Noam Chomsky Hoe kunnen we de elite stoppen?

Verdeel en heers

Door: Tilasmi Frigge

We zien zoveel veranderingen om ons heen de afgelopen jaren dat het ons bijna teveel wordt. Wat we dachten dat nooit meer kapot kon is aan het afbreken. Ons sociale stelsel verdampt waar we bij staan. Oorlogen lijken zonder VN mandaat of op basis van onvoldoende bewijzen gevoerd kunnen worden en open lucht kampen in Israël  die worden beschoten met de meest geavanceerde wapens laten ons niet minder slapen. En de VS gaat weer kruisraketten plaatsen in Europa om Rusland te waarschuwen? Iedereen die een beetje onderzoek doet ziet dat de pers niet meer functioneert als waarheids-getrouwe voorvechter voor rechtvaardigheid.

Simpel voorbeeld is de zaak rondom MH17. Onze regering heeft een afspraak gemaakt met de Oekraïne, een potentiële verdachte in het neerhalen van MH17, waardoor informatie tegengehouden kan worden door elk lid van de onderzoekscommissie waar de Oekraïne toe behoort. En wat doet de pers? Alleen alle verhalen waarin Rusland als dader afgespiegeld wordt, verspreiden. Ik heb zo nog een ellenlange lijst van voorbeelden. De pers is een propaganda machine geworden.

De Onafhankelijke Pers groeit. Steeds meer mensen realiseren dat als je wilt lezen wat er echt gebeurt in de wereld en een genuanceerde opinie wilt, je niet de krant moet lezen of afgaan op wat er wordt verteld op de televisie. Maar wat zit hier nu achter? Alles draait om geld. En met geld om macht. En met macht om grondstoffen en publieke opinie…. Het lijkt erop dat met het vallen van de muur we niet meer veiligheid en vrede kregen. Ja, wel voor even. Maar sinds de economische crisis uitbrak in 2007 lijkt alles in rap tempo alleen maar weer erger te worden.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel?
 ShanTVision Webdesign – SEO – Video

Hoe kan je over de mens heersen?

 

Ten eerste zijn wij het die waarde scheppen.

Alles wat wij produceren heeft waarde vanwege de tijd die de werkende mens erin stopt. Zonder ons, de werkende mensen, zouden er geen zaken zijn van waarde en zou geld niet bestaan. Als je dus waarde verzamelt, moet je plannetjes smeden. Mensen werken immers niet graag zonder zelf te kunnen genieten van de waarde die zij produceren. Slavernij was een poging, maar het resultaat hiervan had toch niet het gewenste effect. Slaven werken nu eenmaal niet hard en gemotiveerd. De menselijke geest breekt namelijk als zij wordt gedwongen te werken zonder vooruitzicht. Dus moesten er andere manieren worden gevonden om mensen harder te laten werken. Winstdeling was het antwoord. Maar uiteindelijk wil de macht die macht niet delen. Dus werd er een geldsysteem ontwikkeld dat geld creëert door schuld. Uiteindelijk zou niet alles van de bankiers zijn, elk kind dat word geboren krijgt een schuld op zijn naam en heeft daarmee een morele verplichting deze af te betalen.

Ten tweede Democratie.

Geef de mens het idee dat hij medezeggenschap heeft en de mogelijkheid om zijn eigen huis te bezitten, en hij werkt als een paard. Zoals we hebben kunnen constateren mogen wij overal over meebeslissen behalve over zaken die ons niets aan gaan. Het laatste grote voorbeeld was wel het referendum over de EU. We wilden de Europese grondwet niet en met een referendum gaf 61,5% van de mensen aan dat een NEE niet harder had kunnen klinken. Maar wat gebeurde er? Tja, het verdrag van Lissabon had minieme verschillen en werd er toch doorheen gedrukt. Steeds meer mensen beginnen bewust te worden dat deze democratie een spelletje is voor het volk.

Ten derde is het de publieke opinie.

Als je de mens kan overtuigen van iets heb je ze achter je staan. Zo zijn oorlogen fantastisch om de prioriteit te verplaatsen van binnenlandse problemen naar de buitenlandse dreiging. Hoe meer een land van binnen verdeeld is, hoe meer oorlogen nodig zijn. Je kan dit zien bij de VS. Als jonge republiek bestaande uit vele tientallen staten kan het alleen maar overleven als de dreiging van buiten zo groot is dat de bevolking de interne conflicten bereid is opzij te zetten. De propaganda machine draait daar al zo lang op volle toeren dat we zelf al niet beter meer weten. Het was communisme, terrorisme, Islam en nu China en Rusland weer. Ook wij gaan gebukt onder deze propaganda. Maar waar het eerst echt leek, zo gaan steeds meer van ons de farce zien.

Mindcontrol is een techniek die tot op globaal niveau is uitgewerkt. ‘Complot theoristen zijn gek’ houdt mensen weg van de argumenten die deze complot gekkies hebben. Nu blijken de markten allemaal gemanipuleerd te worden, geld uit het niets gemaakt te worden door gewone banken en is de Vietnam oorlog begonnen door een valse vlag aanval door de VS zelf. Vergeten wordt dat deze informatie kwam van mensen die hun eigen onderzoek deden en werden gestigmatiseerd als complot denkers. Ook hier worden we tegen elkaar uitgespeeld. Als je nationalisme wilt bespreken ben je een PVV-er. Raar dat als we praten over de Nederlandse banken het ‘onze’ banken zijn en in het voetbal we praten over ‘onze’ ploeg, maar als het gaat over ‘onze’ cultuur dan mag je die niet beschermen. Ook het woord discriminatie wordt steevast gebruikt voor een agenda. Discrimineren betekend gewoonweg onderscheid maken. Als we dat niet zouden doen zou er geen evolutie plaats hebben gehad. Het zit in alle dierlijke soorten dat zij onderling op genen selecteren. Maar mensen moeten verder van onze natuur afgedreven worden. De manipulatie van de publieke opinie met populistische propaganda en kunstig ingevoerde stigma’s is aan de orde van de dag. Over de Grieken wordt gezegd dat ze lui zijn. Nu blijkt dat al onze steun, 240 Miljard, naar de Duitse, Franse en Nederlandse banken is gegaan, en dat Griekenland in de problemen is gekomen door het helpen van zijn frauduleuze banken en niet omdat de Grieken LUI zijn!

ShanTVision Webdesign - Marketing - SEO - Photoshop en fotografie - video

ShanTVision Webdesign – Marketing – SEO – Photoshop en fotografie – video

Ten vierde is het geld.

Als je mensen geld geeft geef je macht. Het is dus zaak dat het geld en de geldschepping in handen is van deze elite. Zo zie je dat de Centrale banken in private handen zijn. Het voorbeeld in Nederland is de DNB. Gekocht van ons koninklijk huis voor 2 maal de prijs die het waard was heeft het nu 1 vertegenwoordiger van de staat in zijn bestuur die 33% stemrecht heeft en geen inzage mag hebben in de boeken…! De ECB, de FED en de BIS staan BOVEN de wet. En terwijl kapitalistische marktwerking monopolies verbiedt, is ons geld in handen van deze kliek en mag er geen concurrentie op bestaan. Het is nu een algemeen bekend feit geworden dat onze commerciële banken geld maken op het moment van het aangaan van een lening en terwijl de DNB het geld dat het verdient met het uitlenen van geld de staatskas in laat vloeien, laten de commerciële banken de winsten van deze geldschepping in handen komen van de elite. Even ter verduidelijking, 95% van al het geld in omloop wordt door deze commerciële banken gemaakt.

Ten vijfde angst.

Ons systeem is vergeven van mechanismen gebaseerd op angst. Niet dat oorlogen niet echt zijn, maar we willen maar niet blijven zien dat het deze elite is die de conflicten creëert juist om de interne rust te handhaven. Maar ook angst voor ziekte en dood houdt een triljarden industrie gaande die heeft geleerd dat als je in bussiness wilt blijven mensen ook écht ziek moeten worden! Dat er medicijnen ontwikkeld worden die maar gedeeltelijk werken maar de zaken laten floreren is niet vreemd. Terwijl onze technologie en wetenschap enorme vooruitgang maakt groeit het aantal autisten van 1:5000 naar 1:100 in de afgelopen 20 jaar. Wat grappig is als je bedenkt dat autisme een gezonde familie behoorlijk in de weg staat. Verwachtingen zijn dat dit naar 1:2 gaat in 2050.

Angst is een belangrijke factor om mensen op een lijn te krijgen. En als je geen inzicht hebt in de mechanismen loop je aan de leiband van de overheersers.

Ten zesde is hebzucht.

Al vanaf dat de mens begon te ruilen waren er mensen die nooit genoeg konden krijgen. De oorsprong van het woord geld ligt in de Noorse taal en betekent wantrouwen. Hebzucht is wat de mens beweegt om ten koste van zijn medemens waarde te vergaren om zijn gevoel van veiligheid te garanderen. Houdt die wortel voor de neus en vertel dat het succes ietsje verder ligt, en de mens werkt als een paard en mensen zijn bereid de mensenrechten van zijn medemens te schenden. We worden continue eraan herinnerd dat als je hard werkt en winst maakt ten koste van anderen je ook een luxe leven kan hebben. Reclames, films, spelshows, alles is erop gericht om de hebzucht in de mens aan te wakkeren. Hebzucht is een ziekte die het gezonde verstand ondermijnd. Een maatschappij die deze ziekte promoot heeft maar één doel, en dat is om door onderlinge concurrentie verdeeldheid te scheppen. Dan komen we op het volgende punt.

 

Ratrace. Verderop wordt het beter

Ten zevende is het verdeel en heers.

Zorg ervoor dat er minderheden zijn. Zorg ervoor dat er culturele conflicten zijn die de mensen bezig houdt. In het westen hebben we al decennia geen echte culturele conflicten. De wetenschap en de economie hebben van de westerse landen een blok gemaakt. De kerk is verdreven door wetenschap en ons ethisch besef. We leren elkaars talen op school en kijken naar dezelfde films. Cultureel hebben de Europese landen in onze geschiedenis nooit zo dicht bij elkaar gestaan. Dus om een intern probleem te creëren moest er een andere factor aan toegevoegd worden. En dat is gebeurd. Het integratiebeleid van de regeringen in heel west Europa heeft gefaald. Het idee dat moslims gekocht konden worden met westerse dromen over geld en luxe heeft niet gewerkt. De Islam in Europa is vaak strenger dan in de landen van herkomst van de immigranten. Nu staan er al politici op die zeggen dat de autochtone bewoners moeten integreren! Dit conflict heeft het zaad in zich voor de volgende catastrofe. Het uitspelen van de autochtone bevolking tegen een groep die hier is komen wonen uit economische noodzaak. De moslims zijn hier niet omdat we het zo goed met elkaar konden vinden. Ik vind het altijd een prachtig voorbeeld als we kijken naar de mensen die hier zijn komen wonen uit Indonesië. Door hun opvoeding zijn het vaak betere Nederlanders dan wij. Ze zijn totaal geïntegreerd en we hebben het nooit over deze ‘kleurlingen’ als we het hebben over ‘de buitenlanders’.

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel? ShanTVision Webdesign - SEO - Video

Als Google je niet kan vinden, wie dan wel?
ShanTVision Webdesign – SEO – Video

Achtste is het traumatiseren van de bevolking.

Als je een volk wilt overheersen mag het niet gezond en sterk zijn. Een ras van trotse en geestelijk gezonde mensen zal fraude, leugens en bedrog niet snel accepteren. Dus gebruik je religie om mensen gek te maken van straffen na de dood als je niet ‘de andere wang’ toekeert. Je beloning voor je gehoorzaamheid ligt in het hiernamaals. Dan hebben we natuurlijk de eis die aan de priesters en monniken wordt gesteld om te trouwen met Jezus. Daarmee wordt een huwelijk met een partner van de andere sekse uitgesloten. Hiermee wordt de voedingsbodem gelegd  voor een perversie die zich uit in extremen als verkrachtingen en pedofilie. Alles om de mens te traumatiseren. Een mens die seksueel is misbruikt is zijn of haar hele leven bezig met overleven en heeft geen tijd voor politiek.  Wat je krijgt is een pedofilie cultuur binnen de religies die op het moment dat deze aan het licht komt niet vervolgd wordt omdat de gehele priesterorde zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Je kan deze vreemde zaken ook zien in zaken rondom Dutroux. Terwijl het vonnis concludeert dat hij alleen werkte zijn er spontaan 25 getuigen overleden terwijl hij zit opgesloten… Ook hier kan je de kenmerken zien van een elite met bijna absolute macht.

Over al deze punten zij essays te schrijven. Maar het gaat hier in het kort om een opsomming die aangeven hoe je een maatschappij kunt herkennen die niet is gericht op het welzijn van de mensen maar op overheersing door een elite. Dat hierbij alle morele ziektes die wij hebben of kunnen hebben worden gevoed in plaats van genezen maakt duidelijk dat deze mensen ons welzijn niet voor ogen hebben. Het wordt altijd gezegd dat wij de wereld scheppen. Democratie legt de verantwoordelijkheid bij ons. Maar als er op cruciale zaken blijkt dat wij niets te zeggen hebben zijn wij dan verantwoordelijk? Zie hoe de geldschepping verborgen is gehouden om de ongelijke verdeling van inkomen en vermogen zo lang mogelijk te laten voortbestaan… Wikipedia heeft deze omschrijving van banken;

Een bank is een financiële dienstverlener. Personen en bedrijven kunnen tegen een vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is voor de bank een belangrijke inkomstenbron. (Bron wikipedia) –

Dit is een leugen die alle bankiers en economen ons hebben willen doen geloven. Zelfs Wikipedia legt niet uit hoe de banken het geld creëren, in omloop brengen en dat de rente over dit geld uit het niets hun grootste inkomstenbron is.

Als we worden voorgelogen, is de maatschappij dan wel de afspiegeling van de burger, de mens? Als de volksvertegenwoordiging de burger misleid. Als ze een gebroken belofte omdraait en ons met onvoldongen feiten laat zitten. Als er contracten tussen burger en staat worden verzonnen zoals het sociale contract en de natuurlijke persoon. Het sociale contract is geen contract. Het staat niet op papier en niemand heeft iets ondertekend. Er wordt altijd gezegd dat we dat zo samen hebben afgesproken. Ik was er niet bij en ik ken niemand die bij het maken van die afspraken was. We hebben een natuurlijk persoon aan ons mens gekoppeld gekregen die onze naam heeft gekregen. Als wij worden aangesproken is dit op basis van deze juridische entiteit die zonder onze toestemming of medeweten is gemaakt. Op basis van deze juridische entiteit hebben wij zogenaamde rechten en meer verplichtingen.

Nee, ik durf te beweren dat alles wijst op een zeer geraffineerde constructie van onderdrukking. Al deze facetten dienen maar een doel. De heersers onzichtbaar aan de macht houden via een rechterlijke macht die de elite faciliteren. Met het monetaire systeem zijn we nu allen schuldslaven geworden. En schuld is een morele schuld. Maar is het geldsysteem moreel correct en is dus de schuld nog wel legitiem? Het is tijd dat we de dingen gaan zien voor wat ze zijn.

En zoals Noam Chomsky zegt;

Zolang de bevolking passief, apathisch en verdeeld blijft in haat tegen minderheden en totaal onder gedompeld in consumisme, kunnen de machtigen der aarde doen wat zij willen. En zij die dit zullen overleven blijven achter om de uitkomst te overpeinzen…

Socrates - De Ommekeer

 

3 Comments

 1. FLORAC BOSCH

  De EU commissie manipuleert en bedriegt de Autochtone bevolking!

  Turkije is helemaal niet rijp geworden voor de visumvrijheid… Met dit bedrog en manipulatie wordt alleen bendeleider Erdogan verholpen!
  EU is s een ongekozen regime, een boevenbende die het volk bedriegt en dicteert, terwijl de grote meerderheid van Europeanen juist anders denkt!

  In Turkije gelden mensenrechten alleen voor de Moslims en de persvrijheid bestaat niet meer!
  Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden afgeslacht!
  Turkije is de oorzaak van de vluchtelingen probleem en is momenteel nog erger geworden, want hebben ze ook Miljoenen Koerden migrant gemaakt!!

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling! Corrupte commissie leden van EU blijven de feiten te verdoezelen! Turkije is het grootste gevaar voor de Europeanen, het kan zich niet ontdoen van het regime dat het zelf gekozen heeft.
  Turkije was al vanaf begin betrokken geweest bij de Syrische burgeroorlog! Turkse militaire eenheden vechten aan de kant van Jihadisten van Al Nusra en andere terroristische organisaties!
  Bijna alle jihadisten gaan en komen via Turkije. Alle Jihadistische organisaties krijgen hulp van Turkije!!
  Terwijl huidige Turkije de echte oorzaak van de vluchtelingen probleem is, blijft de EU ons verraden door de macht van het regime te steunen!
  Hierbij maakt EU commissie de weg vrij voor 2.5 miljoen Syrische+80 Miljoen Turken en 500 miljoen afwachtende Moslims van hele regio… Moslims komen met honderdenduizenden, ze gaan met tientallen terug, dit is een bedrog van EU. Stop onmiddellijk met die deal.

  Terwijl Turkije bezig is een nieuw soort Ottomaans Rijk aan het opzetten met Islamisering in Europa, gaan EU leiders op 4 mei eigen bevolking opnieuw manipuleren dat Turkije goed doet en willen de handhaving van de visum voorwaarden aan Turkije forceren!

  Top bestuurders, zakkenvullers noemen ze zich zelf !

  Door deze dictatoriale bewind en ondemocratisch leiderschap in de EU, kan Turkije nu nog sneller Islamiseren..

  Terwijl de Turken en Marokkanen van de 3e en 4e generatie nog extremer aan het geworden zijn, lokt EU kliek nog meer Turken uit!

  Nu al dreigementen dat er massaal Turkse asielaanvragen deze kant op komen als het visumvrij reizen er niet komt. Beseffen deze mensen wel dat na het verlopen van het visum je hier illegaal bent? Het aantal illegale Turken zal dus drastisch stijgen.
  Geen nood, van uitzetten komt onder het huidige politieke klimaat niets terecht. Per saldo zal het aantal Turken dat de Turkse heilstaat ontvlucht dus toenemen.

  Terwijl de grote meerderheid van de Moslimjeugd zich verbonden voelt met IS, Al Qaeda, Marokkaanse en Turkse anti- democratische machthebbers, gaan EU leiders Europa aantrekkelijker maken voor 80 Miljoen Turken en circa 500 honderd miljoen Pakistaanse en Arabische Moslims die ook via Turkije willen reizen..

  Moslimjongeren in Europa worden steeds militanter en voelen zich als nieuwe bezetters! Ze bedreigen alles die tegen de Islamitische invasie is!

  EU commissie wilt graag de visum plicht naar de Turken afschaffen. Iedereen weet wat voor puinhoop dat gaat geven. Meer dan 500 miljoen moslims uit de regio krijgen ook een kans voor de jihad!

  Helaas zitten we met een rare kliek opgescheept dat alleen opkomt voor de Moslims, waardoor gewone burger zichzelf maar moet redden. En in Europa zitten er nog veel meer die zichzelf maar moeten zien te redden.

  TURKIJE WILT ISLAMITISCHE MEERDERHEID IN EU LANDEN.

  Turkije heeft een gevaarlijke infrastructuur en een contra Europese maatschappij gecreëerd binnen Europa.

  Turken streven naar de parallelle enclaves in EU landen en nu willen ze graag dat hun enclaves uitgebreid worden via nieuwe instroom. Daarom vragen ze eerst een visum vrijheid, terwijl meer geld vragen meest logische stap was!!!

  De lange arm van Turkije is een gevaarlijke fenomeen geworden.

  Erdogan wilt dubbel paspoort, EU maakt meteen een wet voor hem. Erdogan wilt visum vrijheid, EU gaat ten koste van alles dit regelen voor hem!

  Zodra het visumvrij reizen voor Turkije ingaat, krijgt het westen een tsunami van moslims. Salafisten dictator Erdogan en zijn drugs-mensensmokkel maffia stuurt alle jihadisten naar EU landen.
  De absurditeit is, dat als de vrijstelling van visumplicht er komt, er juist miljoenen Moslims vanuit Turkije zelf bij zullen komen. Een inhouding is slechts een onderwerping aan het dictatoriale bewind in Turkije. Deze echter kan niet ongestraft blijven in Brussel.

  EU Commissie is een grote ramp voor Europa!

  De grootste corruptie ter wereld, een ongekozen dictatuur, administratie kantoor voor de Olie Salafisten zit in Brussel!
  Tientallen miljoenen pompt de EU in allerlei propagandamachines. Ze willen EU+Turkije deal te laten slikken. Het is werkelijk waar ongelooflijk schandalig. Europese volkeren moeten eerst de grootste bedrog ter wereld ontmaskeren…

  EU COMMISSIE EN SALAFISTEN!

  Salafisten worden op alle terreinen gesteund in Europa! Zelfs na de aanslagen van Parijs en Brussel, worden er eerst de moskeen en islamscholen in bescherming genomen, terwijl de jihadisten nog aan het doden waren!!

  Zoals het lijkt hebben de leiders van de EU zich al voor de volle 100% overgeleverd aan de bevordering en verbreiding van de Salafisme binnen EU grenzen..
  Sunnitisce radicale islam, Salafism en Jihadism die vorm van de islamitische heilige oorlog die de andersdenkenden op de hele Europa wil vernietigen, wordt gefinancierd door de EU leiders!
  Het is dus geen wonder dat deze commissie Turken helpt voor hun massale uittocht naar Europa!!

  Europese volkeren hebben nu feitelijk nep en marionettenregeringen, omdat 90% van wat in het parlement behandeld wordt uit Brussel komt. Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een niet-gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot staat.
  Een systeem van afhankelijkheid, collaboratie en corruptie. Allemaal omdat de droom van de kaste der politici over een Islamitische Europa om moet worden gezet in werkelijkheid.

  Maar het gewone volk valt door de ingewikkelde materie en angsthazerij makkelijker voor de laaghartige zwaar gesubsidieerde pro-Islam propaganda, Brussel wordt daardoor gesteund door de Moslimlanden.

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling!

  TURKIJE IS NU NOG ERGER GEWORDEN EN VER VERWIJDERD VAN EUROPA!

  Turkije bestrijd nu alle westerse normen en waarden en zakt steeds verder naar de middeleeuwse barbarij!
  Turkije heeft zich in de laatste dagen nog sterker gemaakt voor de Islamitische barbarij! Islamitische Turken hebben juist nu nog meer journalisten gearresteerd, pers en de oppositie wordt nog meer onderdrukt!

  Massale knokpartij in Turkse parlement, Koerdische HDP leden worden bijna gelyncht door de Salafisten van Erdogan partij!!
  Koerden worden van alle kanten aangevallen en EU zegt dat deze Turkije aan de voorwaarden voldoet!! Turkije gaat juist nu nog harder achteruit! Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden vermoordt! Binnen laatste 4 maanden zijn er meer dan de 75 000 Duizenden Koerden gearresteerd, bijna 1.6 Miljoen Koerden worden vanuit hun woongebied verbannen en als nieuwe migrant, klaar gezet voor de Europa!

  EU commissie is een grote leugenaar!

  Terwijl grote meerderheid van Europese volkeren (als voorbeeld; Hongarije 94% tegen, Kroatië 83%, Polen 81% tegen enz…) tegen de visa vrijheid voor Turken is, beweert deze EU commissie dat Turkije rijp is en aan alle voorwaarden voldoet!

  Dit is weer een EU staatsgreep!

  De EU is een pro Islamitische organisatie die het volk manipuleert en bedriegt voor hun eigen doeleinden, namelijk meer macht via Islamitische verbreiding over de rug van het volk en hun land.

  Wordt wakker. Sta op!

 2. Het is inderdaad geen toeval en de dingen die gebeuren, zijn ook geen gevolg van “fouten”. Alles verloopt perfect volgens plan.

  Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/de-architectuur-van-de-macht-volgens-het-systeem-van-adam-weishaupt/#.VZAAgPntmkq

 3. Christian Kok

  Mooi kernachtig verteld hoe we ons eigen systeem te gronde richten ook en m.n. door onwetendheid van hoe banken geld scheppen uit het niets en de heersende elite erop uit is ons allen tegen elkaar uit te spelen, ipv dat we onszelf moeten her groeperen en verenigen dan om elkaar kapot te concurreren en de verdeeldheid in de samenleving toeneemt.
  Samen sterk staan en er de schouders onderzetten,elkaar steunen om dit voortwoekerende kwaad te elimineren. Daarom laat u zichzelf niet voorliegen door de NOS, maar leg uw oor te luister bij De Onafhankelijke Pers ! http://www.deommekeer.nl
  http://www.SRED.nl

Leave a Comment