Geweld monopolie van de staat legitiem? Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

We zijn in roerige tijden aangeland. Nog nooit is Nederland, Europa en de westerse wereld zo verdeeld geweest. Op het internet is er een informatie strijd gaande die tot een enorme hoeveelheid groepjes op Facebook, blogs en nieuws websites heeft geleid. Fake News wordt aangevallen nadat in de Verenigde Staten deze term werd gebruikt tegen sites als die van Alex Jones en Breitbart. Het heeft als een natte dweil terug geslagen in het gezicht van de Mainstream Media. De nieuwe president Trump heeft de gevestigde media te kijk gezet door CNN en nog enkele media als fake news organisaties weg te zetten. De oorlog om de feiten is in volle gang. Het lijkt alsof er steeds meer nieuwssites ontstaan die juist nog meer fake news verspreiden om de verwarring nog groter te maken.

 

Propaganda van de pers. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

Hoe kan je nu nog een weloverwogen oordeel vellen met deze informatie chaos? Wie kan je vertrouwen en moet je echt zelf gaan onderzoeken? Niet alleen de media is doordrenkt van leugens, de politiek gooit er ook een grote schep bovenop. Het is aantoonbaar dat de politiek samenwerkt met de media in het scheppen van ‘feiten’ die helemaal geen feiten zijn maar verdraaiingen en soms grote leugens. De politiek heeft voor velen zijn credibiliteit verloren.Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Waarom stemmen we dan nog en zijn er zulke heftige debatten op het internet? Als je de cijfers bekijkt heeft nog geen of rond de dertig procent van de Nederlanders nog het vertrouwen in de politiek. Waarom gaan we dan nog stemmen? Wanneer is de laatste keer geweest dat de politiek zijn verkiezingsbeloftes heeft gehouden? Zitten we in een landelijke cognitieve dissonantie?

Vertrouwen in politiek laag

Onze samenleving, de politiek, de grondwet en de rechtspraak zijn gebaseerd op de mensenrechten. Iedereen praat over de vrijheid van meningsuiting. Landen worden door de politiek aangesproken als ze de mensenrechten schenden. Binnen de politiek wordt gedebatteerd of nieuwe wetten en regelgeving de toets van de mensenrechten wel kan doorstaan. Nu heb ik een Facebook besloten groep Burgerlijke Ongehoorzaamheid. Ik zet graag stellingen neer om te kijken hoe mensen reageren. Ik vraag regelmatig aan mensen of ze wel beseffen dat hun mensenrechten worden geschonden en dat met de steun aan deze staat en haar ideologie je de mensenrechten van je vrienden, familieleden en mede landgenoten afneemt.

Na een interview met Jan Marijnissen waarin ik hem naar de mensenrechten voor de Nederlanders vraag zegt hij doodleuk dat wij die niet meer hebben. Omdat de staat ons leven heeft gered met onze eerste vaccinaties moeten wij de rest van ons leven meebetalen aan dit systeem.

 

Democratie werkt niet meer. Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

We hebben recht op bezit. Niemand mag jouw bezit afhandig maken tenzij  je een afspraak hebt gedaan dit te doen en deze moedwillig niet na komt. Niemand mag jou je vrijheid afnemen of laten werken zonder acceptabele vergoeding of je leven afnemen. Niemand mag geweld tegen je gebruiken en we hebben recht op een eerlijke rechtspraak. Eigenlijk komen de meeste mensenrechten neer dat niemand jouw ‘tijd’ mag stelen die je in dit leven hebt gekregen. Als ik echter in de rechtbank zeg dat ik geen contract heb met de staat en deze mijn bezit niet mag afnemen, of mijn vrijheid, dan krijg ik geen gehoor. Ik krijg geen eerlijke rechtspraak…

 

Mensenrechten Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

Maar wat zien we nu? De politiek en het kapitalisme heeft de aanzet gegeven tot een enorme berg regeltjes die deze mensenrechten kunnen omzeilen of onder voorwaarden stellen. Het wordt op een manier gebracht zodat wij zelf graag onze mensenrechten weggeven. Veel op basis van angst. Want een maatschappij die honderd procent is gebaseerd op de mensenrechten kan niet anders zijn dan een anarchie, en het beeld dat erbij wordt gemaakt is altijd een tijd van chaos, onrecht, diefstal en moord. Dat de cijfers zeggen dat juist de staat die wij toestemming hebben gegeven om onze mensenrechten te schenden dit nu doet op zo’n enorm grote schaal die de criminaliteit in een anarchie doet verbleken.

 

Geheime diensten doen niets tegen corrupte politici en pedofielen. Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

Geen enkele politieke partij zet het in zijn agenda om deze cijfers eens naast elkaar te leggen. Het zou zijn eigen bestaansrecht ondermijnen. Om een duidelijk voorbeeld te stellen; Irak. Een onwettige oorlog tegen Saddam Hussein heeft tussen de paar honderdduizend en 2 miljoen doden veroorzaakt (ligt eraan wie er telt en welke doden worden meegeteld). Daarnaast heeft deze oorlog tot nu toe meer dan $2.400.000.000.000 alleen in de VS gekost. Als we de kosten van de alliantie erbij tellen en de kosten van de vluchtelingenstromen dan komen we nog veel hoger uit. We hebben dus regeringen die op massieve schaal moorden op basis van leugens en verdraaiingen die in een anarchie gewoonweg onmogelijk zijn. Dat deze organisaties die zich staten noemen eerst de bevolking heeft moeten beroven van dit kapitaal, leningen heeft moeten afsluiten over de hoofden van hun kinderen, een diefstal van zulk een enorme schaal die nooit in een anarchie benaderd zouden kunnen worden.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

 

Waarom pleiten voor een maatschappij die op mensenrechten is gebaseerd? Willen we dit niet allemaal? Als ik je huis in kom en spullen pak en meeneem weet je dat dit fout is, of er nu een staat met regeltjes is of niet. Net als dat ik je niet gevangen mag houden, voor niks laten werken of je leven afnemen. Maar de staat staan we dit toe. Waarom kunnen we niet zonder die staat? Denk je nu echt dat zonder die ambtenaren en leugenachtige politici wij onze zaakjes niet zouden kunnen regelen? Wat denk je hoeveel geld ons die enorme bureaucratische poeha gaat schelen en hoeveel ‘fouten’ je daarmee kan maken?

 

Je organiseren is dan weer een argument. Iedereen zou dan ruzie maken en van samenwerken zou niets meer terecht komen. Ik vertel graag een vergelijking met muizen. Stel je stopt honderd muizen in een kleine doos. Je ziet ze agressief worden en elkaar beginnen te bijten en te vechten. Zijn muizen nu kwaadaardig of is de doos te klein? Denk jij dat als wij geen belastingen meer hoeven te betalen en ons niet meer kapot hoeven werken om de rekeningen te kunnen betalen, we nog steeds moe en bozig op elkaar zouden reageren? De meeste mensen zijn redelijk. We hebben empathie en zijn in staat voor elkaar te zorgen. Maar niet in een te kleine doos. En de doos is te klein gemaakt en er wordt het ergste uit ons gehaald.

 

Staat, ik doe niet meer mee Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

Waarom werkt de politiek gewoonweg niet? Omdat elke politicus een eed moet zweren op de koning en de grondwet (in die volgorde). De koning is in zichzelf een wandelende mensenrechtenschending. Waarom is hij meer dan een ander mens? Waarom zouden wij een eed van trouw moeten zweren aan één mens die zijn status heeft verkregen doordat hij een kind is van een mens die die status ook had, van een lijn voorouders waarvan er een eens een grote crimineel was?

 

Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of de belofte af.

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat beloof ik”.

 

Democratie werkt niet meer. Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

Elke politicus die iets wil doen in de eerste en tweede kamer moet deze eed afleggen. En met deze eed is zijn belofte aan de democratie gelijk onder voorwaarden gesteld. Als ik de politiek in wilde en deze eed niet zou willen afleggen omdat het een mensenrechtenschending inhoud, dan kom ik de politiek niet in. Als ik dan verandering wil MOET ik buiten de politiek om gaan. Waarom doen we dat dan niet massaal? Zijn we zo gewend aan het onrecht dat ons dag in dag uit wordt aangedaan dat we liever een bekende meester willen dan een onzekere vrijheid?

 

Wij zijn een klote volk Burgerlijke Ongehoorzaamheid, de Ommekeer

 

We zijn gewoonte dieren en houden van onze rust en comfort. Echter de tijden zijn veranderd en er zijn grote veranderingen gaande. De EU is niet democratisch en onze soevereiniteit wordt langzaam weggegeven. Met het wisselen van de Gulden naar de Euro (PEURO quis) zijn we beroofd van een enorm vermogen. De banken hebben een huizenzeepbel gecreëerd die de economie heeft doen instorten. De banken zijn gered maar al 50.000 bedrijven en eenmanszaken zijn failliet gegaan in Nederland alleen. Onze pensioenen worden lager en staan onder druk, armoede in Nederland is enorm toegenomen. Daarnaast zijn de VS, de EU een oorlog aan het opvoeren met Rusland en China. Er staat een enorme legermacht aan de grens met Rusland. Vele duizenden tanks zijn vanuit de VS naar Europa gestuurd en een multi nationale troepenmacht die groter is dan die van  voor de tweede wereldoorlog is oefeningen aan het doen op 10 meter afstand van de Russische grens. En dan de Islamisering die volgens de EU nodig is tegen de vergrijzing…

Rusland provoceert

Hebben we nog wel tijd om onze principes te herzien? Kunnen wij deze oorlogszuchtige door multinationals en wapen industrie gesteunde politici en bankiers wel stoppen? Mijn vraag is, hebben we wel een keuze? Ik zeg ‘Ik ben een vrij mens’. Niemand mag mijn mensenrechten schenden als ik niemands mensenrechten schend. Ik stel voor dat we dit massaal als enige duidelijke richtlijn gaan hanteren. Het Volkstribunaal moet dan in ere hersteld worden om geschillen op te kunnen lossen.

 

 

 

Wij kunnen hier en nu er een einde aan maken. Laat de slaven slaven zijn. De vraag is willen de vrije mensen zich verenigen? Kom ook naar de besloten groep  ‘Burgerlijke Ongehoorzaamheid‘ op Facebook!

Tilasmi Frigge

Bronnen

New York Times

Volkskrant

De Correspondent

Onderzoek CBS

Nu.NL

Cost of War Irak

PEURO quis

Volkstribunaal

Tweede Kamer nl

Slavernij in Nederland

The illusion of freedom – Chris Hedges

Euro parliament wants 60 million refugees

 

Socrates - De Ommekeer

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

2 Comments

  1. Piet van Dongen

    ben het er helemaal mee eens

Leave a Comment