Islam erkent onze mensenrechten niet - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

De Islam en onze mensenrechten

Lang heb ik getwijfeld of ik dit onderwerp, dit hete hangijzer, zou gaan bespreken. De kampen zijn duidelijk, je bent of een racist annex Nazi annex Fascist, of je bent een multi culti linkse kerk landverrader. Ben ik wat vergeten? Wat moet je nu in dit enorme verwijten gooiende gevecht waarbij de meest idiote voorbeelden, vooringenomenheden, theorieën en angstbeelden voorbij komen.

Korte geschiedenis

Zo’n vijftig jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders uit Marokko en Turkije hier naartoe. Massaal werden deze goedkope arbeidskrachten door de industrie naar binnen gehaald met steun van de politiek. In de jaren tachtig bleken de vaak laag en ongeschoolde allochtonen slecht tot helemaal niet geïntegreerd te zijn. Net als nu was er een crisis waarbij het probleem zichtbaar werd om de allochtonen een andere baan te geven. Velen hadden een uitkering en in Nederland was er onvrede. Decennia van miljarden pompen in de integratie van de Moslims is een fiasco geworden. Het gevoel van ongelijkheid werd versterkt door de ongelijke behandeling die Nederlanders kregen. Ik zelf woonde een tijdje boven een Marokkaanse slager die duidelijk zijn zaak niet aan dezelfde hoogwaardige eisen hoefde te laten voldoen als de Nederlandse slager. Er zaten altijd vliegen op het vlees in de etalage waar de poes ook nog eens overheen liep. Rechts Nederland verhardde en ik weet nog dat Janmaat met het monster van het Laakkwartier als bodyguard door Den Haag liep. De gemoederen liepen ook toen hoog op. Moslims zijn ook mensen en hebben dezelfde mensenrechten als iedereen. Janmaat werd ‘verboden’ zich nog te uiten om een tweedeling in Nederland te voorkomen en terwijl de economie weer aansterkte verdween de harde kritiek. Wel werden er programma’s opgezet voor de integratie van de Moslims. Deze faalden deerlijk.

Intussen groeide de Moslim gemeenschap in Nederland. Waar geprobeerd werd om wijken te vermengen lukte het niet om de Nederlanders in die wijken te laten wonen waar de Moslims instroomde. We hadden een tweedeling in de maatschappij gekregen die de politiek niet kon of wilde tegen houden. Ik zeg expres ‘wilde’. Ik vind het nog steeds vreemd dat er geen Europees land is waar de oplossing voor dit fenomeen wel is gelukt. We hadden een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen geven, oprotpremies kunnen financieren of de Nederlandse werkelozen minder keuzes kunnen geven thuis te blijven als het werk wat hen werd aangeboden niet overeen kwam met hun studie niveau waardoor we minder gastarbeiders nodig hadden. Een andere optie was die industrie te verhuizen naar plaatsen waar die goedkope arbeidskrachten wel waren. Geen van deze opties is in Europa toegepast en bijna alle landen hebben nu een gelijksoortig probleem.

Vrijheid van meningsuiting. Niet geschikt voor Moslims - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Vrijheid van meningsuiting. Niet geschikt voor Moslims – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Veertig jaar mislukte integratie

Na veertig jaar mislukt integratie en weggooien van vele tientallen miljarden Euro’s heeft de politiek het roer omgegooid. In plaats van toe te geven te hebben gefaald is het nu de schuld van de Nederlanders als zij een multiculturele samenleving niet zien zitten. De volksverplaatsing heeft voet in de aarde gekregen en de kinderen van de allochtonen hebben nu rechten gekregen. De problemen groeien met de generaties en van integratie is nog steeds geen sprake. In Den Haag moest ik de moeder van mijn dochter overtuigen mijn dochter van de lagere school af te halen in de Schilderswijk omdat zij Marokkaans-Nederlands begon te spreken. Ik vond het echt ongelofelijk dat er een subcultuur was ontstaan die zich nu Nederlands Marokkaan noemt en een eigen taal heeft!  Maar deze groep niet geïntegreerde Marokkaanse Nederlanders geeft kleur aan onze samenleving. Pizzeria’s en shoarma’s, de nieuwe friettenten en cafetaria’s zijn een parel voor het Nederlandse multiculturele imago dat de politici menen te moeten verdedigen. De Nederlanders die de belofte van de regering niet zijn vergeten dat deze nieuwkomers zouden integreren worden weggezet als racisten en Nazi’s.

Het stigmatiseren van de eigen bevolking heeft enorm kwaad bloed gezet. Waarom zouden Nederlanders niet gewoon hun voorkeur mogen uiten of ze wel of niet te maken willen hebben met een groep die samen clustert in wijken waar geen Nederlander meer wil wonen (Op een enkele uitzondering na). De welgestelde Nederlanders verhuizen naar Vinex wijken en hebben niet dezelfde ervaring als de onderklasse die in en tegen de zogenaamde ‘zwarte wijken’ woont. Er is een ervaring ongelijkheid die door de politiek wordt uitgemolken. Nederland wordt verdeeld en de spanningen nemen toe. Pim Fortuin komt op en wordt vermoord. En dan komt Geert Wilders.

Nederland is verdeeld en de animositeit groeit met de dag. Beiden zijn overtuigd van hun gelijk. Natuurlijk hebben de nieuwkomers nu ook rechten en een mens is een mens. Maar ook de Nederlanders die minder Islam willen hebben het recht dit te uiten zonder gestigmatiseerd te worden als fascist en Nazi. De vergelijkingen met de Holocaust vliegen door de lucht in sociale media. Het politiek correcte Nederland wil en kan niet toegeven dat er een probleem bij de allochtonen ligt en blijft het probleem in de schoenen schuiven van de ‘intolerante Nederlanders’.

Het stigmatiseren van mensen die minder Islam willen. Ben je een Islamofoob? - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Het stigmatiseren van mensen die minder Islam willen. Ben je een Islamofoob? – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Andere minderheden

Met andere minderheden hebben we veel minder problemen. Ik heb zelf meerdere vrienden die nazaten zijn uit onze oude kolonie Indonesië. Ik zie ze niet eens als allochtoon. Ze gedragen zich vaak als betere Nederlanders dan menig Nederlander die ik ken. Dan ken ik de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland die ook al generaties Nederlands spreken vanuit hun achtergrond in Suriname. Ook zij vallen niet echt uit de toon terwijl ook zij een eigen sterke gemeenschapszin hebben. We hebben de kleine Antilliaanse gemeenschap die met kleine groepjes criminelen even de aandacht trokken, maar het zijn toch voornamelijk de Marokkaanse jongeren die het probleem zijn.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Cultuurverschillen

De Islam verschilt enorm van onze op het christendom gebaseerde cultuur. De verschillen zijn merkbaar in onze samenleving. Ik heb dertig jaar in Den Haag gewoond en vaak tegen de grenzen van de achterbuurten aan. Ik werkte samen met Moslims, kocht in hun supermarktjes en Shoarma zaken, at met ze in de kantine en had gesprekken met ze. ik was enorm benieuwd naar wat de Islam inhield en of het klopte wat er werd gezegd over de Islam. Ik had het boekje ‘Islam voor varkens, apen, ezels en andere dieren‘ van Prof.Dr. Hans Jansen meegenomen naar mijn werk en ben bij de Moslims gaan zitten met vragen die ik had over de dingen die in het boekje werden verteld. De jongens waren enorm behulpzaam en vonden het fantastisch dat ik interesse had in hun geloof. Ik weet nog dat vijftig Nederlandse gasten achterin zaten te kijken en uiteindelijk ook mee kwamen praten over het boekje.

In de kantine zitten de Nederlanders en de Moslims apart. Moslims houden niet van seksistische grapjes, drinken geen bier en hebben een ethos die erg verschilt van de Nederlander. Op terrasjes zitten we niet of nauwelijks samen, op school is er een scheidslijn. Wat is het verschil in moraal tussen de Islam en ons op het Christendom gebaseerde gedrag? Is het alleen de Jihab of de Burka, de mannen die in jurken lopen met lange baarden? Er zijn een paar dingen die vaak naar boven komen in de sociale media. De verhouding tussen mannen en vrouwen, het uiten van kritiek op de Islam of de profeet, homofilie en Kafir.

Gelijke rechten voor man en vrouw, de bril voor moslim mannen - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Gelijke rechten voor man en vrouw, de bril voor moslim mannen – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Relatie mannen en vrouwen

Volgens de Koran mogen mannen vrouwen straffen als zij niet gehoorzamen. Dit mag gebeuren door ze ‘te nemen’ (verkrachten) en als dit niet helpt ze te slaan.  Dit gedrag keuren wij hier niet goed. Ons is geleerd dat je vrouwen niet slaat en dat je zelfs een lafaard bent als je dit doet. Als je hen tegen hun wil neemt heet dat verkrachting.

Quran (4:34) – “Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.”  Contemporary translations sometimes water down the word ‘beat’, but it is the same one used in verse 8:12 and clearly means ‘to strike’.

Quran (38:44) – “And take in your hand a green branch and beat her with it, and do not break your oath…”  Allah telling Job to beat his wife (Tafsir).

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Kritiek op de Islam

Kritiek op de Islam is verboden. Dit is een van de redenen die wordt genoemd als waarom de Islam niet ontwikkeld en er geen ‘verlichting’ heeft kunnen plaats vinden. De Islam wordt nog steeds zo beoefend als 1200 jaar geleden met een paar verschillen namelijk zij die de Koran letterlijk nemen en zij die het niet zo nauw nemen. Zo heb je gematigde Islamitische landen en het extremisme dat leeft naar de letter van het boek. Volgens de Koran is kritiek op de Islam en de profeet een zware misdaad en mindere misdaden moeten met de dood gestraft worden. Dus kritiek op de Islam of de profeet ook.

Quran (6:93) – “Who can be more wicked than one who invent a lie against Allah?” If the death penalty is prescribed for lesser crime, then it stands to reason that it should be imposed for the most “wicked”.

Quran (33:57) – “Lo! those who malign Allah and His messenger, Allah has cursed them in this world and the Hereafter, and has prepared for them the doom of the disdained”

Quran (33:61) – [continues from above] “Accursed, they will be seized wherever found and slain with a (fierce) slaughter.”

Van de Islam mag je liegen tegen Kafir - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Van de Islam mag je liegen tegen Kafir – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Kafir

Omgang met Kafir oftewel ongelovigen wordt veel besproken in de Koran. Allah zou de ongelovigen haten en vriendschap met hen verbieden. Moslims mogen niet trouwen met ongelovigen. Je mag Kafir om de tuin leiden, bestelen en vermoorden. In veel Moslim gemeenschappen is een tolerantie naar andere religies, zeker als het gaat om de Abrahamse religies. De Islam erkent het oude en nieuwe testament. Echter zodra de Koran bestudeerd wordt en de wens ontstaat om  ‘zuiver’ naar de Koran te leven komen deze gedragsregels naar boven waar je je als Moslim aan hoort te houden.

w59.2 […] And this clarifies the Koranic verses and hadiths about hatred for the sake of Allah and love for the sake of Allah, Al Walaa wa al Baraa, being unyielding towards the Kafirs, hard against them, and detesting them, while accepting the destiny of Allah Most High insofar as it is the decree of Allah Mighty and Majestic.

Hatred for the sake of Allah and love for the sake of Allah is called Al Walaa wa al Baraa, a fundamental principle of Islamic ethics and Sharia. A Muslim is to hate what Allah hates and love what Allah loves. Allah hates the Kafir, therefore, a Muslim is to act accordingly.

40:35 They [Kafirs] who dispute the signs [Koran verses] of Allah without authority having reached them are greatly hated by Allah and the believers [Muslims]. So Allah seals up every arrogant, disdainful heart.

h8.24 It is not permissible to give zakat [charity] to a Kafir, or to someone whom one is obliged to support such as a wife or family member.

Here are a few of the Koran references:

A Kafir can be mocked

83:34 On that day the faithful will mock the Kafirs, while they sit on bridal couches and watch them. Should not the Kafirs be paid back for what they did?

A Kafir can be beheaded

47:4 When you encounter the Kafirs on the battlefield, cut off their heads until you have thoroughly defeated them and then take the prisoners and tie them up firmly.

A Kafir can be plotted against

86:15 They plot and scheme against you [Mohammed], and I plot and scheme against them. Therefore, deal calmly with the Kafirs and leave them alone for a while.

A Kafir can be terrorized

8:12 Then your Lord spoke to His angels and said, “I will be with you. Give strength to the believers. I will send terror into the Kafirs’ hearts, cut off their heads and even the tips of their fingers!”

A Muslim is not the friend of a Kafir

3:28 Believers should not take Kafirs as friends in preference to other believers. Those who do this will have none of Allah’s protection and will only have themselves as guards. Allah warns you to fear Him for all will return to Him.

A Kafir is evil

23:97 And say: Oh my Lord! I seek refuge with You from the suggestions of the evil ones [Kafirs]. And I seek refuge with you, my Lord, from their presence.

A Kafir is disgraced

37:18 Tell them, “Yes! And you [Kafirs] will be disgraced.”

A Kafir is cursed

33:60 They [Kafirs] will be cursed, and wherever they are found, they will be seized and murdered. It was Allah’s same practice with those who came before them, and you will find no change in Allah’s ways.

National Geographic - De nieuwe Europeanen - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

National Geographic – De nieuwe Europeanen – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Homosexualiteit

De Koran is duidelijk over homoseksualiteit. Volgens de Koran is een seksuele handeling van een man met een man een misdaad die bestraft moet worden met steniging met mogelijk de dood tot gevolg. De Sharia zegt zelfs dat homofielen van hoge gebouwen afgegooid moeten worden.

Quran (7:80-84)“…For ye practice your lusts on men in preference to women: ye are indeed a people transgressing beyond bounds…. And we rained down on them a shower (of brimstone)” – An account that is borrowed from the Biblical story of Sodom. Muslim scholars through the centuries have interpreted the “rain of stones” on the town as meaning that homosexuals should be stoned, since no other reason is given for the people’s destruction. (Inexplicably, the story is also repeated in suras 15:74, 27:58 and 29:40).

Quran (7:81)“Will ye commit abomination such as no creature ever did before you?” This verse is part of the previous text and it establishes that homosexuality as different from (and much worse than) adultery or other sexual sin. According to the Arabic grammar, homosexuality is called the worst sin, while references elsewhere describe other forms of non-marital sex as being “among great sins.”

Quran (26:165-166)“Of all the creatures in the world, will ye approach males, “And leave those whom Allah has created for you to be your mates? Nay, ye are a people transgressing”

Quran (4:16) “If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend, Leave them alone” This is the Yusuf Ali translation. The original Arabic does not use the word “men” and simply says “two from among you.” Yusuf Ali may have added the word “men” because the verse seems to refer to a different set than referred to in the prior verse (explicitly denoted as “your women”). In other words, since 4:15 refers to “your women”, 4:16 is presumably written to and refers to men.

Interestingly, the same rules don’t seem to apply in paradise, where martyrs for the cause of Allah enjoy an orgy of virgins and “perpetual youth” Quran (56:17) (interpreted by many to mean “boys” Quran (52:24)). Quran (76:19) bluntly states, “And immortal boys will circulate among them, when you see them you will count them as scattered pearls.” Technically, the mere presence of boys doesn’t necessarily mean sex, however it is strongly implied from the particular emphasis on the effeminacy, handsomeness and “freshness” of the boys. The female virgins of paradise are also compared to pearls (56:23).

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Islam en regering

De Islam kent geen regering boven de wetten geschreven in de Koran. Samenwerken in een regering met niet gelovigen is niet toegestaan in de Islam. Democratie wordt nooit overheerst door de Islamitische wet en dus zouden Moslims in een democratie een dubbele loyaliteit hebben. Dit is niet toegestaan binnen de Islam.

Quran (5:3)“This day have I perfected your religion for you.” This verse is often interpreted to mean that any government outside of Sharia is unnecessary at best, and corruptive at worst.

Quran (18:26)“[Allah] maketh none to share in his government.” This was probably intended as a slam against polytheists and the Christian belief in the Trinity, but it has been used as the basis for criticizing secular government.

Quran (19:64)“And we do not descend but by the command of your Lord; to Him belongs whatever is before us and whatever is behind us and whatever is between these, and your Lord is not forgetful.”

Quran (4:141)“…And never will Allah grant to the unbelievers a way (to triumphs) over the believers.”

Quran (63:8)“…might belongs to Allah and to His messenger and to the believers; but the hypocrites know not.” The “hypocrites” are defined as Muslims in name only. They are accused of failing to submit to the theocracy of Allah.

Quran (5:49)“So judge between them by that which Allah hath revealed, and follow not their desires, but beware of them lest they seduce thee from some part of that which Allah hath revealed unto thee” Allah’s Quran takes priority over the desires of the people. A democratic nation is, by nature, one that is not governed by Islamic law, meaning that a Muslim citizen would have divided loyalty. It’s clear from this verse which side he must choose.

Quran (3:28)“Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah: except by way of precaution, that ye may Guard yourselves from them. But Allah cautions you (To remember) Himself; for the final goal is to Allah.” The word ‘friend’ is Awliyaa which is inclusive of friends, protectors and helpers – the components of civil society. See also verse 5:51

Quran (4:123)“Not your desires, nor those of the People of the Book (can prevail): whoever works evil, will be requited accordingly. Nor will he find, besides Allah, any protector or helper.”

Quran (28:17)“O my Lord! For that Thou hast bestowed Thy Grace on me, never shall I be a help to those who sin!” It is difficult to reconcile this verse with the civic duty of a public office holder in a pluralistic society.

Quran (4:59)“O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger and those in authority from among you…” Oddly enough, this verse is sometimes used in an attempt to make the case that Muslims should respect a non-Muslim civil government. But a careful reading makes it clear that the rulers Muslims are to obey are from among their own body of believers. This verse commands strict obedience to the leader (even if he steals and flogs them, according to a hadith reported by Sahih Muslim). How can this refer to a non-Muslim leader when other parts of the Quran call for violent Jihad against persecution from non-believers?

Mijn onwetendheid is net zo waardevol als jouw kennis - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Mijn onwetendheid is net zo waardevol als jouw kennis – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Mensenrechten

In Nederland is de grondwet gebaseerd op de mensenrechten. Meestal als ik dit woord gebruik krijgen mensen de associatie dat mensenrechten en schendingen alleen maar in landen gebeurd met dictators, waar communistische regeringen zetelen of Moslims wonen. De VN gebruikt het argument van mensenrechten schending dan ook graag en snel als het over niet bevriende naties gaat. Echter hand in eigen boezem steken gebeurt zelden of nooit. Ook in deze conflict situatie wordt er niet gekeken naar de mensenrechten. Wat zijn mensenrechten? Dat zijn rechten waar ieder mens mee is geboren en onlosmakelijk aan verbonden zijn. Ze zijn je niet af te nemen net zoals je mens zijn niet afgenomen kan worden. Rechten zijn onvoorwaardelijk, als ze namelijk onder voorwaarden aan de mens zijn verbonden is het geen recht meer. Het woord mensenrecht houdt dus de onvoorwaardelijkheid in van het recht.  Onze grondwet is gebaseerd op deze rechten.

De Koran heeft een ander uitgangspunt en erkent onze mensenrechten niet op de verschillende punten zoals besproken hierboven. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat iedereen gelijk is, ongeacht sekse, ras, huidskleur, seksuele voorkeur, taal, godsdienst, maatschappelijke afkomst of politieke overtuiging. Dit houd in dat de verhoudingen tussen man en vrouw en de veroordeling van homoseksualiteit in de Islam strijdig zijn met de mensenrechten. Zoals hierboven staat aangegeven staat de Koran boven de democratie of welke andere wet dan ook. Kritiek uiten op de Koran en de Profeet zijn ook verboden en strafbaar met de doodstraf. Dit schendt twee mensenrechten, namelijk de vrijheid van meningsuiting, en het recht op leven. De Koran maakt ook onderscheid tussen gelovigen en niet gelovigen (Kafir). Kafir zijn minder dan Moslims en mogen belogen, bestolen en gedood worden, anders dan gelovige Moslims. Dit schendt ook weer het gelijkheidsbeginsel van de mensenrechten en zet aan tot discriminatie, precies datgene wat de Nederlander niet mag doen met Moslims.

Is de Islam een criminele organisatie volgens de mensenrechten?

Als de Islam de mensenrechten en de democratische regering niet erkent, hoe kan je dan een gezonde samenleving hebben? Hoe kan je een ideologie die de mensenrechten niet erkent en daarmee de grondwet niet erkent accepteren in je land? Zijn mensenrechtenschendingen een misdaad? Ik vroeg het aan een bevriende advocaat. Behalve dat hij me adviseerde mijn leven niet op te offeren door dit onderwerp publiek aan te snijden, zei hij JA. Mensenrechtenschendingen zijn een misdaad. Ik vroeg hem of het aanzetten tot mensenrechtenschendingen een misdaad is en ook dat beaamde hij, is een misdaad. Als de Islam mensenrechtenschendingen adverteert dan is de Islam dus een criminele organisatie.

 

Wim van Rooij: ‘Waarover Men Niet Spreekt’

Import van de Islam

Waarom laten de politici door geheel Europa, onder dwang van de EU meer en meer Moslims binnen. Het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben die deze link heeft gelegd? Is het Openbaar Ministerie dan niet op de hoogte van dit conflict in ideologie? Zijn de politici zo incapabel dat ze deze feiten gewoon over het hoofd ziet? Is het niet gewoon klip en klaar dat we of de Islam en de Sharia  moeten accepteren als nieuwe wet of dat de Islam gewoon niet past in Nederland en Europa? Het is ongelofelijk dat onze politici dit dilemma niet zien en de Islam maar blijven binnen halen. Als ik niet beter zou weten zou ik denken aan een complot. Wat was ons eigenlijke probleem voordat de grenzen werden opengezet door Merkels ‘Das schaffen wir’? Oh ja, de banken waren ons aan het beroven. Ze zouden kleiner gemaakt worden zodat een situatie zoals in 2008 niet meer kon gebeuren, want nog een keer kon de belastingbetaler niet meer dragen En nu staat de Deutsche Bank op omvallen. En waar zijn de rechtszaken tegen de bankiers? Nee, we hebben het alleen maar over de vluchtelingen, Pegida, Zwarte Piet en Geert Wilders (die overigens ook nooit praat over de discrepantie tussen de Islam en de mensenrechten…).

Vluchtelingen

Als laatste wil ik nog even dit zeggen over het vluchtelingen vraagstuk. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in Syrië gebeurt. De terroristen houden er verschrikkelijk huis en het westen ziet als enige oplossing het vertrek van Assad. Dat het hier weer om de grondstoffen gaat is hopelijk voor velen al duidelijk. De gaspijpleiding van Saudi Arabië die door Syrië moest gaan lopen werd door Assad niet goedgekeurd. Ook Israel heeft al enkele keren aangegeven de voorkeur te geven aan de terroristen boven Assad. Er is een strijd aan de gang achter de schermen. De Petrodollar staat op omvallen door de enorme schulden die de VS maakt, de EU wilde met haar Euro de vervanging worden voor deze Petrodollar, Israel wil alle grote Islamitische staten ‘Balkaniseren’, de wapenindustrie heeft oorlogen nodig en de NWO wil een centrale regering voor de hele wereld. In dit licht bekeken is de oorlog in Syrië te begrijpen. Saudi Arabië organiseert de terroristen en financiert ze, samen met de VS en Turkije. En Europa loopt vol met een ideologie die heel Europa verdeelt.  Bewijzen dat de VS achter de terroristen legers zit en de media gemanipuleerd wordt de waarheid om oa. Aleppo en de Witte Helmen te verdraaien zet ik in de linkjes. De vluchtelingen worden met behulp van Soros en Turkije de EU in gewerkt. Niemand praat over de oorzaak van de vluchtelingenstroom, niet in de politiek en niet in de pers. Vluchtelingen hier opvangen is als water naar de zee dragen als je het imperialistische gedrag van de VS blijft steunen. En met de steeds groter wordende groep Moslims n Europa is een burgeroorlog niet uit te sluiten. Wie heeft er baat bij dat wij op het thuis front een conflict krijgen met Moslims, een geloof dat hier geen geschiedenis heeft en hier niet thuis hoort?

Intussen staan we op de rand van een atoomoorlog met Rusland. De vraag is nu, hoe komen we hier uit?

 

 

Regering steunt terrorisme - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Regering steunt terrorisme – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Russia preparing nuclear missiles.

Terrorist commander acknowledge US military support

Senator who explains that the US is paying the terrorists

Ron Paul Institute; Everything you hear about Aleppo is wrong

White helmets are terrorists…

Journalist Eva Bartlett: “I’m Back From Syria. The Media Is Lying To You!”

Syria: Doctors in Aleppo refute Western media lies

U.S. Senators : We’ve been funding ISIS all the time

George Friedman, “Europe: Destined for Conflict?”

Ron Paul Institute; Syria; Joint criminal enterprise

Putin explaining the lies of western media.

Sancties Rusland schaden de EU. VS blijft naar Rusland exporteren.

General Wesley Clark explains ISIS was created by U.S. Allies AMTV 

Russia; Bring your family home.  

Wat we kunnen doen…   

Nuke map   

Hoe kom je van je geloof af?

Wij zijn door een ramp getroffen

Hoe de Islam landen overneemt

Islam deugt niet

Vergelijking Islam en Nationaal Socialisme

Waarom de Islam niet deugd

Waar vind ik de essentie van de Islam?

Complot gestuurde massa immigratie

Belgian Top Intellectual Destroys Islam!

Ayaan Hirshi Ali Culture clash

Word to criminal migrant

“Helft Belgische moslims is fundamentalist”

The World’s Muslims: Religion, Politics and Society

Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world

Wereldoorlog III in aankomst - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Wereldoorlog III in aankomst – Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Tilasmi Frigge

Socrates - De Ommekeer

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

 

12 Comments

 1. Karel Martel

  Quran AN NISA 4:47 “O you who were given the Scripture, believe in what We have sent down [to Muhammad], confirming that which is with you, before We obliterate faces and turn them toward their backs or curse them as We cursed the sabbath-breakers. And ever is the decree of Allah accomplished.

  “The scripture” betekent het evangelie ofwel het nieuwe testament.
  Dit dreigement is dus gericht aan Christenen, Dat Christenen de Koran moeten accepteren en geloven anders slaan moslims je kop verrot. Omdat allah dat nodig vind.

 2. Baraka

  Ach waren alle menschen wijs en wel de aard waar haar een paradijs nu isse meest een hel

 3. Beste mevrouw / meneer,

  Wellicht heb ik er overheen gekeken, maar ik zie uw naam niet. Dat is op dit moment ook niet van belang, ik reageer ook even zonder naam, dat komt later vast wel goed.

  Zeer interessant stuk en ik ben het voor het grootste deel met u eens. Echter kunnen we een groep mensen die een zeker geloof aanhangt, niet veel doen aangezien we een vrijheid hebben om te geloven in wat of wie we willen. Dus een verbod op een of ander geloof, dat zal niet kunnen. Wat wel kan is, aangeven dat geloof een prive-zaak is die men thuis kan doen of in de kerk,tempel,moskee, gebedshuis of wat dan ook. Verder NIET op het werk en zeer zeker ook NIET op school. Volgens mij / ons dient daarom ALLE scholen in NL openbaar te worden. Indien men iets aan “geloven” wil doen, dan alle 5 wereldgodsdiensten, het humanisme en ook oog voor Atheisten. Verder dient m.i. ook de evolutietheorie onderwezen worden. Hiernaast ook het feminisme, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maatschappijleer, gezondsheidleer (sport & voeding) en als laatste ook nog sexuele voorlichting.

  Het bovenstaande is voor mij zo vanzelfsprekend, dat ik het over een andere boeg wil gooien. EPP = Een paspoort Partij, die staat voor dat alle mensen, MAXIMA-aal 1 paspoort hebben in NL. De keuze is vrij, wel voor de dames/heren politici (maar ook burgemeesters, commissarissen van de Koning(in), Rijksambtenaren, maar ook gemeente ambtenaren, dien volgens ons zeer zeker maar 1 paspoort te hebben en WEL het Nederlandse.

  Graag zou ik contact met u willen komen, dus als u mij zou willen mailen, zou dat erg fijn zijn.
  Met vriendelijke groet,
  EPP

 4. jhon

  Koran is een boek, moslims zijn gelovigen geloof is géén probleem geloof is het einde van intelligentie !

 5. neeltje

  Dit artikel geeft een “korte geschiedenis”. Kijk eens naar de Lange Geschiedenis!
  Culturen, religies en bevolkingsgroepen bestrijden elkaar al duizenden jaren. Golven van uiteenlopende overtuigingen. Kopten, arabieren, kruistochten, christenen, katholieken, moslims. Het waren altijd aanleidingen voor oorlogen, angst, vervolging, etc. Zijn we er nu niet aan toe om al dat lawaai achter ons te laten? Is het niet zo dat we inmiddels geleerd hebben van de “geschiedenis”, of laten we weer een oorlog toe?
  Ik ben niet voor en niet tegen islam. Hoeft ook niet. Het overgrote merendeel van moslims wil met rust gelaten worden en in vrede leven. De misdadigers onder hen moeten gestraft worden, net zoals ‘westerse criminelen’ gestraft worden.

 6. J.G. Bosman (werktuigkundige)

  Ik laat me geen angst voor islamisering aansmeren. Want het is de amerikanisering die we allemaal moeten vrezen:

  https://www.youtube.com/watch?v=LTWa8BOk1ig

  https://www.youtube.com/watch?v=X1SzwezCwU4

  De bedoeling is duidelijk: we worden door criminele bankiers en hun even criminele handlangers in de politiek WO-3 in gesleept. Nederland is in 1945 door de Amerikanen bezet (de wakkere Nederlanders vieren die bezetting met “bevrijdingsdag”) en sindsdien is ons land nooit meer souverein geweest. En met Duitsland is het niet anders gegaan.

  Niet alleen worden we afgeluisterd door onze Amerikaanse vrienden maar oud-premier Ruud Lubbers heeft na het zuipen van wat biertjes onlangs ook nog eens bevestigd dat er Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem (Volkel) liggen. Die we trouwens verplicht moeten gebruiken als de NATO daar om vraagt.

  Mark Rutte, Angela Merkel, Poetin, Obama, Hollande……ze zitten allemaal bij dezelfde bank. Ze komen allemaal op hetzelfde feestje!

 7. pietje

  iK STEM pvv MET HEEL VEEL PLEZIER !!!

 8. pietje

  weg met die rotzooi hoort niet in ons land !! Ik zeg minder en minder !!!!

 9. Anoniem

  Je bent super ego. Arme crimineel.

 10. J.G. Bosman (werktuigkundige)

  De politieke partij waarop ik inmiddels vele jaren geleden nog voor een laatste keer op heb gestemd was de SP. Maar nu ik zo veel méér weet kan ik niet anders dan voor mezelf toegeven dat ik mij pijnlijk in ook Jan Marijnissen heb vergist.

  Het electoraat wordt altijd eerst verraden door rechts (gezagsgetrouw) en daarna door links (niet gezagsgetrouw). Jan Marijnissen en Emiel Roemer weten daar alles van!

  Jan en Emiel zijn gecorrumpeerd: het zijn politici en hebben daarmee een métier dat zijn bestaan nu eenmaal ontleend aan een geperveteerd wettig betaalmiddel.

 11. pietje

  Moslims zijn echt allemaal criminelen ook de vriendelijke want als het puntje bij paaltje komt dan kiezen ze ……..ja juist voor hu eigen criminele volk !!!!!

Leave a Comment