die man.Een mogelijkheid om ons land om te bouwen naar een niet gas en olie hunkerende samenleving. http://youtu.be/7Fdg2AAav_E
  Feit is wel dat een civiel toestel door een Russische raketinstallatie(makelaardij) is neergehaald.Je kunt wel naar de Oekraïne wijzen als Rus, De Krim is al (onrechtmatig of niet) geannexeerd en nee het zijn vast geen Russen (de separatisten).Makkelijk noem “ze”rebellen, geef ze een ander uniform est voila en zeg dat je geen controle over hen hebt en hun acties..Het is gewoon een oorlog tussen Oekraïne en Rusland.De laatste partij is schuldig.Geen brief niets voor deze dictator en zijn provocaties.Alleen al dit soort zaken ! http://youtu.be/T5v1dv49gP0

  • Bezoeker

   Its time for a google translate button on this website… 🙂

   @ OLO

   Nee nou wordt ie mooi zeg.

   Meten met twee maten Olo, ga eens in europa kijken wat er met mensen gebeurd door de politiek! Demonstraties worden neergeslagen, armoede is troef om banken te redden. Persvrijheid is dood. Asielzoekers worden in elkaar geslagen en en weggevinkt! Wij zorgen dat mensen van 104 geen zorg krijgen IK BEDOEL MAAR.
   Even wakker worden maat.
   Putin hoeft zich niet te verantwoorden, het gaat nu om hoe het westen handelt ten opzichte van Rusland.
   Er is geen bewijs, niet voor de mh17, niet voor het steunen van de rebellen.
   En toch liegt en roeptoeterd de krant er op los, schandalig!
   Wat betreft de Krim dat was rechtsgeldig. Heeft ook in de NRC gestaan maar voila TIS WEG.
   Zullen we het even hebben over Maidan en de COUP die gepleegd is door extreem rechts waardoor dit balletje ging rollen?
   Vergeet ook even niet dat het Oekraines leger zich tegen Kiev keert.

   Hoe het westen zich opstelt is niet waardig voor het Westen.

 68. Tubbie

  Hoi, ik heb een beetje moeite met de formulering. 😛

  1 Burgers? burgers zijn diegenen die deel uitmaken van de staat. Ikzelf ben geen burger van deze staat. Dat kan ook al niet daar de staat illegaal is en een bezettingsmacht.

  2 onze media? het is niet onze media maar die van een corrupte, illegale en criminele staat.

  Voor de rest een heel mooi initiatief !!! i’m in 🙂

 69. Met uw permissie heb ik al doorgeplaatst op ; http://wuzondergumgum.forum2go.nl/post72134.html#72134 .

  Ik ben van plan dit ook te gaan doen op ; http://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com

  Uiteraard met bronvermeldingen .

  • Hallo,

   Zoals jullie waarschijnlijk bekend wordt overal in de wereld beweerd dat deze brief is geschreven door Cees Hamelink, tot en met in Novorossia aan toe. Het proberen uit te zoeken hoe het zit, en mij afvragende waarom C.Hamelink geen eigen pagina heeft waarin hij zelf kan zeggen hoe het zit, zie ik een mogelijke oorzaak van het misverstand onder de link van het eerste commentaar hier op deze pagina van “Sjonnie Simpel.” Mijn vraag dus: waarom staat er onder de link van Sjonnie Simpel, 3 augustus 2014, 11:01, http://wuzondergumgum.forum2go.nl/post72134.html#72134

   “De brief is opgesteld door ; Professor Cees Hamelink.”

   Is dit een incorrecte toevoeging van Sjonnie zelf ? Een tweede bron van verwarring kan geweest zijn, dat in de PDF http://ommekeer-nederland.nl/documents/brief-aan-putin-nl.pdf de naam Cees Hamelink onderaan verschijnt, en alhoewel het lijkt te gaan om een link en niet om een ondertekening, is de verwarring snel geschapen, vooral voor buitenlanders die geen Nederlands kunnen.

   Men moet natuurlijk ook rekening houden dat als een brief eenmaal rondraast, dat iemand wel kan zeggen dat zij hem geschreven hebben, maar dat is niet direct geloofwaardig. Na zoeken kom ik toch tot de conclusie dat dit de bron moet zijn, gezien de data en data van commentaar op dit artikel. Klopt deze lezing der gebeurtenissen ? vriendelijke groeten, jos.

Leave a Comment