Mail aan Arjo Klamer

Aan Hoogleraar Arjo Klamer, 13 maart 2014
cc aan Ewald Engelen,

Geachte heer Klamer,

Wij hebben elkaar gesproken via de telefoon.

Ik vertegenwoordig de stichting Lokaal Geld, het platform ‘De Ommekeer’, en ben betrokken bij een initiatief van verschillende organisaties die bezig zijn met de hervorming van de monetaire en bancaire sector.
De crisis is veroorzaakt door de implementatie van verkeerde wetgeving betreffende de bancaire sector, het gebrekkige of zelfs ernstig falen van de toezichthouders en het klungelig en vaak onkundig handelen van de politiek. Het vertrouwen in enkele van de belangrijkste instituten in onze samenleving is nooit zo laag geweest.
De vragen of en hoe de banken het vertrouwen terug kunnen krijgen en of we wel of niet uit de Europese Unie of Europese Monetaire Unie kunnen of zouden moeten stappen zijn de vragen waar we ons mee bezig houden.
Probleem – oplossing.

De banken zijn te groot geworden. Too big to fail. Tot nu toe is daar nog niet veel verandering in gekomen. De splitsing tussen zakenbank en depositobank en het stoppen van speculaties met spaargelden en fondsen wordt genoemd maar duidelijke stappen hiertoe zijn nog steeds niet gezet. Duidelijk is dat dit grote agendapunten zijn.
De Euro Staat onder druk. Het redden van de zuidelijke Europeese landen blijft een conflict. Kwijtschelden van de schulden is niet te verkopen aan de burger maar zonder dit blijven landen als Griekenland diep in de crisis zitten zonder enig perspectief. Het vertrekken uit de Euro brengt ook zijn problemen mee. Hoe los je de kapitaal migraties op als landen het zekere voor het onzekere nemen en het kapitaal massaal uit Nederland vertrekt, of Nederland IN trekt. De gevolgen van een domino effect die het mogelijk uittreden van Nederland heeft kan enorm zijn.

De banken hebben een enorme hoeveelheid geld geschapen en de reserves zijn veel te klein. Daarnaast hebben de kosten die banken rekenen voor het geld dat ze in omloop hebben gebracht in een enorm scheve verhouding ten opzichte van de arbeid die zij daar tegenover zet. Hierdoor is er een enorme scheefgroei ontstaan tussen de (80%) bevolking en de (10%) rijken (En daarvan weer de 1% super rijken) . De bancaire sector in Nederland hanteert vele malen het vermogen van het Nederlandse BNP. Het gedrag van de banken heeft niets meer te maken met de reële economie. Banken hebben het spaargeld van de burger niet meer nodig om winst maximalisatie te bewerkstelligen. De functie, de kosten en de dienstbaarheid zijn argumenten om te kijken naar andere monetaire en bancaire modellen.
Ik heb een paar opties die niet zijn besproken (althans, zover ik weet).

Optie 1;
Nederland kan zijn eigen munt naast de Euro beginnen. Dit zou een transitie kunnen vergemakkelijken. Deze optie zou voor alle Euro landen kunnen gelden. Hier is niets vreemds aan, immers het IMF heeft de SDR en Zwitserland heeft de WIR. Zo kan de Euro munt de functie vervullen die nodig was voor internationale handel, en kunnen souvereine landen hun munt blijven reguleren om hun economie uit de crisis te halen. De geldschepping komt weer in handen van een door de staat gereguleerd en/of gecontroleerd orgaan. (Het Weimar argument om geldschepping uit handen van de staat te houden heeft inmiddels evenveel waarde gekregen als de geldschepping in private handen houden). De kosten die krediet voorziening geeft kunnen terug gebracht worden naar strikt administratieve kosten. Het argument risico dekking vervalt daar de staat dit altijd al deed en blijft doen. Het argument rente vervalt omdat er geen geld van spaarders nodig is voor de geld schepping.

Optie 2;
Lokale rentevrije munten in verschillende kleine regio’s in Nederland.. In Arnhem is een nieuwe munt geintroduceerd die in staat is de lokale ondernemers van rentevrij krediet te voorzien dmv het ’mutual credit’ systeem. Het gaat hier om kredieten, in verhouding tot het draagvlak, die de capaciteit hebben woningen te kunnen financieren. Ook is de munt inwisselbaar met de euro. Den Haag heeft hetzelfde systeem op stapel staan. De lokale munten hebben een versterkend effect op de lokale economie en een bijeffect kleine ondernemers te stimuleren terwijl de grotere nationale en internationale bedrijven minder markt aandeel krijgen. Minder arbeids migratie geeft ook minder files en zo zijn nog vele bijwerkingen van dit soort lokale munten te bedenken.
Beide opties zijn uitvoerbaar en uitgewerkt.

Ik wil graag meer informatie over de lokale munt (komen) geven als dat gewenst is.

Met vriendelijke groet,
Tilasmi Frigge
st. Lokaal Geld
www.lokaal-geld.nl

06 28442682

Leave a Comment